Nordre Follo kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Nordre Follo»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Nordre Follo kommune
NordreFolloVapen2.svg
Basisdata
Kommunenummer 3020
Fylke Viken
Kommunesenter Ski
Areal 202.57  km²
Areal land 196.02  km²
Areal vann 6.55  km²
Folketall 58 058 (2018)
Grunnlagt 2020
Målform Nøytral
Liste over ordførere

Nordre Follo kommune i Viken fylke ble opprettet 1. januar 2020 gjennom sammenslåing av Oppegård og Ski kommuner. Begge kommunestyrer gikk i juni 2016 inn for denne sammenslåingen, og lagde en avtale mellom de to kommunene som blant annet la vekt på et godt, likeverdig og variert tjenestetilbud, teknologi, innovasjon og levedyktig samfunnsutvikling.

Hanne Opdan, Arbeiderpartiet. Nordre Follos første ordfører

Politisk og administrativ ledelse er lokalisert i Ski, mens Kolbotn og Ski skal utvikles som tvillingbyer. Innbyggerne skal fortsatt finne barnehager, skoler og helse- og omsorgstjenester i sitt nærmiljø. Andre tjenester skal samles for å sikre sterke fagmiljøer, kunnskapsutvikling, stordriftsfordeler, innovasjon og god kvalitet. Gamle Oppegård rådhus i Kolbotn inneholder felles kommunale funksjoner, herunder kommunestyresalen for møter i den nye kommunens kommunestyre.

Den nye kommunen grenser til Oslo i nord, Bunnefjorden og Ås i vest, Ås og Indre Østfold i sør, og Enebakk og Indre Østfold i øst. Kommunens høyeste punkt er Tømmerås; 313,1 moh.

En mangfoldig kommune i kontinuerlig utvikling

Nordre Follo kommune kan by på et stort mangfold når det gjelder landskapstyper og bebyggelse. Lengst i nordvest finner vi Svartskogs kystlinje mot Bunnefjorden, og øst for Svartskog ligger Gjersjøen i et landskap som er karakteristisk for østlandsk innland. I områdene øst og sør for Ski finner vi middels til store gårdsbruk omgitt av frodig kulturlandskap, og i selve Ski - Follos eneste by - pågår en nærmest kontinuerlig utbygging. Bebyggelse med drabantbypreg finner vi blant annet på Vevelstadåsen, Greverud, Ødegården og i randsonen av Ski sentrum. Nevnes må også utviklingen i Kolbotn sentrum; et sted som har endret totalt karakter siden 1980-årene.

Mangfoldet og utviklingstempoet har også resultert i en kommune med svært god dekning hva kollektivtransport angår. Når Follobanen står ferdig endelig i løpet av 2023, vil reisetiden mellom Oslo S og Ski bli redusert til 11 minutter mot dagens 20 for de raskeste togene. Samtidig vil tilbudet trappes opp til og fra stasjonene nord for Ski.

I tillegg er Nordre Follo godt dekket med busslinjer, både lokalt og til andre regioner.

Kommunens idrettsanlegg for bredde- og eliteidrett ligger i Ski idrettspark, rett øst for Ski sentrum.

Lokalhistorie

Lokalhistorien har gode vilkår i den nye kommunen, ettersom både Oppegård og Ski har svært aktive historielag som arbeider side om side også etter kommunesammenslåingen. Beliggenheten sør for Oslo langs de viktige kommunikasjonsveiene til kontinentet har satt mange spor etter seg: Oldtidsveien over Grønliåsen lengst nord i kommunen var en viktig ferdelsåre fra bronsealderen helt fram til Fredrikshaldske Kongevei sto ferdig på 1600-tallet. Langs Oldtidsveien er flere gravrøyser merket med skilt, og noen av røysene er trolig opptil 3 500 år gamle. I tillegg er Stunnerfunnet fra 1928 dokumentasjon på at den første bosetningen i Nordre Follo skjedde omkring 9 000 år før vår tidsregning.

Nytt kommunevåpen

5. februar 2019 vedtok Fellesnemnda nytt kommunevåpen for Nordre Follo kommune. Det nye kommunevåpenet er et havreaks i sølv på blå bakgrunn. Havreakset symboliserer jordbruk og fruktbarhet, som har vært viktig i begge kommuner fra 1600-tallet. Videre symboliserer det et fruktbart samfunn der mennesker kan vokse og leve. Fargen blått representerer himmel, vann og hav, mens sølv representerer fred og det gode.

Se også:Kilder