Stortingsvalget 1915

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Stortingsvalget 1915 ble avholdt i Norge som direkte valg til det 65., 66., og 67. ordentlige Storting og første valgomgang ble avholdt 11. oktober 1915.

Valgordning

Det ble avholdt ved flertallsvalg i enmannskretser, et valgsystem som ble endret ved valget i 1921, da forholdstallsvalg ble innført. 123 representanter ble valgt inn på Stortinget. I valgkretsene der ingen hadde oppnådd flertall av stemmene ble det holdt omvalg 1. november 1915. Det var det første stortingsvalget med alminnelig stemmerett også for kvinner.

Antallet stemmeberettigede kvinner økte fra 324 990 i 1912 til 827 274. Den samlede valgdeltakelsen var på 61,78 %. Som ved tidligere valg var valgdeltakelsen størst i byene, hvor valgdeltakelsen var på 73,89 %, mot 56,89 % i landdistriktene. Av de samlete avgitte stemmene var 54,67 % avgitt av menn, mens 45,33 % var avgitt av kvinner.[1]

57 representanter ble oppnevnt ved den første valgomgang 11. oktober: 42 fra landkretsene og 15 fra kjøpstedene. De øvrige 66 ble oppnevnt ved omvalg i perioden 22. oktober til 1. november 1915.

Resultat

Statsminister Gunnar Knudsen og Gunnar Knudsens andre regjering, som er en av norgeshistoriens lengstsittende regjeringer, fortsatte etter valget.

Parti Prosent av stemmene (%) Endring i forhold til 1912 Mandat Endring i forhold til 1912
Høyre og Frisinnede Venstre 28,7 -4,3 21 -3
Arbeiderpartiet 32,0 +5,8 19 -4
Venstre 33,3 -6,9 74 -2
Arbeiderdemokratene 4,2 +4,2 6 +6
Andre 1 1,8 +1,2 3 +3
Total 100 0 123 0

1To av disse var uavhengige, partiløse kandidater valgt inn fra hhv. Hedmark og Sør-Trønderlag. Det siste setet gikk til Avholdspartiet, hvor en representant ble valgt inn fra Telemark

Kilder:[2][3][4]

Det finnes ulike anslag over oppslutning fordelt på parti. Partitilhørigheten er antatt, noen kandidater har skiftet parti mellom valgomgangene, noen har varamann med annen partitilknytning.[5]

Referanser


Forgjenger:
 Stortingsvalget 1912 
Stortingsvalg
(1915–)
Etterfølger:
 Stortingsvalget 1918