Oslo gate

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Oslogate»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Se også Oslogata
Oslo gate i Gamlebyen i Oslo, ved nr. 15.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)
Oslo gate i Gamlebyen i Oslo, ved nr. 13 (Oslo ladegård).
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)
Oslo gate nær Saxegården.
Foto: Thorkel Jens Thorkelsen

Oslo gate er ei gate i Gamlebyen i Oslo. Den går nord-sør fra krysset Schweigaards gate/Grønlandsleiret til krysset Konows gate/Mosseveien.

Nord for Oslo torg følger gata traséen for Nordre strete, en av Oslos middelaldergater. Sør for torget er den av nyere dato, anlagt på 1800-tallet. Den fikk sitt navn før byutvidelsen i 1859. I 1987–1989 ble det utført arkeologiske undersøkelser på eiendommene nr. 4 og 6, der man fant blant annet en åker med spor av ard fra omkring år 1000 under gammel bybebyggelse. Dette var et av funnene som førte til at man valgte å justere dateringa av byens grunnleggelse fra omkring 1050 til omkring 1000.

Personer som har bodd i Oslo gate

  • Waldemar Hoff (1886-1947), generaldirektør i NSB 1938-44, er registrert i nr. 2a ved folketellingen i 1900.
  • Einar Løchen (1850–1908), senere statsråd og høyesterettsjustitiarius, er registrert som student i nr. 5 ved folketellingen i 1875.
  • David Arnesen (1818–1895), kunstmaler og lærer, er registrert i Oslo gate 5 i 1875 med sin familie.
  • Ole Glæserud, mjølkegrossist bosatt med familie og hushjelp i nr. 12 (21?) ca. 1910-30.
  • Georg Wilhelm Linnekogel (1830–1899), smedmester og innehaver av G.W. Linnekogel & Sønn er regisert med familien i nr. 16 ved folketellingen i 1885
  • Andreas Løvlie, grosserer, fra Løten registrert i Oslo gate 20 i 1875 som 15 år gammel handelsbetjent.

Eiendommer

Nr. Oppført Navn/beskrivelse Historie Bilde
1 18701900 Leiegård Oppført for jernbanen.
2b/c 1876 Bygård Oslo gate 2 i Oslo.JPG
4 / 6 Ubebygd plass Nr. 4 var en bygård, Oslo Leiebibliotek til 1924. Senere leketøysbutikk en periode. Bebyggelsen på denne og nr. 6 ble revet en gang mellom 1917 og 1937 og har siden vært ubebygd, med unntak for et par mindre bygninger på nr. 6 som ble revet i mai 1987. Det er funnet rester av fem bygårder fra middelalderen under bakken her. Nr. 6 tilhørte Brødrene Dahl AS sammen med Arups gate 5 fra ca. 1917. Fra 1961 Autohandel AS (seinere Autosalg AS). USBL hadde planer om bygging av et fire-etasjes bygg med 18 leiligheter i Oslo gate 6, men prosjektet strandet på grunn av arkeologiske krav og verneinteresser. Rundt 1989–90 ble tomta kjøpt av Oslo kommune og lagt ut som park. En stor del av Arups gate 5 var kjøpt et års tid tidligere til samme formål. Oslo gate 4 og 6 i Oslo.JPG
7 Bygård Under utgravninger i 1976 ble det funnet husrester og et gjerde fra 1200- og 1300-tallet, og ei latrine fra 1400-tallet. Se egen artikkel om eiendommen. Oslo gate 7 i Oslo.JPG
13 1725 Oslo ladegård Herregård oppført for Karen TollerOslo bispeborgs grunnmur. Oslo ladegaard.jpg
14 Bygård Oslo gate 14 i Oslo.JPG
15 ca. 1856 Bygård Påbygd til tre etasjer 1872. Gamlebyens Gjæstgiveri fra 1925 etter ominnredning ved ark. Lars Backer. Senere Oslo Spiseforretning. Oslo gate 15 i Oslo.JPG
16 Bygård Oslo gate 16 i Oslo.JPG
17 Bygård Gamlebyen barnehage, drevet av Stiftelsen Urtehagen, muslimsk barnehage. Også i nr. 21.
18 Ubebygd
18B-D Bygård Oslo gate 18B i Oslo.JPG
20 1866 Leiegård Oppført for kjøpmann N. Fjeld. Tredje etasje oppført 1878. Bakbygning med stall og høyloft. Se egen artikkel. Oslo gate 20 i Oslo.JPG
21 1893 Bygård Leiegård, oppført i nyrenessanse, arkitekt: Frithjof Aslesen. Gamlebyen barnehage, drevet av Stiftelsen Urtehagen, har i dag muslimsk barnehage. Også i nr. 17. Oslo gate 21 i Oslo.JPG
23 Bygård Arkitekt Anselm Liljeström.
35 Bygård Oslo gate 35 i Oslo.JPG
39 Bygård Oslo gate 39 i Oslo.JPG

Litteratur


Koordinater: 59.908576° N 10.768103° Ø