Smitborg skole

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Smitborg skole i 1926, fotografert av Anders Beer Wilse. Huset ble revet på 1960-tallet. Bikubene tilhørte førstelærer Leif Sangnes, visstnok en pasjonert honningprodusent!

Smitborg skole er en nedlagt barneskole i Østre Toten, om lag to kilometer nord for Skreia. Kretsen ble nedlagt 21. april 2008 etter å ha eksistert siden 1855. Smitborg, som i 2008 hadde 84 elever, var den nest eldste barneskolen i Østre Toten. Kommunen solgte skolen til eiendomsutviklere som skulle gjøre om bygningene til leiligheter. Men natt til 26. juli 2010 brant hovedbygningen på Smitborg, oppført 1955-56, ned.

Ved sida av Hoffsvangen var Smitborg den eneste fastskolen i Østre Toten før skoleloven av 1860, som påbød kommunene å gjøre om omgangsskolene til fastskoler. I 1855 kjøpte bygdefolket i Balkegrenda skolejord og skolehus for egen regning. I dette rike jordbruksområdet var det tradisjoner for skolegang. Blant annet hadde de større gardbrukerne i grenda gitt maleren Peder Balke midler til utdanning.

Smitborg ble lagt ned i 2008, etter at kommunestyret i 2005 hadde vedtatt ei stor «slanking» av skolestrukturen i kommunen. Av Østre Totens 12 skoler overlevde bare 7. Smitborg skoles elever ble flytta til Stange skole.

Skolebygningene

Bebyggelsen på Smitborg ble i 1894 supplert med skolestua fra den nedlagte Peterstuen krets. Denne ble brukt av småskolen fram til 1950, da en privatperson kjøpte bygningen for å flytte den til ei anna tomt. Fem år seinere, i 1955-56, ble det oppført et helt nytt skolebygg på Smitborg, tegna av fylkesarkitekt Bjørke. Den eldste skolebygningen (bygd ca. 1889?) ble da delvis brukt som lærerbolig. Dette huset ble revet på slutten av 1960-tallet.

Den siste utvidelsen ved Smitborg skole kom i 1975, da en fikk spesialromblokk (gymsal m.m.) og rom for lærere og administrasjon.

Lærere

Styrere/rektorer

  • Syver Lunde (?-1965)
  • Gunnar Raddum (1965-1988)
  • Liv Glemmestad (1989-?)
  • Marit Darbo (?-2008)

Kilder og litteratur

Se også