Nydalens Compagnie

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Nydalens Compagnie omkring 1878. Arbeiderne har stilt seg opp foran veveriet.

Nydalens Compagnie ble opprettet på initiativ av Adam Severin Hiorth og Oluf Nicolai Roll i 1845 som et bomullsspinneri under navnet Nydalens Bomuldsspinderi. Firmaet var i drift fra 1847. Det første interessentskapet besto ellers av fogd Ole Gjerdrum og grosserer Hans Gulbranson.

Garnet ble snart etterspurt, og i 1856 ble bedriften utvidet med et nytt spinneri. I 1858 ble Peter Petersen (1821–1896) først disponent og fra 1867 direktør som han var fram til sin død. I 1864 ble driften utvidet nok en gang, denne gang med et veveri, arkitekt Peter Høier Holtermann. Firmaet ble aksjeselskap fra 1867 under navnet Nydalens Compagnie.

Driften ble ytterligere utvidet, og i tillegg til spinneriet og veveriet omfattet bedriften renseri, farveri, blekeri og trykkeri. Parallelt med denne prosessen økte også antall ansatte, og i 1909 var Nydalens Compagnie Norges nest største arbeidsplass, med over 1000 ansatte.

Bedriften fikk i 1883 H.M. Kongens sølvmedalje for sine spunnede og vevede varer ved Industri- og KunstutdstillingenTullinløkka i Christiania.

I 1883 fikk også bedriften Aker herreds første elektriske anlegg, bygget av Elektrisk Bureau og montert i det såkalte «nyveveriet» og ga belysning. I 1886 ble tilsvarende belysningsanlegg også installert i det gamle veveriet.

Fra 1890-årene og fram til andre verdenskrig var Nydalens Compagnie landets største tekstilfabrikk med opptil 1100 ansatte. I 1895 ble Ellendalen spinderi som lå litt nedfor langs Akerselva innlemmet i bedriften.

Mot midten av århundret ble tekstildriften trappet gradvis ned. Den ble helt avviklet i 1963, da Nydalens Compagnie ble et rent eiendomsselskap.

Hovedbygningen (se bilde øverst til høyre) er per 2021 i bruk til studentboliger, under navnet Campus G12, etter adressa Gjerdrums vei 12.

Arkiv

Oslo byarkiv har et arkiv på 7,5 hyllemeter fra perioden 1845–1987, som ble innlevert av Linstow ASA etter at de hadde funnet det i en bygning de overtok. Arkivet var dels ordna da det ble innlevert til byarkivet, men den opprinnelig ordninga har det ikke vært mulig å gjenfinne. Foto fra perioden omkring 1920 til 1980 har blitt tatt ut, registrert og skanna. Arkivet inneholder ellers protokoller, kopibøker og saksarkiv. Generalforsamlingens korrespondanse er bevart, med unntak av perioden 1948 til 1966. Ordrekorrespondanse finnes for perioden 1858 til 1862; personalforvaltning fra 1866 til 1985 med blant annet attester, pensjonistfondet og korrespondanse.

Galleri

Kilder


Erdetherny.jpg Nydalens Compagnie er basert på en artikkel fra prosjektet Er det her jeg hører til? publisert på nettstedet Erdether.no og lagt ut på lokalhistoriewiki.no under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes via denne alfabetiske oversikten.


Koordinater: 59.9549° N 10.7657° Ø