Pleonasme

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Pleonasme er bruken av overflødige ord for å beskrive noe - det vi gjerne omtaler som «smør på flesk». I lokalhistorisk sammenheng trekkes dette gjerne inn i forbindelse med stedsnavn, da det er mange steder som har fått ledd med praktisk talt samme betydning.

Noen eksempler på pleonasmer i norske stedsnavn er:

  • Leangbukta i Asker: Siste ledd i Leanger er norrønt angr, som betyr 'bukt', altså «Leirbuktbukta» eller «Le-buktbukta».
  • NesoddtangenNesodden: Streng tatt kan nes, odde og tange beskrive tre litt forskjellige ting, men i den lokale dialekta skiller man i praksis ikke mellom dem, så dette er en trippel-pleonasme. Kommunenavnet Nesodden er også en pleonasme.
  • Østensjøvannet i Oslo: Navnet Østensjø ble på et tidspunkt gårdsnavn, og vannet fikk dermed både -sjø og -vannet for å beskrive det som vannet ved gården Østensjø.

Det finnes også eksempler på stedsnavn som oppfattes som pleonasmer, ofte på grunn av forvanskning, men som ikke er det:

  • Vansjø i Østfold: Førsteleddet er ikke 'vann'; trolig er det en forvanskning av Varna, det gamle navnet på området.