Oslosysle

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Oslosysle er et tidligere administrasjonsdistrikt langs begge sider av indre Oslofjord fra siste halvdel av 1100-tallet. Det omfattet dagens Follo med Hobøl, Oslo, Asker og Bærum, Røyken, Hurum, Eiker, Lier og Sande og utgikk fra det større Vingulmork. Antakelig har inndelingen tatt utgangspunkt i et eksisterende kirkelig halvfylke med fylkeskirke på Aker. Sysselmannsombudet var blitt introdusert som landsomfattende institusjon i andre halvdel av 1100-tallet, og tidfestes med Snorre gjerne til kong Sverres tid. Syslemenn nevnes første gang i Oslos oppland i 1178, og de første ble kanskje innsatt i 1160-årene. De avløste lendmennene som militære leder og bodde sannsynligvis i kongsgården. I høymiddelalderen var Oslosysle delt i en nordre og en søndre del og inndelt i til sammen sju skipreider.


Litteratur

  • Nedkvikne , Arnved og Per Norseng, Oslo Bys historie, bd 1, 1991, s. 136ff.
  • Pedersen, Ellen Anne og Per G. Norseng, Østfolds historie, bd 1, 2003.