Søndre Bjørn i Fredrikstad

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
De to søndre bjørner sett fra Prins Georgs bastion.

Søndre Bjørn demmer opp vollgraven i sydenden av Gamlebyen i Fredrikstad. Ordet bjørn er en forvanskning av det franske ordet batardeau som betyr demning for en vollgrav. Egentlig er det to bjørner i syd, en for hovedgraven og en for kontregardegraven. Det er en tilsvarende bjørn nord for byen, Nordre Bjørn. Søndre Bjørn ble påbegynt i 1709 men ble ikke endelig ferdigstilt før i 1725. Fra 1663 og frem til bjørnene ble anlagt var det kun jordvoller som tjente som provisoriske demninger. De militære var lenge usikre hvorvidt man skulle la elvevannet strømme gjennom vollgraven, eller at graven skulle ligger høyere enn elva. På grunn av problemer med utglidninger av masse fra vollene anså man til slutt at graven ikke kunne bli dypere, og man gikk for løsningen med å demme den opp.

Bjørnene er murt i gråsten og hviler på tømmerflåter og pæler. Gråstenen ble delvis levert av bønder i området, delvis hentet fra Kongsten. Tårnet på toppen av bjørnen skulle hindre overgang. I forbindelse med utbedringen og utvidelsene av festningsverkene midt på 1700-tallet ble det oppført en ny bjørn for kontregardegraven i syd i årene 1743-1748.

Kilder

  • Verneplan. Fredrikstad festning, 2006
  • Widerberg, C.S.: «Festningen» i Fredrikstad. Gamlebyen og festningen, utg. Riksantikvariatet, Oslo 1934.


Fredrikstad festning
Fremskutte verk: Akerøy fort · Christianspor · Cicignon fort · Huth fort · Isegran fort · Kongsten fort
Porter: Færgeporten · Kommandantporten · Mellomporten · Nordre sortiport · Søndre sortiport · Voldporten · Østre sortiport
Festningsdeler: Prinsesse Charlottes · Prins Christians · Prins Fredriks · Prins Georgs · Gyldenløves · Nordre Bjørn · Søndre Bjørn

Koordinater: 59.200315° N 10.948267° Ø