Slektshistorie for Hellmofjorden (Hamarøy gnr. 252-257)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Slektshistorie for Hellmofjorden (Hamarøy gnr. 252-257). Området inkluderer Kjelomi, Nordbugt og Tennes, Helmobotn og Peta, Indre og Ytre Vasja, Musken og Hedningejord, Leirelv og Hustoft, Sommerset og Pålsommerset. Det lå i Tysfjord kommune fram til 1. januar 2020, da denne delen av kommunen ble overført til Hamarøy kommune.

Det geografiske begrepet Hellmofjorden viser seg nokså upresist i vår sammenheng. Stedsnavnene, både samiske og norske, er av relativt ny dato i de skriftlige kildene. De blir først vanlige et godt stykke utpå 1800 – tallet.

Nesten alle parene som er registrert i Hellmofjorden på 1700 – tallet hører til de mer eller mindre nomadiserende samene som i perioder bodde på det som vi definerer som norske områder.Tendensen fortsetter utover på 1800-tallet, men flere og flere blir fastboende. Par 2 og 4, dvs Onon og Knut, er nevnt hos Schnitler i 1743 og får følgende karakteristikk: ”.. ...hvilke ingensteds gaae til Guds Bord” og videre heter det: ” Svenske Lapper, som sige, at høre hiemme i Sverrig, komme om Vaaren, og fare bort om høsten”. Når disse, og andre i samme kategori, likevel er tatt med her, er det for å illustrere den lange bruk av områdene. Rent slektsmessig har det liten betydning. Vi må et godt stykke nedover for å få kontinuitet.

1. Anders Joensen og Ane Joensdtr

1. Ane 1734


2. Onon Ononsen og Ragnhild Andersdtr

1. Magnhild 1738


3. Michel Joensen og Zitsel Aanonsdtr *

1. Joen 1739 2. Berit 1744 3. Ole 28/8 1754

* I 1744 nevnt som ”lappefolk fra Tysfjord”


4. Cnud Ononssøn – d. 1750 g. 1723 m. Berit Jensdtr (”lapper av Hellemoen”)

1. Iver 1749 - dså 2. Maren 1750

Mye tyder på at Cnud og Onon (2) er brødre.


5. Joen Knudsen og Marit Joensdtr

1. Synnøve 20/7 17607. Arent Olsen * og Karen Finnesdtr

1. Niels Arentsen 27/7 1766 1768 2. Lars 5/9

* Se Grunnfjord 1


8. Christen Nielsen ca. 1742 - juni 1785 g. m Nilla Nielsdtr ca. 1740 – 1808 (+26)

1. Niels 23/12 1765 - d. juli 1791 2. Joen 21/3 1768 3. Susanna Maria 5/11 1769 4. Kristen 1/4 1772 5. Joen 20/9 1773 6. Ole Tobias 28/12 1775 (30) 7. Amund 14/4 1778 (27) 8. Maren Maria 11/6 1780 9. Helge 11/7 17829. Uva Pedersen - d.f. 1784 g. 17/8 1771 m. Synnev Ericsdtr ca. 1750 - mai 1790 (+19)


10. Jacob Knutsen og Marit Olsdtr

1. Helle 23/8 1772 2. Iver 22/4 1775 3. Arent 13/6 1777Familien hadde trolig 4 barn til


11. Paul Andersen ca. 1746 - juni 1799 (Sverige) df 1801 g. 1773 m. Ane Olsdtr ca. 1751-

1. Ove Andreas 19/9 1774 2. Paul 29/9 1776 (trolig Hulløya 17)


12. Anders Nielsen g. 1773 m. Botil Erichsdtr

13. Peder Olsen ca. 1752 - (Grunnvoll 7) g. 1775 m. Caren Svendsdtr ca. 1750/53- mai 1812 (Kan trolig kobles til Grunnvoll 6B )

1. Niels 4/4 1776 – dså 2. Ole Andreas 31/12 1777 (Sildpollnes 4) 3. trolig et guttebarn i juni 1780-dså 4. NN 5. Mille 7/5 1783 (45) 6. Elen Kristina 15/3 1786 - mai 1807 7. NN 8. Magnhild 13/7 1790 9. Sigrie 26/10 1792 - sept 1802 10. Jonetta/Johanna 6/3 1798 - sept 1802


14. Anders Pedersen* g. 1777 m. Ane Ericsdtr ca. 1740 - nov 1785

1. Eric 22/2 1778 (trolig 43) 2. Et dødt barn i nov 1785

* Kan i teorien være identisk med 21


15. Joen Olsen ca. 1755 - g. 17/1 1778 m. Inger Pedersdtr ca.1744 - juni 1799

1. Bannic 13/10 1778 (31) 2. Inger 19/10 1780 (36) 3. Niels 28/11 1785


16. Eric Mathiasen ca. 1746 - 1782 g. 12/11 1780 m. Solvie Larsdtr 1743 (1753) - (Helland 12 + trolig Tørnes 5)


17. Ellev Andersen 29/12 1756 – 1820 (Lysvold 3) g. 11/7 1782 m. Karie/Caren Jacobsdtr ca. 1750 –

1. Ane ca. 1782 (Grunnfjorden 12) 2. Inger Maria 19/3 1786 - trolig df 1800 3. Niels 15/4 1788 (Lysvold 7) 4. Jacob 4/8 1790 (trolig df 1800) 5. Caren Gurina 20/9 1793

Fam bodde også på Grunnvoll og i Grunnfjorden og hadde sannsynligvis 2 barn til


18. Cornelius Andersen (Helland 9) – df 1805 g. 9/1 1786 m. Ingebor Joensdtr (+32)

1. NN 2. Anders 28/4 1787 3. Ole 17/5 1788 - mai 1807 4. NN 5. Benoni 16/8 1791- mai 1812 (døde i Tømmervik)


19. Povel Amundsen ca. 1761 - (Steigen/Folda) g. a) 8/11 1784 m. Synnev Erichsdtr ca. 1750 - mai 1790 (+ 9)

g. b) m Marit Andersdtr ca. 1777-

1. NN 2. Marit 1/9 1793 3. Maria 7/4 1795 4. Bothild 12/2 1797 5. Amund 13/4 1799 - trolig df 1801 6. Anders 1/3 1801 (50)


20. Ole Olsen ca. 1758 - jan 1794 g. 1786 m. enken Elen Andersdtr *

1. Elen 8/9 1788

* Kan være identisk med 48.

21. Anders Pedersen og Marit Andersdtr1. Lucia 13/11 1790g. b. 1813 m. Ellen Nielsdtr

22. Anders Olsen ca. 1761- juli 1803 og Gundhild Amundsdtr * ca. 1772 – 12/5 1843

1. Inger 21/10 1795 2. Ole 9/3 1799 3. Peder ca. 1800 4. Caren 18/3 1803

Ved FT 1801 er Elen Andersdtr ,ca. 1752, Gunhilds mor og enke etter 1. ekteskap. Hun være identisk med nr.20. .* Se under Tørnes 21. Det kan være samme person.


23. Anders Amundsen ca. 1765 og Elen Olsdtr/Andersdtr ca. 17751. Amund 12/2 179724. Matz Andersen/son g. 21/10 1798 m Ane Andersdtr

1. Synnev 23/3 1803 2. Anders Peder 28/6 1814 3. Bothel Marie 29/4 1818*

Paret bodde i Rørvikmark da Synnev ble født, senere Ytre Kjær og Forsåmark og hadde minst 5 barn i tillegg til de som er registrert i kirkebøkene.

* Bothel blir trolig gift med Peter Andreasen , de fikk 11/2 1854 datteren Inger, men gifte- målet er ikke registrert


25. Ole Nielsen ca. 1772 - juni 1808 g. 14/7 1799 m. Ane Andersdtr

1. Andreas 10/2 1800 2. Caren 7/0 180626. Niels Johannesen ca. 1768- juli 1808 g. 15/10 1799 m. enken Nilla Nielsdtr ca.1740-1808 (+8)


27. Amund Christensen 14/4 1778 - 18 (8) g. ca.1800 m. Marit Paulsdtr ca. 1753 -

Marit har fra tidligere sønnen Jens Christensen 16/9 1792 (37),far Christen Jensen, Løp


28. Niels Pedersen ca.1725 - aug 1801 og Ane Amundsdtr ca.1745- mars18051. Paul ca. 1779

Familien bodde også i Grunnfjord.


29. Svend Andersen 1/1 1761- (Lysvold 3) g. m Ane Pedersdtr ca. 1750 -1. Berit ca. 1791 2. Johanna ca. 1797


30. Ole Christensen 28/12 1775 - desember 1808 (8) g. 7/10 1804 m. Abel Christophersdtr (Kjøpsvik/Kjøpsnes 19)

1. Susanna Maria 30/3 1806 (Kjelkvik 10) 2. Nilla 9/9 180831. Bannic/ Paul Joensen 1778 - (15) g. m Kirsten Nielsdtr1. Marit Bannicsdtr 5/2 1808


32. Ole Olsen * g. 21/10 1805 m. Ingbor Joensdtr (+18)

* Kan være identisk med 20


33. Bannic Bannicsen Paulsen ca. 1779 – 26/3 1867 g. m. Marit Olsdtr ca. 1766 – 21/10 1820

1. Ole 22/1 1802 2. Paul 25/7 1805 3. Kirsten 1817 (?) (Hestvik 2)

g. b) 12/8 1825 m. Elen Pedersdtr ca. 1786 – 3/1 1875 (Gellivare)

1. Anne 5/1 1826 (61) 2. Ole 20/1 1829 3. Niels 17/2 1830 – 6/1 1841 4. Kirsten 27/4 1834 5. Paul 3/4 1838 (Hulløy 38)


34. Anders Mathisen (Gælok) g. m Berit Andersdtr ca. 1760 – 18/3 1840

1. Mathis ca. 1785 (35) 2. Karen 1796 (49) 3. Anders apr 1806 (53) 4. Paul 5/7 1808 (57)

Paret har flere barn. De nevnte er de som etablerer seg i Norge.


35. Mathis Andersen (Gælok) ca. 1785- 20/5 1871 (34) g. a) 28 /8 1809 m. Ingbor Nielsdtr ca. 1789 – apr. 1831

1. Anders 8/11 1812 (66) 2. Paul 28/9 1814 3. NN 4. Ivar 22/7 1818 (59) 5. Niels 27/2 1822 – dså 5. Siri ca. 1820 (78) 6. Elen 19/5 1826 (62)

g.b) 23/11 1834 m. enke Inger Pedersdtr ca. 1786 (kan være datter av 13)

36. Niels Bannicsen/ Pedersen * ca. 1775 – 1818 g. 29/9 1812 m. Inger Joensdtr 19/10 1778 (15)1. Aaselle 6/1 1816 2. Inger 13/5 1818

* Trolig bror til 33 Bannic.


37. Jens Christensen 1792 – 15/5 1867 (27) g. 31/10 1814 m. Inger Nielsdtr ca. 1787 – 18/6 1843

1. Christen 17/12 1817 (Tjårnes 12 ) 2. Gutt 1820 – dså 3. Ole Martinus 15/3 1823 (Tjårnes 13) 4. Martha Paulina 19/5 1824 (Indre Kjær 18) 5. Niels Andreas 13/2 1828 6. Amund Christian 12/6 1831


38. Ivar Thomassen g. 21/9 1818 m. Aasel Nielsdtr (Sverige)

1. Aasel 23/4 1821 2. Peder ca. 1820 (Hestvik 6)


39. Anders Joensen - df 1818 g. m Marit Jacobsdtr (+ 40)

1. Eric 25/5 1802 – df 1812 2. Ane 1806 3. Joen 29/8 1807 – df 1813 4. Eric 16/12 1812 5. Joen Andreas 27/11 1813

Paret hadde trolig 3 barn til


40. Erich Povelsen (Tømmerås i Sagfjorden) g. 21/9 1818 m Marit Jacobsdtr (+39)


41. Michel Povelsen ca. 1795 – 1844 g. 12/8 1821 m. Karen Thomasdtr ca. 1791 (søster til 55, Paul Thomassen)

1. Thomas ca. 1821 (62) 2. Gutt 1823 – dså 3. Kirsti 1834 *

Kirsti fikk datteren Anna, 1873 (Tømmervik 7). Far: Iver Iversen, Hamarøy.


42. Iver Joensen ca. 1778 – g . a) m. Kirsten Jacobsdtr

1. Joen 3/11 1803 (56)

g.b) 6/8 1826 m. Kirsten Pedersen ca. 1779- (forbindelse til 13?)

43. Eric Andersen 1778 – (trolig 14) og Maria Olsdtr

1. Berit 20/3 1804


44. Iver Paulsen og Kirsten Larsdtr4. Anders 4/6 1804

Paret hadde minst tre barn til


45. Michel Nielsen ca. 1772 - juni 1810 (Skjellesvik 2) g.1/11 1801 m. Milla Persdtr 7/5 1783 (13)

1. Ole Martinius 14/3 1806 2. Caren 15/1 1809


48. Anders Andersen ca. 1791- 10/12 1862 g. 3/10 1824 m. Elen Andersdtr *ca. 1770 –

* Kan være identisk med nr. 20


49. Paul Paulsen (Båsa) ca. 1786- (Jokmok Sverige) g. 6/8 1826 m. Karen Andersdtr ca. 1796 - 11/11 1865 (34)

1. Povel/Paul 24/5 1827 2. Elen 5/9 1828 3. Maren/Marit 13/2 1830 – 19/7 1865 4. Anders ca. 1831 (63) 5. John ca. 1832 (86) 6. Beret 24/6 1833 (67 + 69) 7. Inger 9/3 1836 8. Paul 24/10 1837 (72) 9. Petter 8/1 1840 – 3/6 1862

Fam bor i Nordbugt


50. Anders Povelsen (Tjuolda) 1801- 1841 (19) g. 1/12 1826 m. Marit Povelsdtr ca. 1806 -

1. Anne 29/7 1827 2. Ingeborg 2/1 1829 (76) 3. Anders 24/6 1832 (70) 4. Paul Amund 24/4 1834 (Gressvik 5) 5. Marit 18/21 1836 6. Siri 6/4 1838 7. Paul Tomas 4/1 1840 (88)

Siri giftet seg 1/12 1872 m Peder Jacob Johnsen (7/11 1837) (84)


51. Povel Povelsen ca. 1803 (Laskestad sogn ) g. 10/10 1827 m. Anne Povelsdtr ca. 1800 – trolig d. 23/6 1831

1. Ingbor 6/2 1829 2. Anders 11/10 1830


53. Anders Andersen * apr. 1806 - 20/5 1872 (34) g. a) 7/8 1830 m. Kirsten Petersdtr ca. 1811 - df 1842 (Steigen, far: Per Amundsen (Rijas) og Inger Pedersdtr, se 77)

1. Peder 20/10 1833 (74)

g. b) 16/8 1842 m. Margrethe Olsdtr ca. 1820 – 11/5 1849 (Sverige, far: Ole Andersen)

1. Siri ca. 1842 2. Inger 20/1 1846 (89) 3. Berit 11/5 1849 – dsåg.c) 24/9 1854 m. Synnøve (Sufana)Mikkelsdtr (Guovek) 10/12 1831 – 11/8 1893 (Åmo, foreldre Mikkel Pedersen * og Inger Andersdtr, se også 76 og Helland 36)

1. Anders 16/9 1855 (111) 2. Iver 25/8 1857 – 21/2 1925 3. Mikkel 4/4 1860 (98) 4. John 1862 – 22/2 1878 5. Mathis 25/9 1864 6. Per 14/12 1866 ** 7. Siri 15/1 1871 – 23/10 1894

Med Elen Pedersdtr (ca. 1821), søster til 55 Christine og 68 Karolina, fikk Anders sønnen Peder i 1838 (87)
Per fikk datteren Elen Bolette 27/2 1893. Mor er Kirsten Andersdtr (Staike), se 71 .

Familien flyttet senere til Vasja og Musken. Synnøve Mikkelsdtr fikk i sin enkestand datteren Elen 2/1 1874 (103), far: Aane Mikkelsen (78). Hun flyttet en periode til Hamarøy, ,men kom senere tilbake til Helmofjorden. *Mikkel Pedersen Guovvek ble kalt "Penta-Mikkel"(fra Gellivare) mens han bodde i Ballangsmark under sitt første ekteskap. Under 2. ekteskap med Inger bodde de en tid i Efjordmark, så i Skrovkjosen (sikkert på begge sider av Eidet mellom Tysfjord og Efjord før de til sist slo seg ned oppe ved Kilvatnet på grensen mellom Hamarøy og Tysfjord.


54. Paul Paulsen ca.1805 – g. 10/10 1831 m. Pernille Olina Larsdtr ca. 1811 – (finner ikke opphav)

1. Andreas 11/2 1834 2. Ingeborg Anna 11/1 1836


55. enkemann Paul Thommasen ca. 1781- (bror til 41, Karen Thomasdtr) g. 3/10 1832 m. Christine Pedersdtr ca. 1804 – 1857 (foreldre: Peder Knudsen og Inger Amundsdtr, Jockmock, se 53 og 68 og Tørnes 25B)

1. Thomas 1832 - 1857

Paret bodde senere på Mannfjord- Sommarset


56. Joen Iversen 3/11 1803 - 22/3 1857 (42) g. 23/11 1834 m. Karen Knutsdtr ca. 1814 – 8/9 1876 (Hestnes 12)

1. Knud 10/2 1836 (Hestvik 3) 2. Iver 1838 – dså 3. Kirsten ca. 1840 (Hulløya 38) 4. Elen 2/8 1843 (Hundholmen 16) 5. Anders 3/4 1846 6. Maren 13/8 1848 (trolig Hulløya 58) 7. Paul 2/6 1851 (Hulløya 45) 8. Inger Anna 10/4 1855 (Hulløya 49)

Elen fikk sønnen Ivar Paul 22/5 1872 (Hulløya 69) m. Aane Mikkelsen (se 78) Inger Anna fikk sønnen Peder Ole 11/12 1878 – 4/6 1946 ,far: Peder Pedersen (Grunnfjord 14)
Familien bor i Vasja


57. Paul Andersen 5/7 1808- 4/1 1879 (34) g. 5/10 1834 m. Sirie Paulsdtr (Betsik) ca. 1814 – 1887 (Gellivare)

1. Peder 3/1 1837 (75) 2. Marit 12/2 1839 (Tømmervik 7) 3. Anders 17/10 1841 (Tømmervik 10) 4. Paul 11/3 1845 – 11/3 1846 5. Bereth 31/3 1844 (88) 6. Paul 4/3 1848 (99)

Familien bor i Nordbugt


58. Anders Paulsen ca. 1811- (ukjent opphav ) g. 20/5 1838 m. Anne Nilsdtr ca. 1809 – (ukjent opphav)

1. Siri 1838 (72) 2. Paul 6/10 1838 – 9/5 1842 3. Paul Andreas 30/5 1845 4. Anders 12/4 1847 (Grunnfjorden 21)


59. Iver Mathisen 22/7 1818 – 21/9 1890 (35) g. a) 10/5 1839 m. Gunnhild Amundsdtr ca. 1799 – 29/5 1862 * (Sverige)

Iver bor i Leirelv, som for første gang dukker opp i kildene

g. b 13/11 1862 m. Kirsten Ane Edisdtr ** 4/7 1834 – 25/1 1915 ( Kandstad, foreldre : Edis Andersen (Øreløs) og Kirsten Finnesdtr (Soadas), som da bor i Vasja).Iver og Kirsten bor også i Vasja ved giftemålet)

1. Elen Anna 7/11 1863 2. Inger Kristine 23/10 1865 (109) 3. Karen 1/3 1870 4. Serine Kirsten 22/5 1874 – df 1875? 5. Berit Kristine 5/1 1880 – df 1900?

* Alder ved død oppgis til 80 år. ** Søster til Elen Bolette, se 71 og Ragnhild Finnesdtr, se 66. Kirsten Finnesdtr er mor til Aane Mikkelsen 13/1 1825 (78) far: Michel Thomassen/Sverige, Kobbevik i Efjorden.
Fam bor i østre Vasja i 1865 og 1875


60. Peter Danielsen ca.1819- (Steigen, far: Daniel Nielsen) g. m. Elen Petersdtr *ca. 1819- ( Sverige, far: Peder Pedersen)

Elen fikk datteren Ane i 1851. Far er Nils Bannetsen, se 65.


61. John Petersen * ca. 1824- ( f. i Folden Pgj., konf. i Sverige, far: Peter Amundsen) g. 30/11 1848 m. Anne Bannetsdtr ca. 1826- (33)

Paret flyttet til Markavatn i Hamarøy. * Bror til Elen se 77


62. Thomas Mikkelsen ca. 1821 - 7/10 1892 (41) g. 7/10 1850 m. Elen Mathiasdtr ca. 1825 – 21/7 1874 (35)

Familien bor i 1865 på Sommerset ”efter Hellemofjord”, trolig etter Leirelv og Hustoft


63. Anders Paulsen* (Båsa) ca. 1830 – 22/5 1917 (49) g. a) ca. 1848 m. Kati Larsdtr (Kurak) – 18491. Inga 1849

g. b)27/7 1851 m. enken **Inga Andersdtr 1/9 1823 – 1852 (Jockmokk, far: Anders Nilsen)

g. c) 17/7 1857 m Inger Amundsdtr (Kielati) 3/9 1832 – 9/5 1900 (Mor: Sthina Mathesdtr)

1. Karen 19/4 1858 (93) 2. Kjersten ca. 1862 – 2/6 1867 3. John ca. 1863 (96) 4. Paul 8/5 1867 (94) 5. Per 8/5 1867 – dså


64. Peder Johnsen * 3/8 1828 – 22/7 1898 (Hamarøy, foreldre: John Pedersen og Elen Einarsdtr) g. 15/8 1852 m. Bolette Paulsdtr (Båsa) ca. 1820- df 1882 (Hellemobotn, far: Paul Jacobsen og Kristine Pedersdtr)

1. Ingeborg 6/1 1853– 10/10 1858 2. Ellen Kristine 24/7 1854 (74) 3. Kjersten 3/3 1857 4. John Peder 23/3 1859 - dså

Peder Johnsen fikk sønnen John Amund 23/6 1871 (106). John Amunds mor er Inger Johnsdtr (68).

* I enkemannsstand trolig far til Inga Marie 24/4 1882 – df 1900. Mor Kjersten Pedersdtr (1858).

g. b) 12/11 1882 m. enke Kjerstine Knudsdtr * 1848- (Hestvik/Klubben 2)

1. Synnøve Kirstine 4/9 1883 – dså 2. Synnøve Elise 1/1 1890 – 21/8 1979 3. Paul Andreas18/5 1884 4. Karen 21/8 1887 – dså 5. Knut 23/6 1891 6. Synnøve Elise 1890 (Haukøy 35)

* Kjerstine fikk datteren Maren Anna 20/12 1871. Til far oppgis ”Lap” Nikol Paulsen :Kanskje ble hun gift med ham! Paul Andreas gifter seg i 1913 med Magdalene Marie Olsen(1884) , Buksnes, far: Elias Olsen.
Familien bor i Musken i 1865 .


65. Nils Bannetsen * (Pedersen) 30/4 1823 – 1/1 1900 (Steigen, Hamarøy, Sagvassdalen, foreldre: Bannet (Peder) Nilsen (Sliedda) (se 77) ,** ”Fjeldlap” og Åsa Nilsdtr (Rimpi) g. a) 4/10 1852 m. Siri Johnsdtr * 14/4 1819 – 30/10 1860 (Hamarøy, foreldre: John Andersen og Kirsten Andersdtr)

1. Kistine Pauline 30/9 1853 (91) 2. Inger 8/6 1856 (Tømmervik 10)g.b ca. 18/7 1866 m. Britta Nilsdtr (Kintel) ca. 1844 – (Jockmokk i Sverige, foreldre: Nils Andersen (Kintel) og Eva Britta Nilsdtr Granstrøm)1. Siri 24/1 1868 (102) 2. Sigri 29/10 1869 – 2/7 1946 3. Inger 5/8 1870 (97) 4. Paul Anders 30/12 1873 – 11/11 1931 **’ 5. Anne Bergithe 19/2 1876 – dså 6. Nils 9/2 1877 – df 1900 7. Maria 23/9 1881 – df 1900 8. Anders 30/6 1883 9. Per 1/5 1885 – df 1900 10. Niels 30/4 1886 - dså

* Søster til Bolette Johnsdtr se 73
** En Bannet Nilsen, enkemann, dør 13/12 1868, 80 år gammel. Det er trolig vedkommende. ** Paul omkom under jakt og ble ikke funnet/identifisert før i 1940


66. Anders Mathiassen (Gælok) 8/11 1812 - 22/12 1854 (35) g. a ) 10/10 1831 m. Ragnhild Finnesdtr (Soadas) ca. 1811- 3/4 1851 (Far: Finne Joensen og Botel/Bolette Aanesdtr Kobbvik i Efjord)

1. Paul 15/1 1833 (67) 2. Anne 2/4 1837 (70) 3. Peder 17/4 1840 (89) 4. Siri 13/12 1842 5. Inger 28/7 1845 – 30/8 1869 6. Anders 25/3 1848 – dså 7. Kirsten Bolethe 30/8 1850 - dså

g. b) 31/7 1853 m. Karen Pedersdtr ca. 1823 – 18/3 1855 (Sverige og senere Markvatten i Hamarøy, men konf. i Lød., foreldre: Peder Amundsen og Inger Pedersdtr)

Ragnhild er søster til Kirsten Finnesdtr, se 78, og Elen Bolette Finnesdtr (71)
Fam bor i Leirelv

67. Paul Andersen ca. 1832 – 12/7 1918 (66) g. 28/11 1851 m. Berith Paulsdtr 1833 - (49 + 69)

1. Peder John 16/1 1872 2. Inger 29/11 1874 - dså 3. Andreas 4/2 1881- df 1900?


68. John Johnsen ca. 1815 – (Kikvik 8 + Hulløy 40) trolig g. a) 1837 m. Karolina Pedersdtr * 1808 – 3/3 1849 (foreldre: Peder Knudsen og Inger Amundsdtr, se 55)

1. Elen 14/4 1838 (81) 2. Dødfødt barn 19/5 1840 3. Siri 3/11 1841** (Grunnfjorden 21) 4. Peder John 17/3 1844 – 13/9 1893 (gift m Siri Johnsdtr Kintel ) 5. Inger 26/3 1846*** (90) 6. Paul 23/4 1848

* Noen hevder at Karolina er mor til Knud Nilsen (73), men her hersker det stor usikkerhet.
Siri fikk sønnen John Peder 21/7 1868 – 4/12 1891 , far: Jacob Johnsen. (Tømmervik 7).
Inger fikk datteren Åsel 19/3 1868 m Knud Paulsen Båsa (bror til Bolette, se 64). Hun fikk sønnen John Amund 23/6 1871 (106). Far Peder Johnsen (64).


69. Anders Pedersen (Viertulak) ca. 1831- 2/10 1897 (Nordbugt, foreldre: Peder Bannetsen og Karen Andersdtr) g. 1/8 1855 m. Berith Paulsdtr 1833 - (49 + 67)

1. Siri 5/6 1856 * 2. Elen 31/7 1859 (Grunnfjorden 20) 3. Peder 13/9 1862 4. Inger 11/8 1865 (Grunnfjorden 20) 5. udøpt barn 20/11 1868 – dså 6. Paul 28/11 1870 (Musken 3)

Siri fikk sønnen John 8/5 1881(Musken 11), far: John Peder Finnesen (92)
Fam bor i 1865 på Paulsommerset


70. Anders Andersen (Tjuolda) 1832 – 23/4 1901 (50) g. 13/10 1856 m. Anne Andersdtr (Gælok) 1837- 15/4 1877 (66)

1. Paul 4/1 1859 2. Beret 4/3 1861 * 3. John 12/2 1863 4. Per Anders Mathis 20/8 1865 (Tømmervik 9) 5. Kirsten/Kjersten 5/6 1868 ** 6. Inger 23/2 1871 (Gift i Folda) 7.Mathias 26/8 1873 (104) 8. Anders 12/3 1877- dså

Beret flyttet til Skånland. Kirsten giftet seg med Jacob Iversen (Wande) i Mørsvikbotn, Sørfold
Fam bor i Peta


71. Anders Pedersen (Stajkki ) 26/12 1832 – 8/3 1894 (Gellivare, foreldre : Peder Andersen og Ingrid Andersdtr) g. 23/9 1857 m. Bolette /Elen Eddisdtr * 10/10 1836 - 17/4 1913 (Kanstad, foreldre : Eddis Andersen og Kirsten Finnesdtr (Soadas)

1. Kjersten/Kirsten 26/1 1859 ** - 12/2 1939 2. Karen 26/2 1862 (98) 3. Inger 15/7 1864 – 27/6 1870 4. Per Eddis 17/12 1875 -2/12 1920

* Se kommentar  under 53 og ** under 59.** Får 27/2 1893 datteren Elen Bolette utenfor ekteskap med Per Andersen (53).
Fam bor i Musken


72. Paul Paulsen 1837 (49) – 5/8 1864 g. 23/9 18 1857 m. Siri Andersdtr * 6/4 1838 – (65)

* Siri blir i sin enkestand, 2/9 1868, mor til sønnen Peder (113). Faren er ”gift Mand” John Paulsen (se 86)


72 B. Ole Finnesen (Soadas) 13/11 1817 – 15/6 1861 (Far: Finne Joensen og Bolette Aanesdtr, Efjord) g. 27/9 1840 m Elen Eriksdtr ca. 1818 – 21/9 1894 (Ofoten,”taler svensklappisk”, foreldre : Erik Andersen (Tjarjo) og Inger Andersdtr)

1. John 25/2 1842 – 19/12 1861 2. Karen 4/4 1844 - df 1847 3. Kirsten 29/6 1845 – 17/4 1858 4. Karen 21/4 1847 (73) 5. Erik 26/9 1849 – d.e 1870 6. Boletta/Bothild (Botel) Soadas 4/5 1851 (Haukøy 26) 7. Ane 10/5 1853 (112) 8. Per /Peder 1856 (91) 9. Ragnhild 14/4 1858 (111) (Hulløy 68) 10. Inger 27/5 1859

Fam bor i Musken


73. Knud Nilsen (Kintel) * ca.1836 – 1/11 1921 (Sverige, far: Nils Andersen) g. a) 13/7 1859 m. Bolette Johnsdtr ** ca. 1834 – 28/3 1867 (Hamarøy, far: John Andersen og Kirsten Andersdtr)

1. John Peder 1863 (102) 2. Anders 12/5 1866 – dså

* Se kommentar under 68. **Søster til Siri Johnsdtr, se 65. Knud ble far til sønnen Nils 19/7 1868 (106B), mor Ane Gurine Johnsdtr , Hamarøy.

g.b 17/12 1871 m. Karen Olsdtr 20/4 1847 – 29/3 1916 (72B)

1. Nils (106B) 2. Ole Johan 2/4 1873 – df 1875 3. Andeas 6/1 1875 4. Ane Bergithe 9/8 1876 5. Elen Serina f. 2/10 1878 (Musken 1) 6. Kristine Katrine 2/3 1881 (Musken 3) 7. Karen Karoline 1883 (Grunnvoll 28) 8. Paul 21/8 1886 – 14/7 1893 9. Inger 15/4 1889 – dså 10. Amund Peder 14/4 1893 - 18/11-1962.

Amund Peder gifter seg seg i 30/7-1916 med Siri Pedersen (91) og i 1958 med Kaia Amundsen (Grunnvoll 28)

Fam bor i Musken


74. Peder Andersen 1833 - 4/4 1909 (53) g. 22/7 1861 m. Karen Larsdtr (Kuorak) ca. 1833 – 31/8 1863 (Jockmokk, far: Lars Paulsen og Inga Nokolsdtr (Kielatis))

1. Anders 28/8 1863 -dsåg. b. 28/7 1878 m. Elen Pedersdtr 24/7 1854 - (64)

1. Kjerstine Synnev 29/5 1879 – dså 2. John Anders 20/9 1880 3. Kirsten/Kristine 11/11 1882 (Tømmervik 12) 4. Inga 5/12 1884 (Tømmervik/Hestnes 13) 5. Anders 17/10 1887 – 1946 6. Peter/ Peder Amund 2/3 1890 – 11/3 1951 7. Anders 10/10 1893 (Vasja 3)


75. Peder Paulsen 1837 – 3/5 1911 (57) g. 26/7 1864 Inger Eriksdtr Kuljok ca. 1842- df 1900 (Jockmokk i Sverige, far: Erik Mikkelsen)

1. Katrine/Karen 27/8 1865 2. Kjertsen 15/6 1867 (113) 3. Karen 27/5 1868 4. Serine/Siri 29/3 1869 5. Inger 8/2 1871 6. Synnøve 19/2 1872 – df 1875 7. Mikkel Andreas 5/6 1875 (Nordbukt 1) 8. Synnøve Marie 1/12 1877 (Haukøy 37) 9. Paul Mikkel 24/7 1880 (Nordbukt 2)

Inger fikk datteren Sunna (1898). Far Petter Nilson Kuljok (1876), Jockmokk. Paret gifter seg 1/11 1911


76. Erik Per Mikkelsen (Gouvvek) * 31/5 1823 – 12/5 1895 (Ofoten, far Mikkel Pedersen og Inger Andersdtr, se også 53 og Helland 36) g. 31/5 1858 m. Ingeborg Andersdtr ** 1829 – 26/12 1909 (50)

1. Per/Peder 26/1 1859 – 21/4 1879 2. Nils 7/4 1860 – 14/12 1915 3. Inger 20/11 1861*** (94) 4. Karen 17/5 1863 – 6/4 1878 5. Anders 14/12 1864 – 29/3 1869 6. Mikkel 18/3 1866 (Musken 2) 7. Kirsten 14/11 1867 – 21/8 1938 8. Anders 24/9 1870 – dså 9. Kristine 8/11 1872 (Musken 11)

* Erik blir 28/8 1852 far til Elen Bolethe , mor er Anne Bergithe Finnesdtr.
** Har fra tidligere Siri Persdtr ca. 1852. *** Får sønnen Anders Ivar 1/3 1895 med Per Paulsen.


77. Per/Peder Bannetsen* ca. 1820 – 11/6 1893 (Bror til Nils Bannetsen, se 65) g. 1845 m. Elen Persdtr *ca. 1821- 21/3 1899 (Steigen, far: Per Amundsen (Rijas) og Inger Pedersdtr , se 53)

1. Elen 26/3 1848 (95) 2. Paul 10/1 1851 (93) 3. Kjersten 11/8 1852 (115) 4. Per 12/5 1856 – 23/1 1857 5. Siri 3/11 1858 6. Amund 17/5 1861 (97)


78. Aane Mikkelsen ca. 1825 – 29/7 1912 (59) g. 7/10 1850 m. Siri Mathesdtr ca. 1820 – df 1872 (35)

1. Mathias 8/2 1855 2. Thomas 19/6 1858 (Grunnfjorden 20) 3. Anders 20/6 1865

Aane fikk 22/5 1872 sønnen Ivar Paul m. Ellen Johnsdtr. Se 56. Med Synnøve Mikkelsdtr (f.1831) får han datteren Elen 2/1 1874 (103)
Fam. bor i Indre Vasja, men flyttet til Hamarøy mellom 1865 og 1875. I 1875 bor han på Eitervik (Finvik) i Hamarøy med kone Siri og deres sønn Thomas, datteren Elen samt Synnøve Mikkelsdtr og hennes 5 barn som losjerende.


79. Nils Johnsen ca. 1828- g. m. Inger Andersdtr ca. 1837-

1. Mathis ca. 1857 2. Karen ca. 1859 – 1/12 1868 3. Anders ca. 1863

Denne fam. bor pr. 1865 hos fam. 74, som logerende, alle er født i Sverige, og er sannsynligvis på et kortvarig opphold på norsk side av grensen.


80. Knud Andreas Johnsen (Raka) 1841- ( Kikvik 17B) g. 25/11 1863 m. Aasel Bannetsdtr / Pedersdtr ca. 1829 – 28/1 1909 (svensk-lappisk, født i Musken, far: Per/Bannet Nilsen)

1. Inger Elisabeth 14/3 1864 – 29/7 1936 2. Anders 9/8 1868 – dså 3. Peder Andreas 11/3 1872


81. Ole Jacob Johnsen (Raka) 1837 – 18/4 1910 (Kikvik 17B) g. 13/7 1859 m. Elen Johnsdtr 1838 – 14/4 1897 (68 )

1. Kjersten 14/4 1860 (92) 2. Per 1863 (93B)

83. Finne Johnsen (Raka) ca. 1831 - 28/2 1918 (Kikvik 17 B)

g. a) 17/7 1856 m. Inger Johnsdtr ca. 1833 - 5/10 1869 (Hamarøy, far: John Pedersen og Elen Einarsdtr, se søsken 64, 73, 84)

1. John Peder 1/6 1858 (92) 3. gutt 1860 – dså 2. Inger Anne 12/3 1862 – 15/11 1869 3. Maren/Marie 19/5 1865 (99) 4. Peder Andreas 3/6 1868 – 18/9 1870

g. b) 3/1 1875 m. Marie Addasdtr Parak 23/7 1846 – 23/9 1875 ( 85)

1. Inger 9/9 1875 – 2/5 1876

g. c) 2/11 1881 m. Ane Bergithe Johnsdtr ca. 1855- (Sommerset, far: John Johnsen, kan være 77)1. Elen Marie 1883 (106)


84. John Andreas Andersen 27/11 1813 - (Sverige: Anders Johnsen og Marit Jacobsdtr) g. a) m. Susanne Bannetsdtr ca. 1810 – 1848 (ukjent opphav)

1. Peder 7/1 1837 * 2. Jacob 3/3 1839 ( Tømmervik 7) ® 3. Bannet 14/7 1845 – dså 4. Bannet Andreas 2/7 1847 (112)

Peder giftet seg med Siri Andersdtr se 50

g. b) 21/5 1849 m. Pauline Johnsdtr ca.1826 – 23/6 1907 (Hamarøy, far: John Pedersen og Elen Einarsdtr se 83 og 105 se søsken 64, 73, 83)

1. John Paul 25/9 1849 – dså 2. Geira/Keira 13/9 1850 – 1901 3. Knud 15/3 1853 (Tømmervik 8) 4. Marie 15/6 1856 (Tømmervik 11) 5. Elen Anna 8/4 1859 (89) 6. Johan Andreas 30/9 1861- 1868 7. Anna Serene 31/5 1864 - troligdf 1875 8. Karen 15/10 1866 – dså Dødfødt tvilling 15/10 1866 10. Paul Peder 12/11 1867 (100)

Anne Serene giftet seg med Nils Pettersen (Abrill) som er bror til Amund (se Tømmervik 11)


85. Anders Pedersen Parak 1818 - 12/6 1891 (Jockmock, far: Petter Pannason(Parak) ) g. m. Siri Paulsdtr 1819 – 20/7 1887 (Kockmokk foreldre: Pava Addason og Sigga Andersdtr (Rimpi))

1. Marie 23/7 1846 (83) 2. Inger ca. 1849 3. Peder 14/9 1852 (95) 4. Kaisa 1856 (86) 5. Maren ca. 1857 6. Anders ca. 1859 (101) 7. Karen ca. 1860

Fam bor på Langnes, og alle født i Sverige, flyttet trolig til Hustoft etter 1875. Bodde også i perioder i Hellemobotn, men flyttet mye mellom Norge og Sverige.


86. John Paulsen * ca. 1832 – 26/12 1908 (49) g. b) 4/10 1852 m. Inger Nilsdtr ** ca. 1820 – 1/2 1890 (Gellivare, far: Nils Eriksen)

*John har sønnen Per ,1868 fra tidligere, mor: Siri Andersdtr (72)
**Inger har datteren Inger Andersdtr ca. 1849 fra tidligere

g. b. 15/5 1891 m. Kaja/Kaisa (Karen) Andersdtr 1856 – 13/2 1900 (85)1. Paul Anders 14/7 1891 – dså 2. Inger Maja 14/7 1891


87. Peder Andersen 1838 - 17/2 1907 (53) g. 30/7 1866 m. Susana Kristine Knudstdr 1842 – 6/7 1876 (Hestvik 2)

1. Susana Karoline mai 1867 2. Kirstine 15/1 1869 – dså 3. Knud Andreas 5/3 1870 (103) 4. John Thomas 10/3 1873 – 18/5 1874 5. Andreas 16/3 1875 (Musken 1) 6. Amund 6/5 1876 – dså


88. Paul Thomas Andersen *12/1 1840 – (50) g. 4/11 1872 m. Bereth Paulsdtr 31/3 1844 – 7/2 1901 (57)

1. Anna 11/2 1871 (104) 2. Peder 16/1 1873 – 30/4 1944 3. Andreas 29/3 1876 4. Nils 6/3 1878 (Tømmervik 12) 5. Udøpt guttebarn 29/4 1885 – dså 6. Mikkel Karl Oskar 27/9 1887 (Tømmervik/Hestnes 13)

* Paul Thomas ble far til datteren Karen 18/12 1864 (Tømmervik 7). Mor ikke kjent..
Fam bor i Nordbugt, men er på Hestnes under Tømmervik i 1900 og senere. 


89. Per/Peder Andersen ca. 1840 – 11/6 1903 (66) g. a) 18/7 1866 m. Inger Andersdtr 20/1 1846 - df 1888 (53)

1. Anders 1/1 1868 – 2. Per 6/3 1870 – dså 3. Paul 14/2 1872 - 4. Katharina (Karen) 28/8 1874 5. Synnøve Inger 6/3 1877 (Forså 21) 6. Nils 17/4 1879 (Nevervik/Akkasukka 9) g.b) 8/1 1888 m. Ellen Johnsdtr 1859 - 8/5 1911 (84)1. Ragnhild Pauline 8/6 1888 – 15/8 1889 2. Ivar Nikolai 29/4 1890 – 1/1 1920 3. udøpt jente 1/11 1891- 4. Marie Sofie 19/4 1893 – 15/8 1920 5. Inga Anne 8/1 1895 – dså 6. Tina 1/8 1895 7. Anna 1898 – 8/11 1915 8. Kristine Inga 11/3 1899 – 12/3 1912


90. Paul Marthinius Aira 28/7 1835 - (Jockmokk,Sverige, far: Morten Pavason (Aira) g.5/6 1872 m Inger Johnsdtr 1846 – (68)

1. Kaia 12/8 1874 2. Sigga Magdalene 3/4 1878 (Grunnvoll 17) 3. Nils Paul 14/9 1882 – 19/2 1911 (Musken 6) 4. John Peder 3/5 1886


91. Peder Olsen ( Soadas) 1856 – 5/10 1921 (72B) g. 15/8 1880 m. Kristine Nilsdtr (Sliedda)1853- (65)

1. Erik Nils 28/5 1881 2. Mikkel Anders 1883 (Musken 5) 3. John 24/4 1886 – 20/7 1889 4. Inga 28/2 1889 – 4/9 1911 5. Sigga 5/6 1891 6. John Andreas 15/2 1893

Erik Nils gifter seg i 1917 med Inga Brita Kristine Johnsen (102)
Sigga giftet seg i 1916 med Amund Peder Knutsen (73) 
Fam bor i Musken i 1900 


92. John Peder Finnesen * 1858 – 10/2 1943 (83) g. 7/7 1884 m. Kjerstine Olsdtr 1859/60 – 28/12 1926 (81)

1. Inga 31/3 1886 (Musken 4) 2. Elen Kristine 12/4 1888 – 2/5 1918 3. Peder 12/1 1892 (Musken 8)

* John Peder ble far til John 8/5 1881, mor: Siri Andersdtr (69) 


93. Paul Pedersen 10/1 1851- 3/11 1922 (se dead 1633) (77) g. 30/7 1889 m. Karen Andersdtr (Kielatis)1859 – 15/5 1904 (63)

1. Sigga Kathrine Mathilde (Siri) 7/6 1890 (Tømmervik 14) 2. Inga Elen 2/3 1893 – dså 3. Kirstine Susanna 1/2 1895 (Klubbvik 19) 4. Inger Anna Marie 15/8 1897 – 1914 (31/7 1920?) 5. Ellen Petrine 26/12 1900 – 25/7 1978


93B. Peder Andreas Olsen (Raka) 17/12 1863 - 20/11 1943 (81) g. 2/9 1888 m . Susanna Andersdtr Koltik 12/12 1863 – 4/7 1843 (Gellivare, far: Anders Andersen og Katrina Persdtr (Pudja))

1. John 23/12 1888 – 16/3 1913 2. Karen Kristine 29/2 1891 * 3. Knut 8/6 1893 (Ytre Kjær 30) 4. Elen Marie 6/3 1896 - 1981 5. Paul Jacob 12/5 1898 6. Amund Finne 25/3 1901 – 4/6 1919 7. Ole Ingvald 19/9 1903 (Ytre Kjær 34) 8. Inga Kristine 19/3 1905 (Grunnfjorden 29)

* En umulig dato og trolig feilføring i kirkeboka.. Familien bor i Musken, men flyttet til Ytre Kjær


94. Paul Andersen ( Båsa) 1867- (63) g. 30/7 1889 m. Inger Mikkelsdtr Pudja 1869- 2/2 1900 (Gellivare, far: Mikkel Mikkelsen)

1. Inga Amanda Kristine 13/3 1890 (Forså 22) 2. Karen Elen Marie 19/4 1892 – 25/5 1972 3. Sigga Anna 22/10 1894 4. Mikkel Anders Peder 5/4 1897 (Tømmervik 16) 5. Johan Mathias 26/1 1900 – dså

Inga Amanda fikk datteren Anna Sofie 31/8 1913. Far var Peder Pedersen (1889), Ytre V asja.
Karen flyttet til Narvik.

g. b) 24/11 1913 m. Inger Eriksen 1861 – (76)


95. Peder Addason Andersen Parak ca. 1852 - 1937 (85) g. 12/8 1890 m. Ellen Pedersdtr 1848/56??- (77)

1. Inger 5/9 1884 2. Amund 2/3 1890- trolig df 1900


96. John Andersen (Båsa) 13/7 1864 - (63) g. 18/6 1891 m. Sigga Nilsdtr (Tjikkom) 22/4 1871 - 27/4 1949 (Jockmokk i S, far: Nils Aanesen/Amundson)

1. Sara Kristine 27/10 1892 (Grunnfjorden 28) 2. Inga Anna 20/2 1895 – dså 3. Anders Nils Paul 31/1 1897 – dså 4. Karen 17/10 1898 – 12/6 1976 5. Synnøve 24/5 1901 6. Benjamin Nikolai 9/11 1903 (Nordbukt 5) 7. Mathias Nils Adolf 11/7 1907 – 3/9 1908 8. Peder 1/1 1910 - dså

Benjamin ble far til Bjarne Ingemann 15/2 1936, mor: Inga Kristine Larsen (Grunnfjord 18)
Inga Marie fikk datteren Sigrun Johanna Sofie 19/12 1943, far: Karl Andersen Kalstad (1904) Hamarøy. Inga gifter seg i 1946 med Johan Peder Johnsen (1913) fra Kaldvågstraumen i Hamarøy


97. Amund Pedersen 1861- 8/10 1914 (77) g. 15/8 1891 m. Inger Brita Nilsdtr 1870 - (65)

1. Pava Andreas Nikolai 25/12 1891 – 10/1 1892 2. Anders Peder 11/4 1893 – 2/3 1899 3. Peder 24/1 1895 – 18/11 1913 4. Britha Ellen Anna 14/2 1900 (Vasja 1) 5. Sigga Kristine 6/8 1902 – 19/6 1918 6. Nils Anders 10/1 1906 – 19/4 1921 7. Amund 31/8 1908 – 7/6 1912 8. Inga Anna Gunnhild 22/9 1910 – 16/1 1912 9. Paul Alfred 13/12 1912 (Musken 24)

Paul blir far til Kåre Martin Almar 17/9 1940 (Musken 33), mor: Kaia Amundsen (Grunnvoll 28)


98. Mikkel Andersen 1861- 31/1 1897 (53) g. 29/11 1891 m. Karen Andersdtr (Staike) 1864 – 15/4 1917 (71+107)

1. Inga Kristine 19/4 1892 (Musken 12) 2. Anders John 7/2 1894 (Hellemobotn 1) 3. Peder Mathias Karl 21/2 1896 (Vasja 1)


99. Paul Paulsen (Gælok) ca. 1850 – 26/4 1911 (57) g. 30/1 1892 m. Marie Finnesdtr 1865 – 9/3 1894 (83)

1. Inga Sigga 7/3 1894 (Straumen 46)


100. Paul Peder Johnsen 12/1 1867 – 8/11 1942 (84) g. 15/11 1892 m. Sigga Ivarsdtr Tuodlja 22/10 1866 – 8/6 1941 (Jockmokk i S,far: Ivar Tuodlja)

1. Sunna/Susanna Pauline 3/6 1893 – 25/4 1966 2. Ivar Anders 11/4 1895 – 23/3 1910 3. John Andreas 26/6 1897 – 22/1 1900 4. Peder 6/3 1900 – dså 5. John Peder 2/5 1901 6. Anders Sigurd 27/9 1903 - dså 7. Johanna Kristine 23/6 1905 (Musken 7)


101. Anders Andersen Addason (Parak) ca.1859 – 1930 (85) g. 11/12 1895 m. Susanna Nilsdtr (Tjikkom)19/12 1873 - (Sverige, far: Nils Amundsen)

1. Kaja Sigga 11/4 1897 (Nordbukt 4) 2. Inga Marie 11/8 1899 (Grunnvoll 33) 3. Karen Ellen 11/10 1902 – 31/8 1917 4. Kristine Nikoline 16/7 1906 – 15/2 1971 * 5. Sigga Anna 16/7 1906 – dså 6. Anders Nikolai 4/2 1910 - 1932

Kristine ble mor til datteren Anna Sunna 22/12 1935. Far John Johnsen (114)


102. John Peder Knutsen 1863 – 1935 ( se 19 dead 1453) (73) g. 12/12 1895 m. Siri Kristine Nilsdtr 1868 – 21/12 1941 (65)

1. Anders 13/10 1896 – 24/12 1972 2. Inga Brita 1898 – 10/4 1976 3. Bolete Marie 21/12 1900 (Musken 14) 4. Signe Johanna Lucie 29/1 1904 5. Kristine Åsa 28/3 1906 - dså 6. Nils 29/5 1909 (Musken 16)

Inga Brita gifter seg i 1917 med Erik Nils Pedersen (91). Signe får datteren Johanna Marie 18/8 1939 (Musken 29) far: Peder Ingvald Olsen (Grunnvoll 17)


103. Knut Andreas Pedersen 1870- (87) g. des. 1896 m. Elen Aanesdtr 1874- (53)

1. John Peder 7/3 1897 (Hulløy 93) 2. Mikkel Andreas 7/3 1897 (Musken 7) 3. Anders 5/7 1899 – dså 3. Anders Peder 11/2 1901 (Tømmervik 22) 4. Ole 21/1 1903 (Hulløy 87) 4. Peder Ivar 2/3 1906 – 27/1 1989 5. Martin Severin 21/6 1908 (Tømmervik 23) 6. Sunna 22/8 1910 (Musken 12) 7. Sigga 22/8 1913 8. Inga Ragnhild 3/8 1918 (Musken 20)

John ble far til datteren Selma 11/3 1928. Mor Inga Johnsen (Forså 21)
Sigga ble mor til Alf Sigmund 14/2 1936 (Helland 87). Far: Peder Oskarsen (Tømmervik 13). Sigga giftet seg i 1939 med Gerhard Severin Pedersen (1905) fra Lappnes i Hamarøy


104. Mathias Andersen 26/8 1873 - (70) g. 23/4 1899 m. Anna Paulsdtr (Touldja) 11/2 1871- (88)

1. Synnøve Marie 3/4 1897- dså 2. Inga 22/8 1898 3. Martin Alfred 29/3 1900 – 2/6 1906 4. Andreas Bernhard 2/6 1902 5. Marie Karen 30/4 1904**( Tømmervik 21 + Tømmerås 14 + Vasja 3) 6. Johan 6/8 1906 – dså 7. Martin Alfred 2/4 1908 8. Selmer Jakob 11/4 1911 9. Nils 12/10 1914

Familien bor en periode i Nordbugt. I 1906 er familien på Hestnes. De er i Tømmervik i 1908, 1911 og 1914 og flyttet trolig dit.. Inga mor til Hildur 20/2 1926 (Grunnfjord 34) , far: Thomas Henriksen. **Marie hadde barna : 1. Anders Pedersen 30/7 1923 – 1992 , far Peter Pedersen (74) 2. Inga Bergitte Johnsen 18/7 1927 – 13/8 1999 (Botn) (se Tømmervik 17) 3. Alfred Martin Ingvald Johnsen 171 1933 – 1988 (Botn) 4. Kristine Johansen 1938, Evensskjær , gift med Harry Thomassen.

5. Henry Sigfred Ingolf Johnsen 2/6 1940 (Evenskær). Marie får også datteren Marie
Janna Ingly 11/6 1943, far: Peder Mikkelsen (13/1 1918), Musken.


106. John Amund Pedersen 23/6 1871 – 13/11 1911 (68) g. 29/12 18 1899 m. Siri- Anna/Sigrid Ottarsdtr 1870 - (Storvasbotn i Hamarøy, far: Ottar Paulsen)

1. Sigga Petrine 4/5 1900 – dså 2. Sigga Inga 1/9 1901 (Musken 13) 3. Peder 14/2 1903 – dså 4. Jonas 19/4 1905 – 18/8 1906 5. Amund Parelius 29/7 1907 - 1968


106 B. Nils Knutsen 1868 – 1932 (73) g. 16/12 1900 m. Elen Marie Finnesdtr 1883 – 10/5 1913 (83)

1. Inga Marie 28/1 1901 – 24/9 1914 1. Petter 27/3 1903 (Musken 15) 2. Finne 17/4 1906 - dså 3. Sigga Kristine 6/4 1908 (Ytre Kjær 34) 4. John Konrad 3/11 1910 - dså 5. Anna Jonetta 14/5 1912 – dså 6. Olaf Edvard 9/4 1913 – 3/1 1915

g. b) 20/9 1918 m. Elen Paulsen 1884 – 13/7 1965 (Tømmerås 9)

1. Einar Pareli 30/7 1919 (Ytre Kjær 38) 2. Almar Konrad 26/1 1922 (Musken 28)107. Anders (Andreas) Elisæus Johnsen 1876 - ( Ofoten, far: John Larsen) g. 16/12 1900 m. Karen Andersdtr 1864 15/4 1917 (71 + 98)

1. Peder John 21/1 1920 (Musken 23) 2. Alfred Hjalmar 25/4 1922 (Musken 19) 3. Ivar Bjarne 15/7 1925 – 9/12 1949

Peder John fikk datteren May Britt , mor: Elvine Pedersen fra Skånland.


108. Amund Larsen Kuorak18/7 1837 - 26/7 1908 (Kvikkjokk, foreldre: Lars Pålson og Inga Nikolsdtr (Kielatis) g. a) m. Kirsten Jovasdtr (Nalak)

g. b) m. Kirsten Ivarsdtr 3/6 1853 – død i Sverige

1. Synnøve 27/1 1877 (Nordbukt 1) 2. Datter 1879 – dså 3. Kristin 1880 – 1881 4. Anna 24/2 1882 (Nordbukt 2) 5. Kati 6/7 1884 6. Peter Nils 1888 – 29/4 1890 7. Lars Ivar 12/12 1890 – 23/7 1912 8. Per 1893 8. Peder 24/1 1895 –dså 9. Kaja Marie 20/11 1896 * (Musken 8) 10. Ibba 9/8 1899 (Tømmervik 17)

Fam oppholder seg i Indre Vasja ved folketellingen i 1900, men er til vanlig nomadiserende.
* Kaja er født på ” Fjeldet” ved Jockmock- traktene,i likhet med mange andr, men døpt i Tysfjord.


109. John Paul Johnsen 1864 - 1934 (Skjomen i Ofoten, foreldre: Jonas Larson Tjoggi og Inger Eidisdtr) g. 1889 m. Inger Iversdtr 1865 – 22/12 1916 (59)

1. Inga Karen 20/11 1892 – 13/7 1966 2. Ivar Anders 11/3 1895 – 9/3 1896 3. Peder Jeremias Ole Amund 26/4 1897 – 17/12 1918 4. Karen 2/3 1899 (Vasja 2) 5. Lars Edvard 5/10 1900 – dså 6. Anders Vikrot 6/3 1904 – 19/4 1923

Karen fikk sønnen Andor 16/1 1932 – 1958


110. Mikkel Pedersen Kuoljok 1836 - 11/7 1922 (Sverige) g. a) m. Magga Pavasdtr (Kirtsak) 1849 – 1872

g. b) m. Sigga Ivarsdtr Abrill 1837 -

1. Inga 27/1 1874 – 8/6 1965 2. Gunnhild 1877 – 23/2 1891 3. Kirsten 28/2 1880 (trolig Nevervik 9)

Alle barna er født i Jokkmokk


111. Anders Andersen * (Gælok) 16/9 1855 – 1935 (53) g.22/1 1883 m. Ragnhild Olsdtr 1858 – 1/8 1916 (72B)

1. Mathias 22/4 1883 2. Inga 28/3 1886 – 2076 1914 3. John 9/4 1888 (Musken 14) 4. Erik 28/7 1890 – 4/10 1956 5. Sigga/Sigrid 30/6 1893 (Ytre Kjær 30) 6. Mikkel 20/3 1899 - dså

* Med Botil Nilsdtr får Anders sønnen Nils 31/5 1881- 27/2 1971


112. Bannet Johnsen 2/7 1847 - 1932 (84) g 23/12 1872. m. Anna Olsdtr 1853 - 1933 (72B)

1. Eric 10/4 1874 – dså 2. Ivar 20/5 1877 – 9/10 1945 * 3. Susanna Kjerstine 19/6 1879 – df 1884 4. Anders 29/8 1881 – df 1900 5. Susanna Kjerstine 5/5 1884 (107) 6. Per 20/1 1887 – 14/1 1901 7. Elen 1/7 1889 –dså 8. Siri/Sigga 6/11 1891 (Tømmerås 13)

Ivar giftet seg i 1909 med Katrine Paulsen (1879) Sverige/Leirelv far: Paul Paulsen. Familien. bor i Leirelv i 1900, men bodde også en periode i Tømmervik


113. Peder * Johnsen 1868 - 6/5 1931 (72) g. 7/6 1888 . Kristine Pedersdtr 15/6 1867 - 5/12 1947 (75)

1. Inga Marie 24/5 1882 – df 1900 2. Samuel 16/9 1889 - 29/5 1914 3. Katrine Inga Sofie 16/10 1891 (Haukøy 37) 4. Peder 1892 5. Inga Maria 21/5 1894 (Musken 10) 6. Peder Andreas 3/1 1897 – 4/9 1905 7. Sigga Sunna 27/4 1899 – dså 8. John 12/5 1901 – dså 9. Johan Nikolai 18/5 1904 - dså 10. Peder Andreas 5/9 1905 – dså

* Også kalt ”Båssa – Peder”


114. John Johnsen 31/1 1852 – 4/4 1928 ( Markvatten i Hamarøy, far: John Petersen) g.17/7 1891 m. Karen Paulsdtr 1867- 11/2 1941 (Hulløya 38)

1. Paul Andreas 5/9 1891 2. John 17/7 1895 * (Vasja 2)

Far til datteren Anna Sunna 22/12 1935. Mor Kristine Andersen (101)


115. Nils Johnsen ( Njallak) 22/5 1857 – 20/7 1906 (Sverige)- g. 1878 m Kirsten* Pedersdtr ( Sliedda) 1853 – 13/6 1905 (77)

1. Kristine 1881 - 25/8 1950 3. Ellen 7/7 1884 Musken 6 + Tømmervik 17) 4. John 8/2 1887 – 15/4 1911 5. Anna Kathrina 10/5 1889 – 5/6 1940 6. Siri 12/3 1891 – 7/11 1892

Kilder og litteratur

  • Artikkelen er opprinnelig skrevet av Finn Rønnebu


Kalt ”Ristin” i dagligtale


1850 Tysfjord komm.png Slektshistorie for Hellmofjorden (Hamarøy gnr. 252-257) er basert på en artikkel i Tysfjords gårds- og slektshistorie av Isak Kjerpeseth Hassel, og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Den digitale utgaven av boka er lagt ut av ansatte i Hamarøy kommune, i samarbeid med Norsk lokalhistorisk institutt. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen