Skreien (Østre Toten)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Stifterne av Skreiens musikkforening: Arthur Thorud, Kasper Heggerud, Harald Faraasengen, Alfred Faraasengen, Arne A. Owren, Kolbjørn Owren.

Skreien, også kalt Øverskreien, er ei grend i Østre Toten kommune. Den strekker seg fra Dølenga (Skreia) i øst til Ovrenhøgda (Lensbygda) i vest, fra Toten Almenning Lodd nr. 3 (Totenåsen) i sør til Krabyskogen i nord. Skreien hører i hovedsak til Stange skolekrets, men noen husstander i området rundt Faråsbrua hører Vilberg skolekrets til. Husstandene i Skreien har postadresse Skreia. Innbyggerne i Skreien kalles skreiinger eller øverskreiinger.

Hovednæring i Skreien har tradisjonelt vært mjølkeproduksjon med dyrking av fôr. Antall garder med mjølkeproduksjon har gått drastisk ned på noen tiår. Fra slutten av 1800-tallet til rundt 1920 var Skreien en viktig del av den såkalte Vevegrenda, en del av Toten der mange av kvinnene var sysselsatt med veving, til sist gardiner.

Grendefellesskapet står sterkt i Skreien. Trekløveret Misjonsforeningen, musikken og idrettslaget har flere ganger blitt brukt av skreiinger for å beskrive noen av de arenaene der innbyggerne har blitt særlig knyttet til hverandre. Det refereres da til Fellesmisjonsmiljøet som i mange år sto veldig sterkt i Skreien, med fast tilholdssted på Bedehuset. Bedehuset er i dag solgt som privatbolig. «Musikken» dreier seg om tradisjonsrike Skreiens musikkforening, stiftet i 1924, med fast øvingslokale på grendehuset Solgløtt. Og Toppen idrettslag, stiftet i 1945, som mange skreiinger på et eller annet tidspunkt har vært medlem i.

Det har vært flere matvarehandler i Skreien. På hjørnet av de gamle lokalene til tidligere Solhaug Trevarefabrikk (i dag klubblokalet til Hawgs MC) drev Harald Holmstad matvarebutikk. På andre siden av veien, på Kvastad, drev Tov Fossum matvarebutikk. De to butikkene som sist var i drift, var Olterud handel, som ble nedlagt i 1999/2000 og Solvang handel. Sistnevnte ble etablert i 1924 og nedlagt i mai 2010.