Solberg Spinderi

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Solberg Spinderi
Foto: Mahlum (2007).

Solberg Spinderi ble grunnlagt under navnet Drammens Bomuldsspinderi i 6. mars1818 av kjøpmann Hovel Helseth sr., farver H. Strand, kjøpmann Iver Olsen og tidligere lensmann, kjøpmann Tollef Olsen Bache. Alt i 1821 flyttet imidlertid bedriften til SolbergelvaNedre Eiker.

Historie

De fire som sto bak foretaket hadde alle bakgrunn fra bondebygda, men hadde slått seg opp som trelasthandlere og industrigründere under de økonomiske krisetidene på begynnelsen av 1800-tallet, da mange av de store handelshusene i byen gikk fallitt. De var dessuten kjent som tilhengere av den kjente lekpredikanten Hans Nielsen Hauge. Før 1820 besto Solbergelva bare av noen ganske få husmannsplasser i tilknytning til møller og sagbruk, som hadde eksistert i flere hundre år ved denne vesle sideelva til Drammenselva. Med etableringen av Spinderiet begynte utviklingen mot en moderne storindustri, og i løpet av 1800-tallet vokste det fram et lite tettsted. Fra midten av 1840-tallet gjennomgikk fabrikken en betydelig modernisering. Fabrikkbygninger av murstein erstattet de eldre trebygningene, og det ble installert moderne spinnemaskiner. På begynnelsen av 1900-tallet ble bedriften også utvidet med et veveri. Gjennom første halvdel av 1900-tallet var Solberg Spinderi en hjørnesteinsbedrift og en trygg arbeidsplass - ikke minst for kvinner, som ikke hadde så mange alternativer i en kommune som ellers var preget av den mannsdominerte treforedlingsindustrien. Omkring 1990 ble produksjonen flyttet utenlands, men Solberg Spinderi AS har fortsatt et utsalg for selskapets produkter.

Solberg Spinderi som kulturminne

I løpet av de siste tiårene har Spinderiet blitt et samlingspunkt for kultur og lokalhistorie. En av drivkreftene bak dette er Stiftelsen Verkstedet - Nedre Eiker industri-og kulturhistoriske senter, som sammen med Eiker Arkiv og Drammen og Omegn geologiforening står bak en permanent utstilling av gjenstander fra teglverk- og steinhoggerindustrien i bygda og en geologisk samling i Verkstedet. Stiftelsen disponerer den tre-etasjes verkstedbygningen, portnerboligen og den såkalte "Vevstua", som tidligere var bolig for veverimesteren. Dette er blitt et samlingssted for det lokalhistoriske miljøet med regelmessige industri- og/eller kulturhistoriske foredrag og andre tilstelninger.

Spinderiet er en del av «Kulturminneløypa Sølvveien».

Kilder


Se også artikkelen om elektrikerverkstedet på Solberg Spinderi.


Eiker Leksikons logo.jpeg Solberg Spinderi inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!


Valknute Kaar 2009.gif Hele eller deler av Solberg Spinderi er basert på en artikkel fra prosjektet Kulturminneløypa og er lagt ut på lokalhistoriewiki.no under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen. Når artikkelen har fjernet seg tilstrekkelig fra originalen, kan dette merket fjernes.
Flere artikler finnes via denne alfabetiske oversikten.