Stormannsmøtet på Eidsvoll

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Eidsvollsbygningen 1956. Nasjonalbibliotekets bildesamling.
Foto: Fotograf: G.S Eidsvoll, Eidsvoll, Akershus

Stormannsmøtet på Eidsvoll, eller Notabelmøtet, var et møte mellom en del av Norges mest innflytelsesrike personer som ble arrangert etter invitasjon fra prins Christian Frederik den 16. februar 1814. På møtet ble det bestemt at det skulle kalles inn en riksforsamling for å vedta en grunnlov for Norge, og Christian Frederik aksepterte å søke kongemakt i et selvstendig Norge ut fra prinsippet om folkesuverenitet. Prinsen hadde tidligere ønsket å kreve tronen ut fra sin slekts arverett til den norske tronen, så dette var en viktig prinsipiell avgjørelse. Christian Frederik kalte inn til møtet dagen i forveien fordi han tvilte på om han kunne erklære norsk selvstendighet i eget navn. Dette var etter møtet ikke lenger aktuelt, nå skulle man appellere til folket og kalle inn en representativ forsamling.

Etter møtet erklærte prins Christian Frederik seg 19. februar 1814 som Norges regent og n2. mars 1814 opprettet han i Christiania (Oslo) gjennom kunngjøring og instruks et regjeringsråd under ledelse av regenten. Rådet ble dannet etter mønster av det dansk geheimestatsrådet av 1784, og hadde kun rådgivende myndighet.

Georg Sverdrup, som var med på møtet, fortalte senere at noen ved møtets start sa «Det er over. Vi får en enevoldsstat.». Ifølge Henrik Wergeland gikk Sverdrup mot prinsen og hevdet at Christian Frederik ikke hadde mer rett til å erklære landet selvstendig enn han selv hadde. Det var gode politiske argumenter mot den fremgangsmåte prinsen hadde sett for seg, ikke minst det at Frederik VI ved Kielfreden hadde sagt fra seg arveretten til Norge. Men Sverdrup og andre mente at det norske folk selv måtte kunne velge prinsen til sin konge.

Valget til riksforsamlingen ble gjennomført fra 25. mars i kirkene. Samtidig ble det sverget troskap til regenten, og menighetene sverget på å verne om selvstendigheten. Stormannsmøtet ble sterkt førende for utviklingen frem mot den 17. mai 1814, både i forhold til at ledende personer hadde gjort seg opp en mening i fellesskap og i forhold til eden som ble avlagt over hele landet.

Deltagerne

Forsamlingen bestod av åtte sivile og syv militære embetsmenn, og seks forretningsmenn. I tillegg ble kommanderende general nordafjells, Carl von Schmettow bedt om å møte, men rakk ikke fram tidsnok.

Navn Tittel Bilde
Carsten Anker Konferensråd Carsten Anker.jpg
Peder Anker Kammerherre Peder Anker.jpg
Peter Anker General
Christian Ditlev Adolf Arenfeldt Oberst
Frederik Julius Bech Biskop i Akershus Stift No-nb digibok 2013050708026 0029 2.jpg
Christoffer Anker Bergh Generalauditør No-nb digibok 2011053104109 0376 1.jpg
Jonas Collett Amtmann i Buskerud Jonas Collett.jpg
Hans Hagerup Falbe Etatsråd Hans Hagerup Falbe.jpg
Johan Friedrich Wilhelm von Haffner Oberstløytnant
Frederik Gotskalk Haxthausen Generalmajor No-nb digibok 2011053104109 0373 1.jpg
Paul Christian Holst Kammerråd Paul Christian Holst.jpg
Otto Lütken Admiral
Jacob Nielsen Agent
Hans Henrich Rode Oberstløytnant Hans Henrich Rode.jpg
Marcus Gjøe Rosenkrantz Kammerherre No-nb digibok 2010042706048 0047 1.jpg
Johannes Sejersted Oberst Sejersted, Johannes (1761 - 1823).jpg
Mathias Otto Leth Sommerhielm Konferensråd Mathias Otto Leth Sommerhielm.jpg
Georg Sverdrup Professor Georg Sverdrup.jpg
Carsten Tank Kjøpmann
Niels Treschow Professor Professor Niels Treschow illustrasjon.jpg