Trøndelagens Avis

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Trøndelagens Avis - avishodet fra 19. desember 1906

Trøndelagens Avis ble etablert i 1900 og var et organ for Trondheims fylke av DNT. Avisa kom med sitt første nummer i 1901 og holdt det gående fram til i 1919, da den ble slått sammen med avisa HEIMKJÆR. De første numrene, ja faktisk fram til i 1903, ble den redigert av henholdsvis kretsstyret og fylkesstyret, som i denne sammenhengen i begge tilfelle skal bety det samme som styret i Trondhjem fylke af D.N.T..

Det ble Johan Petter Tønne som fikk eneansvar for redigeringen fra 1903 til cirka midt i 1911, da H. N. Osnes overtok til våren 1914. De to siste som redigerte avisa var O. Ødegaard og Johan Houen som fikk æren av å føre avisa over i ei ny tid – med navnet SVERRE.

Avholdsavis

Johan Petter Tønne, fra Tønne i Sparbu, redaktør og respektert organisasjons- og avholdsmann.
Annonse i Trøndelagens Avis 19. desember 1906. Kan hende var det her redaktør Tønne arbeidet som bokholder?
Slik fordømte redaksjonen i Trøndelagens Avis det umoralske ved å motta DNTs avis - uten å betale for den.

Trøndelagens Avis var ikke landets første avholdsorgan. Der var nok både vestlendinger, østlendinger og nordlendinger langt tidligere ute. Men kan hende hadde det for alt vi vet også eksistert andre aviser med synonymt budskap i Trøndelag i tidligere tider også.

Men vi vet ihvertfall at Vestfoldingen Christian Hansen Wollnick, som da praktiserte som advokat i Kristiansund overtok redaktørkrakken i avisa Møre Tidende på våren 1898, og gjorde den til organ for Det Norske Totalavholdsselskap. Wollnick holdt denne avisa gående til i 1903. Fra Kabelvåg i Nordland kjenner vi til at avholdsavisa Lofoten ble etablert i 1895, men gikk inn igjen allerede i 1897.

Tom Arbo Høeg, som laga vårt første standardverk om norske aviser, hevder at Trøndelagens Avis kom ut fra 1901 med undertittelen «Upolitisk afholds, nyheds- og avertissementsblad», som det virker som han mener var undertittelen fram til i 1909 da undertittelen ble forandret fra avis nr. 27 til «Avholds og upolitisk nyhetsblad, Organ for Trondhjems fylke av D.N.T.», og på avishodet fra «Onsdag 19de December 1906», som gjengis her, ser vi tydelig at undertittelen enda var «Upolitisk afholds, nyheds- og avertissementsblad», tross det faktum at avisa var D.N.T.s fylkeslag i Sør-Trøndelag sitt organ. Ja, for det er ikke vanskelig å spore.

Dårlige betalere

På avisas første side, til venstre for avishodet ser vi følgende informasjon oppstilt:

«Trondhjems fylke omfatter f.t. ca 140 afholdslag og 40 barnelag med tils. over 15. 000 medl.»

Og som for å underbygge vår påstand: på høyre side står følgende:

«Læs, betal, averter i Trøndelagens Avis» - med tydelig referanse til følgende annonsetekst inne i bladet:

«Trøndelagens Avis udgives af Trondhjems fylke af Det norske totalafholdsselskab, og er officielt organ for fylkets lag, som f.t. repræsenterer et medlemstal af ca. 15. 000.» og videre:

«Ethvert voksen medlem inden lagene i fylket burde holde fylkets blad – og betale samme. Det er baade skam og skade – og synd med – at modtage et blad i aarevis og ikke betale for det. Tænk paa det!»

Redaktør Tønne

De første som redigerte bladet var «bestyrelsen» i Trondhjems fylke av Det Norske Totalavholdsselskap, der vi vet at sparbyggen Johan Petter Tønne alternerte mellom å være styremedlem og formann både i den stedlige så vel som i fylkesforeningen de åra han fikk i Trondheim, fram til sin død den 30. juni 1918. Vi legger merke til at i den første innkjøringstida er det det samlede fylkesstyre som formelt står for redaksjonen. Det er vel en naturlig prosess; mot å gjøre avisa levedyktig – før man går til det skritt å ansette en redaktør. Så ser vi at styret hadde anmodet bokholder Johan Petter Tønne på styrets vegne inntil videre redigerte avisa – fra og med nummer 1 i 1901. Fra utvidelsen til to utgivelser i uka, som ble effektuert fra 1. april 1903 ble Tønne ansatt som avisas redaktør.

Den første perioden Tønne var eneredaktør strakte seg fra avis nr. 16 i 1903 til og med avis nr. 56 i 1911. Så får han en «friperiode» til han igjen overtar fra avis nr. 28 i 1914, men da ser det ut til at han var «midlertidig ansatt», før han får «fast stilling» fra og med avis nr. 39 samme året. Denne siste perioden hans varer så fram til utgangen av 1917. Dette samsvarer kanskje med at han døde et halvår seinere; den 30. juni 1918.

Trykkeriene

Vi vet ikke hvor avisa ble trykt i det første året, men fra nr. 15 i 1902 ble den trykt hos «I. Kr. Myklebusts bogtr.», Trondheim. Fra januar 1903 overtok så «Adresseavisens Bogtr.» fram til våren 1910 da oppdraget ble gitt til «Orkdølens prv» (prentverk), Svorkmo som fortsatte til «A/S Nidaros og Trøndelagens trykkeri», Trondheim overtok fra avis nr. 100 i 1912.

Utgivelseshyppighet

Avisa i de to første åra var som ukeavis å regne, men da Johan Petter Tønne formelt overtok redaksjonen, begynte avisa å komme ut med to nummer i uka. Og da regner vi med at det var som vi ser på avishodet fra 19. desember i 1906; hver onsdag og lørdag.

Deltidsjobb?

Det er slett ikke sikkert at avisa som ble utgitt to ganger i uka og var på fire sider, krevde en redaktør på full tid. Det kan nemlig også se ut til at redaktør Joh. P. Tønne, som han står oppført som, i de samme periodene han redigerte avisa, også var ansatt som henholdsvis «bokholder på en Mineralvandfabrik» og «Revisor i kommunen». Dette er en slutning som blir enda lettere å ta etter som det ikke sies noe i folketellingene, verken fra 1900 eller 1910 om hans engasjement som redaktør i en avis som kom ut to ganger per uke.

Her, i avisas kolofon fra 19. desember 1906 ser vi både at den ble trykt i "Adressa"s trykkeri og at ekspedisjonen var i Schulz gate.

Overgang

De redaktører som fungerte der Tønne hadde «fri» var først Hans Nicolai Osnes i perioden fra nr. 57 i 1911 til avis nr. 27 i 1914. I avisas siste år var det først O. Ødegaard som tok tak fra 1. januar fram til avis nr. 48 i 1918 da Johan Houen overtok og førte avisa videre over i nytt navn: SVERRE fra 1919 da den ble sammenslått med avisa HEIMKJÆR.

Se også

Kilder

  • Se egen artikkel om Johan Petter Tønne
  • Grønning, M. og Johan P. Tønne: Trondhjems fylke av D.N.T. 25 aars beretning, utgivet av fylkesstyret, Trondhjem 1905
  • Høeg, Tom Arbo: Norske aviser 1763-1969, Oslo 1973
  • Lokalavisa.net
  • Folketellingene i Trondheim 1900 og 1910
  • Tilseth, O.: Trondhjems fylke av D.N.T. gjennem 50 år (1881-1931), Trondheim 1931