Theodor Blackstad

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Theodor Blackstad
Foto: Ukjent, hentet fra Norges leger 1986.

Theodor Wilhelm Blackstad (født 29. juli 1925 i Iveland, død 13. april 2003 i Bærum) var lege og hjerneforsker, i en årrekke blant verdens ledende nevroanatomer. Han var professor i anatomi i Århus i Danmark fra 1967, og i Oslo fra 1977.

Familie

Theodor Blackstad var sønn av jernbaneingeniør Leif Blackstad (1895–1962) og Alfhild Holmsen (1896–1978), og ble gift i 1952 med vevlærer Ebba Helene Dietrichson (1927-2020).

Liv og virke

Theodor Blackstads far var jernbaneingeniør, og familien flyttet mye omkring i landet. Fra 1945 studerte han medisin ved Universitetet i Oslo, og fikk tidlig er særlig interesse for nervesystemets anatomi. Han var studentassistent ved Anatomisk institutt hos professorene Jan B. Jansen og Alf Brodal, som hadde bygd opp et kjent forskningsmiljø for nevroanatomiske studier. 1949–1950 studerte Blackstad nevrohistologi ved Laboratoire Charcot i Paris, og besøkte også den nederlandske nevrohistologen Walle Nauta i Zürich. Av Nauta fikk Blackstad en uferdig oppskrift på en ny sølvfargingsmetode for nervetråder, som han videreutviklet.

Blackstad tok medisinsk embetseksamen i 1952, og ble deretter ansatt som prosektor ved Anatomisk institutt ved Universitetet i Oslo. 1956–1957 var han i USA, hvor han studerte histokjemi og elektronmikroskopi ved University of Chicago. Ved Anatomisk institutt bygde Blackstad opp et nytt laboratorium for elektronmikroskopiske undersøkelser av hjernen, i praksis var det første laboratoriet for bruk av elektronmikroskopi i biologisk forskning i Norge.

I 1967 ble Theodor Blackstad professor i anatomi i Århus i Danmark, hvor han ble i 10 år. I Aarhus bygde han opp fra grunnen et nevroanatomisk forskningsmiljø. I 1977 kom han tilbake til Oslo, og ble professor i anatomi, en stilling han hadde til han gikk av med pensjon. De neste årene utviklet han blant annet metoder og dataprogrammer for tredimensjonal rekonstruksjon av nerveceller og deres utløpere.

Blackstad var fra midten av 1980-tallet bosatt i Villa Fimbu i Jernbaneveien 83 på Stabekk. Villaen, tegnet av arkitekt Holger Sinding-Larsen, var tidligere eid av blant andre maleren Gunnar Wefring og revymannen Dag Frøland.

Ettermæle

Theodor Blackstad er gravlagt i familiegrav på Vår Frelsers gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2016)

I en nekrolog over Theodor Blackstad i Aftenposten 25. april 2003, ble han beskrevet slik av sine kolleger Per Andersen, Finn-Mogens Haug, Kirsten K. Osen, Ole Petter Ottersen og Jon Storm-Mathisen (utdrag):

Med sin særegne personlighet, begeistring, store kunnskaper, kraftige innsats i laboratoriet og stadig søken etter nye metoder, trakk Theodor til seg og oppdro en ny generasjon unge, entusiastiske hjerneforskere, "Oslo-Aarhus-skolen". Medarbeiderne fikk frie tøyler til å følge sine egne interesser og finne sin egen vei. Theodor selv var et lysende eksempel på integritet, ærlighet og krav og høy kvalitet.

Theodor Blackstad er gravlagt i familiegrav på Vår Frelsers gravlund i Oslo. Tittelen Professor er benyttet på gravminnet,

Kilder