Operasjon Martin (Red)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Operasjon Martin (Red) var en norsk militæroperasjon våren 1943, under andre verdenskrig. Den mislyktes på grunn av angiveri, og elleve av de tolv deltakerne i operasjonen falt. Den siste, Jan Baalsrud, kom seg unna gjennom en to måneder lang flukt. Operasjonen og hendelsene i ettertid, som er kjent som Toftefjordaffæren etter Toftefjorden i Troms, er tema for filmene Ni liv og Den 12. mann.

Operasjonen

Fire mann fra Kompani Linge skulle settes i land i Troms for å organisere motstandsgrupper, og trolig også for å utføre sabotasjeaksjoner selv mot tyske radioanlegg. De ble frakta av åtte mann fra Shetlandsgjengen på fiskeskøyta M/K «Bratholm I», og hadde blant annet med seg omkring åtte tonn høyeksplosiver.

Gruppa måtte gå i land lenger nord enn planlagt. De hadde en kontaktperson, en handelsmann på Bromnes, men det viste seg at han hadde dødd atten måneder tidligere. I stedet våget de seg på å kontakte hans etterfølger, Håkon Jentoft Ingebrigt Sørensen. Sørensen viste seg å være angiver, og han kontakte lensmann Sverre Hoel, som var medlem av Nasjonal Samling. Statspolitiet og Sipo fikk opplysninger om sabotasjegruppa, og intensiverte vaktholdet i området.

Den 30. mars 1943 ble skøyta oppdaga av det tyske vaktfartøyet Räumboote R56. Sabotørene utløste sprengstoffet og senka dermed skøyta. En mann, Per Blindheim, ble truffet i hodet av et skudd og omkom momentant. De elleve andre kom seg i land, der ti av dem straks ble pågrepet av tyskere. Jan Baalsrud ble ikke oppdaga, og kom seg unna. Hans dramatiske flukt er beskrevet i hans biografi.

Tortur og henrettelse

En av de ti som ble pågrepet døde etter tortur, mens Erik Reichelt døde av skuddskader på sykehus. De åtte resterende ble henretta i henhold til kommandoordren, en stående «førerordre» om at kommandosoldater skulle henrettes selv om de var i uniform. Henrettelsene ble utført ved skyting i Tromsø.

Hovedansvarlig fra tysk side var SS-Obersturmbannführer Kurt Stage. Han hadde senere blitt overført til Jugoslavia, og ble i 1947 henretta for krigsforbrytelser han hadde begått der. Det ble tatt ut siktelse mot fire andre tyskere i saken, men ingen av dem ble tiltalt og dømt. Angiveren Håkon Sørensen og lensmann Hoel ble dømt til henholdsvis åtte og fjorten års fengsel, tap av borgerlige rettigheter i ti år samt inndragning av henholdsvis 5000 og 500 kroner de hadde fått som belønning. Hoel ble også fradømt retten til å være lensmann på livstid.

Deltakerne

Navn Født Hjemsted Tilhørighet Død Bilde
Per Blindheim 1917-07-24 Ålesund Kompani Linge 1943-03-30 Per Blindheim.jpg
Bjørn Normann Bolstad 1922-02-27 Shetlandsgjengen 1943-04-02 Bjørn Normann Bolstad Våre falne.JPG
Jan Baalsrud 1917-12-13 Oslo Kompani Linge 1988-12-30 Jan Baalsrud 01.JPG
Sigurd Eskeland 1902-01-10 Gjerstad Kompani Linge 1943-04-02 Sigurd Eskeland Våre falne.JPG
Frithjof Meyer Haugland 1916-04-14 Bjørnør Shetlandsgjengen 1943-04-02 Frithjof Meyer Haugland Våre falne.JPG
Magnus Johan Kvalvik 1914-03-07 Solund Shetlandsgjengen 1943-04-02 Magnus Johan Kvalvik Våre falne.JPG
Sverre Odd Jofred Kverhellen 1906-04-26 Shetlandsgjengen 1943-04-02 Sverre Odd Jofred Kverhellen Våre falne.JPG
Harald Peter Ratvik 1917-12-03 Shetlandsgjengen 1943-04-02 Harald Peter Ratvik Våre falne.JPG
Erik Reichelt 1917-10-29 Shetlandsgjengen 1943 Erik Reichelt Våre falne.JPG
Gabriel Salvesen 1919-01-26 Farsund Shetlandsgjengen 1943 Gabriel Salvesen Våre falne.JPG
Sjur Olai Trovaag 1906-12-26 Shetlandsgjengen 1943-04-02 Sjur Olai Trovåg Våre falne.JPG
Alfred Vik 1920-02-28 Kvam i Hordaland Shetlandsgjengen 1943-04-02 Alfred Vik 1920-1943 Våre falne.JPG

Litteratur og kilder