Solberg (Asker gnr 90)

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Solberg (gård i Asker)»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Solberg
No-nb digibok 2013091708024 0410 1.jpg
Solberg. Fra boka Asker, utgitt 1917.
Alt. navn: Solbergar
Fylke: Viken
Kommune: Asker
Gnr.: 90

Solberg er gårdsnr. 90 i Asker kommune, på Askerbørskogen. Opprinnelig navneform var Solbergar (flertall) og beskriver åsen som ligger i sola nord for gården. Navnet uttales /sołbær/ (med tykk l).

På gården er det funnet et tveegget sverd, en kastespydspiss og flere andre gjenstander fra yngre jernalder. Gården hadde sag, registrert 1618, og mølle, registrert 1662. I gårdens skog, nord for Kjerkemyr, er det spor etter uttak av kobberkis til verket på Lierskogen som var i drift på 1750-tallet.

Gården hørte til Asker presteembete helt til den ble solgt til leilendingene i 1824–25. I 1647 het brukeren Amund. I 1711 var gården delt i to bruk, Østre og Vestre med leilendingene Lars Evensøn og Jon Persøn. Tollef Larssøn og Alf Svensøn var leilendinger i 1742 og 1762. Omkring 1810 ble Vestre Solberg delt i to bruk, Vestre og Mellom Solberg.

Vestre Solberg

Bruksnr. 90/2, tidligere gårdsbruk. Hans Alvsen var leilending fra 1791 og selveier fra 1825. Hannibal Jørgensen fra Huken kjøpte bruket året etter, og hans etterslekt eide det inntil det ble innlemmet i Dikemark sykehus i 1910.

I 1826 hadde bruket 80 dekar innmark, 1 hest, 4 storfe og 4 småfe.

Mellom Solberg

Bruksnr. 90/3, Villaveien 66, tidligere gårdsbruk. Hans Svensen var selveier fra 1825. Brødrene Nils og Martin Hannibalsen fra Vestre Solberg kjøpte bruket i 1854 og drev det sammen med farsbruket Vestre Solberg. Siste eier av Mellom Solberg var Erik Borgersen, møller på Dikemark, før bruket innlemmet i Dikemark sykehus i 1908. Våningshuset som kan være fra midten av 1800-tallet, er bevart.

I 1826 hadde bruket 80 dekar innmark, 1 hest, 4 storfe og 4 småfe.

Østre Solberg

Bruksnr. 90/4, Solbergsvingen 50. Anders Anderssen, tidligere gjestgiver på Hafskjold i Lier, var leilending fra 1810 og selveier fra 1824, men overlot gården til sønnen Hans to år etter. John Iversen Asker eide bruket fra 1871 til han solgte til hjulmaker Anders Johnsen fra SagvollenLierskogen i 1882. Hans etterslekt har hatt gården siden. Ivar Schaulund har eid og drevet Østre Solberg siden 1981. Solberg skole er bygd på en tomt utskilt fra bruket.

I 1826 hadde bruket 126 dekar innmark, 2 hester, 6 storfe og 6 småfe. I 1939 71 dekar dyrket jord, 2 hester og 8 storfe.

Badstua

Bruksnr. 90/1, Badstuveien 6, tidligere småbruk. Lærer Salomon Nilsen leide bruket fra 1814, og han kjøpte det i 1826 da det ble skilt ut fra bruksnr. 90/2 Vestre Solberg. I 1845 utvidet han ved å kjøpe en del av bruksnr. 90/3 Mellom Solberg. Salomon Nilsen druknet i 1853, 75 år gammel, i Småvann i Eriksrudskogen (Kjekstadmarka). Hans sønn Andreas hadde bruket og en liten del av Østre Påverud inntil alt ble innlemmet i Dikemark sykehus i 1910. Våningshuset som fortsatt står, skal være fra 1860.

I 1865 hadde bruket 1 hest, 1 storfe og 3 småfe.

Husmannsplass under Solberg

Under Solberg lå husmannsplassen Holmen (1825).


Asker og Bærums Budstikke avishode 1899.jpg Solberg (Asker gnr 90) er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.

Koordinater: 59.80301135824375° N 10.388921309509271° Ø