Skarpsno (Oslo)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Utsikt fra Oscarshall over Frognerkilen mot løkkeeiendommene Nøisomhed (nærmest) og Schafteløkken (bak). Frogner hovedgård i venstre bildekant bak.
Foto: Oslo Museum (1875).

Skarpsno er et strøk på nordøstsida av Frognerkilen i Oslo. Det er i dag et villastrøk, hvor man også finner en rekke ambassader. Fram til slutten av 1800-tallet var Skarpsno først og fremst prega av opplagstomter for tømmer fra Frogner hovedgård og fergestedet for overfart til Bygdøy.

Navnet

Skarpsno sett fra Bygdøy, Skarpsno brygge midt på bildet.
Foto: Ukjent / Nasjonalbiblioteket.

Navnet Skarpsno skaper stadig forvirring. En vanlig forklaring, som skyldes folkeetymologi, er at det kommer fra fransk Escarpe du Nord, som er den forfranskede versjon av navnet på den skarpe nordre bastionen på Akershus festning, På et kart av Isaac van Geelkerck fra 1649 kalles den Scherpen oort. Kart fra rundt 1800 bruker den franske versjonen av navnet. Men stedet Skarpsno ved Frognerkilen ligger langt fra Akershus. Noe festningsverk for å forsvare stranden her er ikke kjent, så det er ikke noe grunnlag for en slik forklaring. Navnet Skarpsno finnes også andre steder i Norge, blant annet i Hurdal, Vestfold, Møre og Romsdal, Fagernes, Vinje i Telemark, Norderhov, Sigdal og Alvdal. Det forklares ofte som beskrivende for et værhardt sted, ifølge Store norske leksikon.

Fergested

Ferja «Skarpsno 1» ved kai på Skarpno. Skarpsno stasjon i bakgrunnen.

Skarpsno brygge ble fra 1840 lossested for jakter. I 1844 ble det bygd båthus der av løkkeeierne i området. Ferga til Bygdøy ble rodd; i mange år var det Elias Skarpsno og hans sønner som sto for fergetrafikken. De bodde i ei hytte på bergknausen over fergestedet. Først i 1896 ble det satt inn dampferge, og det ble da anlagt ei flytebrygge til denne. Trafikken med robåt fortsatte allikevel helt til 1920-åra. Det ble også satt inn motordrevne og elektriske ferger mellom Skarpsno og Oscarshall brygge.

Skarpsno stasjonDrammenbanen ble åpna i 1882. Trafikken der ble innstilt i 1973, og den ble formelt nedlagt i 1989. I 1889 overtok kommunen eiendommene på Skarpsno, og i 1894 åpna sporveisforbindelsen Skarpsnolinja.

Jubileumsutstillingen 1914

Utstillingsanlegget på Skarpsno under jubileumsutstillinga på Frogner 1914.
Foto: Oslo Museum

Under jubileumsutstillinga på Frogner 1914 var det sjøfarts- og fiskeriutstilling ut mot Frognerkilen på Skarpsno. Utstillingsområdet lå vest for Skarpsno stasjon, ut for enden av Hafrsfjordsgata, mellom jernbanelinjen og sjøen. Ved enden av Nobels gate ved stasjonen lå utstillingens fyrtårn. Herfra gikk en stikkvei langs sjøen bort til utstillingsbygningene. I dag er dette området parkomådet Frøyas have og del av traséen til Frognerstranda fra 1936 og firefelt motorvei fra 1959, idag E 18. Gjennom Nobels gate var det lagt en midlertidig jernbaneforbindelse opp til utstillingsområdet i Frognerparken.

Et kloakkrenseanlegg ble åpna på Skarpsno i 1930-åra, og dette var i drift helt til 1983.

Litteratur og kilder