Stange skole (Østre Toten)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Stange skole, oppført i 1893.

Stange skole ligger i SkreienØstre Toten. Adressa er Krabyskogvegen 644. I 2010-åra har skolen om lag 190 elever fordelt på 1. - 7. trinn.

I nåværende Stange skolekrets var det tidligere to skoler - Olstad skole i Skreien og Skjønborg skole, i det som nå er tettstedet Skreia. Olstad skolekrets ble opprettet i 1860. Skolejorda hadde opprinnelig tilhørt garden Olstad. I likhet med flere andre skoler i Østre Toten ble Olstad lagt ned i 1893. Noen elever ble overført til Vilberg skole, men storparten skulle høre til Stange krets. Kommunen solgte eiendommen som småbruk.

Skjønborg skjolekrets ble opprettet i 1860, og husa bygd i 1860/61. Skolejorda var først på om lag åtte mål, men ble i 1884 utvidet til i alt tjue mål. I 1893 vedtok kommunen at Skjønborg skulle legges ned, til tross for sterke protester fra 93 av kretsens innbyggere. Skjønborg-elevene ble overført til den nyopprettede Stange skole, i likhet med skoleungene på Olstad. Avstanden mellom Skjønborg og Stange skole er fire kilometer. Dette var få år før Skreiabanen åpnet og stasjonsbyen Skreia vokste fram. Ironisk nok mistet innbyggerne på Skreia skolen sin før stedet oppstod. Skjønborg ble ikke solgt som ordinært småbruk, slik de andre nedlagte skolene i kommunen ble. Stiftelsen Balke gamlehjem (stiftet i 1896)kjøpte stedet i 1910. Skjønborg har blitt påbygd og ombygget flere ganger, men er fortsatt i bruk som aldershjem. Kommunen eier det nåværende Balke bo- og servicesenter.

Stange skole på 50-tallet.

Ved sammenslåingen av Olstad og Skjønborg krets ble det bygget ny skole. 25 mål jord ble innkjøpt i 1891. Den nye skolen fikk en sentral beliggenhet i kretsen. Stange skole ble oppført 1892-93, og ble tatt i bruk 1. september 1893. Bygningen var på to etasjer. I første etasje var det lærerleilighet, gang og et klasserom. I andre etasje var det to klasserom, gang og et lite værelse i tillegg. Denne skolebygningen ble restaurert i 1950-årene. Da ble det også bygget egen lærerbolig. Dermed ble det fire ordinære klasserom. En del av gangen i første etasje på 15 kvadratmeter fungerte som rektorkontor, lærerværelse og arbeidsrom for lærerne. Et tilsvarende rom i andre etasje var skolebibliotek. Skolen manglet derimo tgymsal, og formingsundervisningen var i perioder i lokaler på Skreia framhalddskole og på Vilberg skole.

Det ble nødvendig med en ny Stange skole. Den ble bygget nordvest for den gamle skolen, og ble tatt i bruk høsten 1975, på den tomta der skolen ligger i dag.

I februar 2007 ble ombygging og nybygging av Stange skole satt i gang. Smitborg skole og Stange skole ble slått sammen i nye og ombygde skolelokaler på Stange skole.

Kilder og litteratur