Strømmen Sparebank

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Strømmen Sparebank ble opprettet i 1921 etter initiativ fra Strømmen Vel og stedets næringsliv. Bankens første kontor var i Strømmen Trævarefabriks velferdshus Trevarelokalet i Sagdalsveien 24.

Begynnelsen var beskjeden. I løpet av de to timene banken hadde åpningstid den første fredagskvelden, ble det innbetalt kr 14.515,- hvorav kr 11.400,- var grunnfondsbevis og ordinære spareinnskudd kr 3 115,-.

De første årene var banken bare åpen to timer hver fredag kveld. Pengeskap, bankens bøker og papirer måtte oppbevares hjemme hos kassereren, Erling Wethal. Virksomheten økte jevnt, og i 1931 flyttet banken til eiendommen Høidal som i dag er Strømsveien 81.

Etter hvert vokste ønsket om et eget banklokale, og i 1935 ble det kjøpt tomt i Strømsveien 65 hvor det nye bankbygget sto ferdig året etter. Etter krigen er det gjort flere utvidelser, og banken står nå foran nye byggeprosjekter samme sted.


Litteratur

  • Bunæs, Steinar 2010: Trevar’n. Bygningen og livet der i mer enn hundre år. Utgitt av Trevar’ns Venner i samarbeid med Sagelvas Venner og Strømmen Vel. ISBN 987-82-997416-6-8
  • Bunæs, Steinar og Alf Stefferud 2006: Strømmen I. Historien om stedet og folket i hundre år fra rundt 1850. Utg. Strømmen Vel og Sagelvas Venner. ISBN 978-82-997416-0-6
  • Bunæs, Steinar og Alf Stefferud 2008: Strømmen II. Fra frigjøringen til åttiårene. Utg. Strømmen Vel og Sagelvas Venner. ISBN 978-82-997416-2-0
  • Haavelmo, Halvor 1955: Fra bondegårder til by. Vannsag – storindustri. Lillestrøm 1955. Digital versjonNettbiblioteket
  • Haavelmo, Halvor: Skedsmo. Bygdens historie. Bind III. Oslo 1950-1952. Digital versjonNettbiblioteket.