Rådmann

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra Rådmenn)
Hopp til navigering Hopp til søk

Rådmann er i dag en vanlig tittel for en kommunes øverste administrative leder. Historisk er det en betegnelse på medlemmer av et byråd, etter 1660 en av magistratene.

Den historiske tittelen

Rådmenn er kjent fra andre halvdel av 1200-tallet. De var husfaste menn som ble utnevnt for å delta i byens administrasjon. Fra senmiddelalderen bar de preg av å være representanter for borgerne. De var dog ikke valgt eller utnevnt av borgerskapet, men ble gjerne utnevnt av lensherren.

Etter 1660 var det kongen selv om utnevnt rådmennene. Det ble etterhvert færre av dem, slik at det for eksempel bare var to rådmenn i Christiania etter 1774. Rådmennene ble da sammen med borgermesteren/-ne omtalt under fellesbetegnelsen magistraten.

Den moderne tittelen

Rådmannsstillingen er en fortsettelse av embetet som borgermester, en tittel som var i bruk inntil 1939. Rådmannen er ansvarlig for den daglige driften av en kommune, og for å iverksette kommunestyrets vedtak. Langt de fleste kommuner har rådmann, men i kommuner som ikke benytter formannskapsmodellen men i stedet har kommunal parlamentarisme har tittelen bortfalt.

Litteratur