Sigurd Frydenberg (1900–1971)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bilde av Sigurd Fryndeberg publisert i Oppland Arbeiderblad i 1960 i forbindelse med hans 60-årsdag. Ukjent fotograf.

Sigurd Frydenberg (født 15. april 1900 i Romedal, død 20. august 1971 i Jevnaker) var blant annet gardsbestyrer ved Presteseter sykehus og mangeårig bestyrer ved Felleskjøpets lager på Lena i Østre Toten.

Bakgrunn og utdanning

Sigurd var sønn av kjøpmann, seinere mølleeier og gardbruker Bernt Frydenberg (1868-1925) og Benedicte Charlotte Kristiansen (1872-1953). Faren hadde en fiskeforretning i Hamar. Familien flytta rundt 1907 til garden Hornkvern i Romedal, der det også var et møllebruk.

Alf Frydenberg, som blant annet var fylkesmann i Vest-Agder og Hedmark, var en eldre bror av Sigurd. Han hadde minst tre eldre søsken og fire yngre brødre.

Han ble uteksaminert fra Jønsberg landbruksskole i 1921.

Møller og streikebryter

I 1925 kjøpte han Norderhaug mølle i Løten. Sigurd giftet seg med Karen Grosberg fra Stange to år senere, i 1927. Mølla ble solgt på tvangsauksjon i 1929. Samme år dro Sigurd som en av flere såkalt arbeidsvillige til Folldal for å ta på seg blokkert gruvearbeid under Folldalskonflikten.

Sigurd Frydenberg var en av arbeiderne som angret på at han tok på seg streikebryterarbeid i Folldal. Han beklaget offentlig, i håp om å ikke bli svartelistet da han kom hjem til bygda. Erik Riise, som var styreleder i Den upolitiske arbeiderforeninga i Folldal stemplet Frydenberg som en som hadde sviktet de øvrige arbeidsvillige. I følge Den upolitiske arbeiderforening hadde han dessuten rømt fra tjeneste hos lensmann Sørlie på Østre Toten. Det finnes ingen andre indikasjoner på at det faktisk stemmer.

Bestyrer på Østre Toten

Bilde av Karen og Sigurd Frydenberg i sofaen i deres nybygde villa på Lena i 1952.

Frydenberg kom rundt 1930 til Østre Toten som gardsbestyrer på Annekstad i Nordlia. Han virket deretter et par år som kontrollassistent på Toten, før han tok over stillingen som gardsbestyrer på Presteseter. Frydenberg jobbet på Presteseter under hele krigen.

Fra 1945 var han bestyrer ved Felleskjøpets lager på Lena i en årrekke, der han bygget opp en god omsetning i løpet av de årene han var der. Ekteparet Frydenlund bygde en villa i Lena sentrum kort tid etter. Sannsynligvis byde de på eiendommen som heter Tufte i dagens Kinogata, like ved Toten kornsilo.

Da Frydenberg døde i 1971, hadde han vært enkemann et par år. I minneordet står det at han var en kjent skikkelse på Lena gjennom mange år. Ifølge samme minneord livet han opp Lenas gatebilde med sitt gode humør og vennlige vesen.

Kilder og litteratur