Partisan

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Milorggruppe 1611-2 tar imot slipp på Gunhildrudskauen ved Fiskum på vestsiden av Eikeren i begynnelsen av mai 1945.
«Partisan» har flere betydninger.

Partisan, (opprinnelig fra italiensk: partigiano, delaktig, tilhenger fra parte: side, del, til fransk: partisan) er en betegnelse på en geriljasoldat, et medlem av en irregulær militærstyrke som kjemper mot en fremmed makt eller armé som angriper eller okkuperer et landområde.

Som irregulære styrker er de ikke beskyttet av Folkeretten til samme beskyttelse som regulære soldater. Partisaner som ble tatt til fange kan derfor ikke regne med å få status som krigsfanger, men som terrorister og risikerer i en krigssituasjon henrettelse etter summariske rettssaker.

Partsanvirksomhet i Norge er særlig kjent fra andre verdenskrig, hvor for eksempel milorgs virksomhet falt innenfor denne kategorien. Under krigen ble 45 nordmenn fra Kiberg i Finnmark trent opp som partisaner av Den røde armé for etterretningsoppdrag i Norge. 3. august 1992 beklaget kong Harald V på nasjonens vegne «måten norske myndigheter behandlet partisanene i Finnmark på etter krigen». Den siste av disse partisanene, Gunnar Halvari, døde i 2008.

Også tidligere er det eksempler på partisanvirksomhet i Norge, blant annet under Karl XIIs første felttog i 1716 da Ole Svendsen Bakke sammen med to andre bønder drev virksomhet med de svenske styrkene ved Idd og i Enningdalen, Bakke døde som følge av kampene.

Kilder