Ole Jakob Berg

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bergs gravstein på Nordlia kirkegard.
Foto: Jorun Vang (2008)

Ole Jakob Berg (født 13. september 1847 i Stange, død 4. april 1917 i Østre Toten) var lærer, kirkesanger og småbruker. Han var lærer ved Bjørnsgård skole i Østre Toten i hele 48 år. Han ble ansatt i 1869, da forgjengeren Syver Gjefle reiste til Amerika, og satt i stillinga til sin død i 1917. Skolen lå i Bergs tid i Bjørnsgårdvegen, en snau kilometer nord for den seinere Bjørnsgård skole. I 1884 fikk han i tillegg ansvar for undervisninga i Høvern kretsTotenåsen. Berg var utdanna fra Lands lærerskole og Asker seminar.

Lærer, kirkesanger og småbruker

Ole Jakob Berg var også kirkesanger ved Nordliens kapell, som ble innvia i 1901. I likhet med bygdelærere flest var han dessuten småbruker, da han brukte skolejorda på Bjørnsgård. I folketellinga i 1910 er det notert at han dreiv «et lidet jordbruk med 2 kuer».

Berg skildres i Totens bygdebok som en dyktig, pliktoppfyllende og samvittighetsfull lærer, som «var aktet og avholdt i sin krets både av store og små».

Bakgrunn og familie

Ole Jakob Berg var født i Stange, men etternavnet hans kom fra Berg i Nordlia, en gard i Bjørnsgård skolekrets. Han skal ha vokst opp på Berg, stedet som mora Karen kom fra. Faren Peder Jacobsen var lærer og kirkesanger i Stange. Etter folketellinga i 1865 bodde den 19 år gamle «skolelærerlærling» Ole Jakob Pedersen på Berg.

Berg var gift med Helene f. Foss (1851-88), som døde tidlig. De rakk allikevel å få fem barn, én gutt og fire jenter. Døtrene Klara (1873-1929) og Johanne Berg (1887-1948) tok opp arven etter faren og ble lærerinner på Bjørnsgård. Klara bodde sammen med faren Ole Jakob til han døde.

Gravøl og minneord

Naboen Ole Christian Haug kjente Berg godt, og skreiv utfyllende om gravølet hans i dagboka si. Haugs notater synes å bekrefte at Berg var en respektert lærer:

20/4 1917: Gravrøl efter Lærer O. J. Berg ved Nordliens Kirke 35 skytser til Kirken hvid Kiste 4 Krandse blev paalagt i Kirken 1 Sølvkr. ved O. C. H. 1 Sølvkrands ved A. Baakind 150 kr 1 Naturlig Krans fra Skolestyre 1 Naturlig Krans fra Lærerne 1 naturlig Krans fra Skolebørnene. Den øvre Sølvkrands indskribsjon Lærer O. J. Berg fra Naboer og forhenværende Elever farvel og tak, nedre Lærer O. J. Berg Farvel og tak fra gamle og unge Savnet er stort Men mindet rikt. — Naturlig Krans fra taknemlige Skolebørn farvel kjære Lærer. Tak for alt taalmodig stræv med os. fra Østre Totens Skolestyre — Tak for trofast virke Fra Østre Toten Lærelag Farvel Far og Svigerfar — Svigerfar og Bestefar.

I et minneord i avisa Samhold bekrefta innsenderen L. R. at Berg først fremst var skolemann: «Han blandet sig aldrig noget videre op i politikken. Hele sin kraft og sine evner ga han til skolen.»

Kilder og litteratur