Porsgrunn/Skien

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Det urbane området Porsgrunn/Skien.
Foto: SSB

Porsgrunn/Skien er et tettsted i Telemark fylke, og består av de historiske byene Skien, Porsgrunn, Brevik, Stathelle og Langesund. Disse byene utgjør nå en en sammenhengende tettbebyggelse, definert som et tettsted av Statistisk sentralbyrå (SSB). SSB definerer den sammenhengende tettbebyggelsen gjennom kommunene Skien og Porsgrunn og Bamble som ett tettsted, og dette tettstedet hadde 91 737 innbyggere per 1. januar 2015 (Skien 48 296, Porsgrunn 33 346, Bamble 10 095). Statistisk sentralbyrå betrakter Porsgrunn/Skien som landets syvende største tettsted av tilsammen 980 tettsteder.

Storbystatus

Tidligere var det vanlig fra rikspolitisk hold å se Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Tromsø som landets storbyer basert på kommunestørrelse og byenes funksjon som landsdelshovedstader.

I senere år har det blitt mer vanlig å inkludere Porsgrunn/Skien, Drammen og Fredrikstad/Sarpsborg i storbygruppen fordi dette i realiteten er storbyer i kraft av innbyggertall på rundt 100 000 i tettstedet og mange av de samme samferdselsutfordringer og sosiale utfordringer som de andre storbyene, selv om ingen enkeltkommuner har like mange innbyggere som eksempelvis Kristiansand.

Historie

Byene rundt Frierfjorden hadde allerede på 1700-tallet spesialisert seg i ulike retninger. Skien var sagbruksbyen, Porsgrunn var havneby med tollbod; Brevik hadde også trelasthandel og skipsfart, mens Langesund var sjøfartsby med kystfart som spesialitet. Skien definerte midt i 1730-årene Porsgrunn, Brevik og Langesund som sine forsteder, som forlengelser av kjøpstaden. [1]

Se også

Referanser

  1. Norsk byhistorie - urbanisering gjennom 1300 år. 2006. Kap. 9. Finn-Einar Eliassen: Småbyenes storhetstid. s. 207


Koordinater: 59.436° N 9.4113° Ø