Vegar i Sauherad kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Dette er ein oversikt over veger i Sauherad kommune. Kommunen har ca. 60 km med kommunale vegar, for det meste med grusdekke.

Tabellen er organisert alfabetisk, men er sorterbar slik at ein også kan sortere etter område eller andre kriterier.
Sortering av lista gjerast ved å klikke i namnerada øvst. Dersom ein vil sortera etter fleire kriterier samstundes holdes shift-tasten inne mens ein klikkar.

Liste

Veg Tidlegare kommune Område Namneopphav Vedtatt Merknadar
Arudvegen Sauherad Holtsås Gardsnamnet Arud. 2009
Askmyra Sauherad Hjuksebø Lokaliteten Askemyra. 2016 Skogsbilveg til Vårbumoen.
Aslaksborgvegen Sauherad Nes Brygga Aslaksborg. 2009
Bakvegen Sauherad Nordagutu 2009
Beinstigen Sauherad Gvarv Beinstige = snarveg. 1999
Berg Sauherad Akkerhaugen Lokaliteten Berghøgda. 2009
Bergevegen Sauherad Klevarsida Gardsnamnet Berget. 1999
Bjønndalsvegen Sauherad Sauheradfjella Bjønndalen. 2016 Skogsveg.
Bjørnlivegen Sauherad Nordagutu 1999
Bjørnskåsvegen Sauherad Nordagutu Plassen Bjørnskås under Svålåstugo. 1999
Breisetfjellvegen Sauherad Sauheradfjella, Breiset 2016 Veg i Breiset hytteområde.
Breisetvegen Sauherad Hjuksebø / Sauheradfjella, Breiset 1999, 2016 Namn vedtatt vidare frå bommen til Breisethytta i 2016. Også Notodden til Nybu.
Brekkavegen Sauherad Nordagutu 2009
Brennavegen Sauherad Brenna industriområde Lokalt stadsnamn. 2016
Brubakken Sauherad Hjuksebø, Skogenfeltet 1999
Bryggevegen Sauherad Hjuksebø, Muggerudfeltet / Hjuksevelta Hjuksebø brygge. 1999
Bråfjordvegen Sauherad Tveiten Bråfjorden. 2017 Hytteveg langs på austsida av av Bråfjorden.
Bygdevegen Sauherad Akkerhaugen / Sauar 1999
Børtevegen Sauherad Nordagutu Børtevatn. 2016 Skogsveg.
Bøvegen Sauherad Bygda Bø. 1999
Dalekåsvegen Sauherad Dalsvatn Gardsnamnet Dalekåsa. 2018
Diplemyrvegen Sauherad Sauheradfjella, Breiset Diplemyra. 2016 Veg i Breiset hytteområde.
Drevdalsvegen Sauherad Sauheradfjella, Breiset Dalføret Drevdalen. 2016 Veg (sti) i Breiset hytteområde.
Erik Werenskiolds veg Sauherad Gvarv Kunstmaler med forhold til Sauherad. 1999
Fjellvegen Sauherad Nordagutu 2019
Flatinvegen Sauherad Flatin Garden Flatin (50/53). 2016 250 m lang. Strekningen i Bø namnsett i 1988.
Flåtavegen Sauherad Gardsnamnet Flåta.
Fugleleikvegen Sauherad Åsen Fuglleikhaugane. 2016 Privat skogsbilveg.
Furuheimvegen Sauherad Hørte Tidlegare eigedom Furuheim. 1999
Gamlegata Sauherad Gvarv Fyrste hovedgate. 1999
Gamlevegen Sauherad Akkerhaugen 1999
Gangsjøvegen Sauherad Ytre Stranda Vatnet Gangsjå. 2016 Skogsveg.
Geitenatten Sauherad Sauheradfjella, Breiset Lokalitetsnamn. 2016 Veg i Breiset hytteområde nordover frå Grytefjellvegen.
Geiteryggvegen Sauherad Hørte Lokalt namn i området. 2016 Geiteryggen 3 boligfelt.
Golidvegen Sauherad Sauheradfjella Stulen Godlia. 2016 Skogsveg.
Grandokkvegen Sauherad Hjuksebø, Skogenfeltet 1999
Grannevegen Sauherad Gvarv 1999
Grytefjellvegen Sauherad Sauheradfjella, Breiset Grytefjell. 2016 Veg i Breiset hytteområde.
Gunheimslia Sauherad Gunheim Gardsnamnet Gunheim. 2018
Gunheimsvegen Sauherad Gunheim Gardsnamnet Gunheim. 1999
Gvarvgata Sauherad Gvarv 1999
Gåsefetbrinken Sauherad Gvarv Husmannsplassen Gåsefet. 2009
Gåsefetvegen Sauherad Gvarv Husmannsplassen Gåsefet. 1999
Hagenvegen Sauherad Hjuksebø Gardsnamnet Hagen. 1999
Hallenvegen Sauherad Gunheim Gardsnamnet Hallen.
Haslekåssvingen Sauherad Hjuksebø Husmannsplassen Haslekåsa.
Haslekåsvegen Sauherad Hjuksebø, Muggerudfeltet Husmannsplassen Haslekåsa. 1999
Haugedalsvegen Sauherad Tveiten / Haugedal Gardsnamnet Haugedal. 2018 Tidlegare grein av Tveitenvegen.
Haugenjordet Sauherad Gvarv Ofte kalla «Sosialistgata» på folkemunne.
Haugvegen Sauherad Sauar Gardsnamnet Haug. 2009 Vegnamnet opphørte i 2018 da vegen blei lagt til Samholdvegen.
Heivegen Sauherad Holte / Kommunegrensa mot Nome Holteheia. 1999
Hetterudvegen Sauherad Gvarv 1999
Hjuksevelta Sauherad Hjuksebø, Hjuksevelta Hjuksevelta, stad for tømmerfløyting. 2009 Tidlegare Veltavegen.
Hofsrudvegen Sauherad Gardsnamnet Hofsrud. 1999
Holmenvegen Sauherad Gvarv Tidlegare Holmvegen (1999).
Holtandamtjønnvegen Sauherad Holte Damtjønn. 2016 Privat skogsbilveg.
Holtsåsvegen Sauherad Holtsås 2009 Tidlegare Holtevegen (vedteke 1999).
Hvitsandvegen Sauherad Hvitsand Tidlegare småbruk Hvitsand (gnr. 88/31). 2009 Fyrste 330 m av vegen (fra Mannebruvegen) ligg i Bø kommune.
Hørtemogane Sauherad Hørte Lokalitetsnamn. 2009
Hørtevegen Sauherad Gvarv / Hørte Tettstaden Hørte. 1999 Del av Fv 551.
Håtveitvegen Sauherad Gvarv / Håtveit 1999
Idunsvoll Sauherad Akkerhaugen Lokaliteten Idunsvoll. 2009 Tidl. Kommunehusvegen (1999).
Jonsåsberga Sauherad Akkerhaugen 2009
Jonsåsvegen Sauherad Akkerhaugen 1999
Juvevegen Sauherad Gvarv Gardsnamnet Gjuvet. 1999
Ketil Skogens veg Sauherad Gvarv 1999
Kikjavegen Sauherad Holtsås 2009
Killingdalsvegen Sauherad Sauheradfjella Killingdalstjønnane. 2016 Skogsveg.
Kirkevegen Sauherad Sauar Sauherad kyrkje. 1999 Endra namn til Prestegardsvegen i 2009.
Klevarsida Sauherad Nautesund / Høgsrud 2009 Fv 555. Til kommunegrensa mot Notodden. Tidlegare Gvannesvegen.
Klevarvegen Sauherad Klevar Gardsnamnet Klevar. 2009, 2016
Kollsetvegen Sauherad Sauheradfjella Kolsetsætra. 2016 Skogsveg.
Kringletjønnvegen Sauherad Sauheradfjella Kringletjønn. 2016 Skogsveg.
Krossvegen Sauherad Sauar 1999
Kullhusvegen Sauherad Nordagutu 2009 Kolahusvegen fra 1999.
Kveldrovegen Sauherad Årnes Eigedomen Kveldro (96/29). 2019 Het Haugenvegen fram til 2019.
Kvernhusvegen Sauherad Hjuksebø, Skogenfeltet 1999
Kvileplassen Sauherad Breiset 2016 Veg i Breiset hytteområde.
Kønndokkvegen Sauherad Hørte Jordet Kønndokken. 1999
Kåpårdalsvegen Sauherad Hjuksebø, Hjuksevelta Kobberdalen. 1999
Kåsavegen Sauherad Årnes Gardsnamnet Kåsa. 2009
Kåsingrenda Sauherad Gunheim 2009
Kåsinvegen Sauherad Gvarv 1999
Landsverkvegen Sauherad Åse / Landsverk Gardsnamnet Landsverk. 2009
Landtjønnvegen Sauherad Nordagutu Landtjønn. 2019
Leikvangvegen Sauherad Sætre / Leikvang / Snippediket Gardene Leikvang. 1999
Liagrendvegen Sauherad Akkerhaugen / Liagrenda 1999 Ender ved nr. 337 Lia (gnr. 2/8).
Løkjedalsvegen Sauherad Løkjedalen. 2016 Skogsveg vestover frå Kåsavegen.
Megardsmoen Sauherad Akkerhaugen 2009
Muggerudsvingen Sauherad Hjuksebø, Muggerudfeltet Husmannsplassen Muggerud. 2009
Muggerudvegen Sauherad Hjuksebø, Muggerudfeltet Husmannsplassen Muggerud. 1999
Myrennvegen Sauherad Klevarsida 1999
Myrlandvegen Sauherad Stranda Gardsnamnet Myrland. 2009
Nedre Svevalivegen Sauherad Nordagutu Gardsnamnet Sveva. 2009
Nesoddvegen Sauherad Nes Nesodden. 1999
Nesvegen Sauherad Nes 2009
Noradalsvegen Sauherad Årnes Gardsnamnet Norendal.
Nordagutuvegen Sauherad Holtsås / Nordagutu / Akkerhaugen Staden Nordagutu. 1999 Fv 553.
Nordgardsvegen Sauherad Nordagutu 1999
Norsjø terrasse Sauherad Akkerhaugen 2009
Norsjølia Sauherad Akkerhaugen
Norsjøvegen Sauherad Nes / Akkerhaugen 1999
Notevarpvegen Sauherad Gvarv Gardsnamnet Notevarp. 2012
Nybuvegen Sauherad Nybustulane ved Visjå. 2016 Skogsveg til Notodden grense på Roheimheia.
Nyhussvingen Sauherad Gvarv / Nyhus Gardsnamnet Nyhus. 1999 Del av Fv 360.
Nyhusvegen Sauherad Nyhus Gardsnamnet Nyhus. 2009
Oredalen Sauherad Gvarv
Ottersnesvegen Sauherad Stange / Ottersnes (Akkerhaugen) Lokaliteten Ottersnesodden nord i Norsjø. 2017
Plassenvegen Sauherad Hørte 2009
Prestegardsvegen Sauherad Sauar Sauherad prestegard. 2009
Prestholtvegen Sauherad Prestholtgrenda Prestholtgrenda. 2009
Roestulvegen Sauherad Klevarsida Roestul, stulen til garden Roe (44/1). 2016 Skogsveg.
Rogholtvegen Sauherad Nordagutu Rogholt gård. 2009 Endra frå Landtjønnstulvegen (1999). Ender ved Rogholt-tjønn naturreservat.
Rukarvegen Sauherad Hørte 1999
Rundtomvegen Sauherad 2016 Privat skogsbilveg.
Ryntveitvegen Sauherad Ryntveit ved Akkerhaugen Gardsnamnet Ryntveit. 1999
Sagvegen Sauherad Hjuksebø, Hjuksevelta 2009
Samholdvegen Sauherad Sauar 1999
Sauarberga Sauherad Sauar 1999
Sauheradvegen Sauherad Nyhus ved Gvarv / Sauar / Nautesund / Nordagutu / Hjuksebø 1999 Til kommunegrensa mot Notodden.
Seterdalsvegen Sauherad Holtsås / Sauheradfjella Lokaliteten Seterdalen. 1999, 2016
Siljuåsvegen Sauherad Holtsås Lokaliteten Siljuåsen. 2009
Sjøbuhaugen Sauherad Gvarv 2009
Skogenvegen Sauherad Hjuksebø, Skogenfeltet 1999
Skogheimvegen Sauherad Hørte 2009
Skolevegen Sauherad Akkerhaugen Akkerhaugen skole. 1999
Skrivarvegen Sauherad Gvarv 1999
Slettavegen Sauherad Hjuksebø Husmannsplassen Sletta. 2016 Skogsveg.
Slettemovegen Sauherad Hjuksebø Gardsnamnet Slettemo. 2009
Slåttsetervegen Sauherad Klevarsida / Roestulliene Slåttesætra. 2016 Skogsveg.
Smiuvegen Sauherad Hørte 1999
Smørtjønnvegen Sauherad Sauheradfjella, Breiset Smørtjønn. 2016 Veg i Breiset hytteområde.
Sommerflåtvegen Sauherad Nordagutu Lokaliteten Sommerflåtin. 2016 Skogsveg.
Sosialistgata Sauherad Gvarv ? 1999 Har fått det offisielle namnet Haugenjordet.
Stasjonsvegen Sauherad Akkerhaugen Akkerhaugen stasjon. 1999 Tatt ut av bruk, og dei tre adressene lagt til Veltaveien 5.10.2009.
Stasjonsvegen Sauherad Hjuksebø Hjuksebø stasjon. 1999
Stasjonsvegsvingen Sauherad Hjuksebø Hjuksebø stasjon.
Steinsrudvegen Sauherad Gardsnamnet Steinsrud. 2009
Stenstadvegen Sauherad Hørte Gardsnamnet Stenstad. 1999
Strannavegen Sauherad Gvarv, Sjøbukrysset / Nome kommunegrense 1999 Del av Rv 36.
Stutebuvegen Sauherad Sauheradfjella Lokaliteten (stulen?) Stutebu. 2016 Hytteveg.
Sulukollvegen Sauherad Årnes Lokaliteten Sulukollen. 2009
Sundmannvegen Sauherad Akkerhaugen Ferjemann. 1999
Sundslivegen Sauherad Nordagutu Sundsliane. 2016 Skogsveg.
Sundsmoenvegen Sauherad Nordagutu 2009
Sverdmyrbakken Sauherad Hørte 1999 Del av Fv 151.
Svevajordet Sauherad Nordagutu Gardsnamnet Sveva. 2009
Svevalibakken Sauherad Nordagutu Gardsnamnet Sveva. 2009
Svevalivegen Sauherad Nordagutu Gardsnamnet Sveva. 1999
Sætersbøvegen Sauherad Sætersbø Området Sætersbø.
Sætrevegen Sauherad Bikkjedalen / Snippen / Hørte Gardsnamnet Sætre. 2008 Skulehusvegen frå 1999.
Taklåsvegen Sauherad Sauheradfjella Taklåsåsen, Taklåstjønn. 2016 Skogsveg.
Tangenvegen Sauherad Gvarv Området Tangen. 1999
Tinghaugvegen Sauherad Gvarv Lokaliteten Tinghaugen. 1999
Tjønnåsvegen Sauherad Sauheradfjella Lokaliteten Tjønnås. 2016
Torkild Gunnheims veg Sauherad Gvarv Torkild Gunnheim (1845–1911), lærar ved Jonsås i 49 år. Bygde opp Gamlegata. 1999
Torshølvegen Sauherad Midt-Telemark Næringspark Gardsnamnet Torshøl. 2016 Brenna industriområde ved kommunegrensa mot Bø.
Tranemyrvegen Sauherad Dalsvatn Myra Tranemyr. 2017 Hytte- og skogsveg.
Trengenvegen Sauherad Holtsås Eigedomen Trengen. 2016 Skogsveg.
Tveitenvegen Sauherad Tveiten Gardsnamnet Tveiten. 2009
Underbergåsen Sauherad Gunheim Gardsnamnet Underberg. 2009
Unionvegen Sauherad Nordagutu Unionhytta. 2009
Utsikten Sauherad Nordagutu Beliggenheten. 2009
Valebøvegen Sauherad Åse / Dalsvatn / kommunegrensa mot Skien ved Mjåetjønn Grenda Valebø. 1999 Del av Fv 44.
Vardåsvegen Sauherad Sauheradsfjella. Store- og Vesle Vardeåsen. 2016 Privat skogsbilveg.
Veltavegen Sauherad Akkerhaugen 1999 Tidlegare Stasjonsvegen lagt til Veltaveien 5.10.2009.
Verksvegen Sauherad Hørte Hørteverket. 1999
Veslevegen Sauherad Akkerhaugen 1999
Vestre Prestholdt Sauherad Prestholtgrenda Gardsnamnet Prestholt vestre. 2009
Vidsjåvegen Sauherad Nordagutu 1999
Visjålivegen Sauherad Klevarsida / Roheimheia Vidsjåliene. 2016 Skogsveg.
Wighusvegen Sauherad Stulen Vihus. 2016
Ødegårdsvegen Sauherad Gvarv Gardsnamnet Øygarden.
Østtveitvegen Sauherad Gvarv Gardsnamnet Østtveit. 2009
Øyanevegen Sauherad Gunheim Gardsnamnet Øya. 2009
Årnes brygge Sauherad Årnes Årnes brygge. 2009 Tidlegare Bryggevegen.
Åsjordvegen Sauherad Akkerhaugen Plassen Åsjordet. 1999
Åsvegen Sauherad Gvarv 1999
Åsåresvegen Sauherad Gunheim 1999
Åvegen Sauherad Hjuksebø, Hjuksevelta Hjukseelva. 1999

Kjelder

Det følgjande er hovedkildene for oversikten; i tillegg kommer ein rekke strøopplysningar frå ymse artiklar som det ikkje vil vere hensiktsmessig å nemne her, men som heller høyrer heime i dei enkelte artiklane om gater og vegar. Hovedforfatterens lokalkunnskap har også vore avgjerande for å kunne lage denne oversikten.

  • Kartverket: Norgeskart
  • Gateadresser i Sauherad - navnsetting. 035/08 Utvalg for næring, plan og teknikk 14.04.2008