Sauherad kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Sauherad
0822 Sauherad komm.png
Basisdata
Kommunenummer 0822
Fylke Telemark
Kommunesenter Akkerhaugen
Grunnlagt 1838
Opphørte 2020
Nå del av Midt-Telemark kommune

Sauherad kommune lå i Telemark med administrasjonssenter på Akkerhaugen. Gvarv var største tettsted, og lengst øst i kommunen lå Hjuksebø. Navnet kommer fra norrønt Sauðaherað, dannet av sauðar, med betydningen «syde» eller «koke», brukt om strømmen i et vassdrag, og herað, dvs. herred.

Sauherad herred ble opprettet i forbindelse med gjennomføringen av formannskapslovene av 1837, med utgangspunkt i Søfde prestegjeld bestående av Søfde (Sauherad) og Næs sogn. Folkemengden i 1835 var 3951 og i 1845 var det 3756 innbyggere i herredet.

Kommunen grenset til Notodden i nord, Kongsberg i øst, Skien i sørøst, Nome i sørvest og i vest. Grensene holdt seg så å si vært uforandret siden etableringen. Unntakene var grenseregulering da et ubebodd område ble overført til Gjerpen 1. januar 1903, samt overføring av et område med 27 innbyggere til 1. juli 1914. Sauherad var en del av regionen Midt-Telemark som også omfattet og Nome.

Sauherad var en landbrukskommune, som inkluderte 80 % av Telemarks fruktareal. Kommunen hadde også betydelig tømmeravvirkning. Industrien var i stor grad knyttet opp mot landbruket, med trevare-, verksted- og næringsmiddelindustri. Mer enn halvparten av de yrkesaktive hadde arbeidsplass utenfor kommunen.

I forbindelse med Kommunereformen 2014–2018 vedtok kommunestyret 16. juni 2016 sammenslåing med Bø, som samme dag gjorde likelydende vedtak. Vedtaket trådte i kraft 1. januar 2020, og den sammenslåtte kommunen fikk navnet Midt-Telemark kommune. Ved sammenslåingen hadde kommunen rundt 10 000 innbyggere.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtok 2. juli 2018 at grensen mellom Sauherad og Notodden kommuner skulle bli justert. Grunnkretsene Angard og Hjuksebø ble 1. januar 2020 flyttet fra Sauherad til Notodden kommune. Vedtaket innebar at 466 innbyggere i disse grunnkretsene byttet kommune fra Sauherad til Notodden kommune.

Se også

Kilder og litteratur