Vealøs (Horten)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Må ikke forveksles med åspartiet Vealøs, øst for Skien
Vealøs med festningen Norske løve.
Foto: Odd Andreas Østtveit (2014).

Vealøs er en øy i Oslofjorden som ligger rett på nordsiden av Hortenstangen for nord for Karljohansvern i Horten. Øya er eid av Forsvaret og er fortsatt militært område, og derfor stengt for publikum. Den blir blant annet brukt til øvelser og trening av blant annet Forsvarets spesialkommando (FSK), med hovedbase på Rena leir bruker Vealøs og Norske løve med en enhet som trener dykking, båtøvelser og andre maritime oppgaver. Der var tidligere omvisninger for publikum på Norske Løve, men dette ble avsluttet da terrorberedskapen ble hevet i 2012.

Navnet/tidlig historie

Navnet tyder på at det har vært lite, eller ikke skogsvegetasjon («ved løs») og har sannsynligvis blitt brukt som beiteområde, men det skal også ha ligget et gårdsbruk eller en husmannsplass der før Forsvaret overtok øya på 1850-tallet. I folketellingen i 1845 har registert en husstand med fem personer på øya.

Terreng

Vealøs sett fra Bassengtaket i Horten, MTB-hangarene til venstre, Norske Løve i midten og adkomsten til fastlandet til høyre.
Foto: Odd Andreas Østtveit (2014).

På vestsiden, mot fastlandet er det et smalt sund med innløp til Indre Havn og med Østøya på motsatt side. Innseilingen til havna går gjennom sundet, da farvannet sør for øya er ganske grunt med sandbanker som hindrer skipsfart inn til havnen på vestsiden. Strandlinjen på sørsiden er noe utfylt og øya har siden andre verdenskrig hatt veiforbindelse med Møringa, Hortenstangen og Karljohansvern ved hjelp av utfyllinger i sjøen og en 720 meter lang trebru over det grunne sundet.

Terrenget på øya er åpent med svakt skrånende sletter på sør- og østsiden ut mot Oslofjorden. På vestsiden av øya er der en forhøyning hvor fortet Norske Løve ligger.

Norske løve

MTB-hangarene og Norske Løve på Vealøs.
Foto: Odd Andreas Østtveit (2014).

Opprinnelig festning

Norske Løve på Vealøs er et er et ellipseformet mursteinsfort med kaserner og en tørr rundt seks meter dyp indre grav som ble påbegynt i 1852 og sto ferdig i 1860, etter planer av arkitekt Theodor Christian Broch (1796–1863) som også sto for utførelsen. Fortet hadde 22 forladerkanoner på fire tonn, med 17 mann på hver kanon. Takbatteriet hadde 7 kanoner.

Den miltære betydingen av befestelsen ble mindre etter få år som følge av den våpentekniske utviklingen, både da en gikk over til riflet skyts var fortets egen bestykning utdatert, og konstruksjonen ville ikke tåle eksploderende granater. I tillegg ville de motordrevne marinefartøyene raskt kunne kjøre forbi anlegget.

Ny bruk

Området fikk imidlertid ny betydning i 1939 da det ble oppført en ny monteringshall for sjøfly samt en torpedoflyhangar på vestsiden av fortet mot Indre havn som ledd i utvidelsen ved flyfabrikken på Møringa.

Under andre verdenskrig ble fortet og installasjonene tatt i bruk av Wehrmacht, reparert og utviklet, blant annet ble kasernen bygget om til en to etasjers bygning og det ble bygget inn 22 lugarer der kanonene hadde stått. Den tyske okkupasjonsmakten gjorde også øya landfast.

Etter krigen ble det bygget to hangarer for motortorpedobåter (MTB).

I dag

Øya og Norske Løve blir blant annet brukt til øvelser og trening av blant annet Forsvarets spesialkommando (FSK), som har hovedbase på Rena leir og bruker Vealøs og Norske løve til dykkertrening, båtøvelser og andre maritime oppgaver. Lokaliteten blir ansett som svært viktig for Forsvaret. Det var tidligere godt besøkte omvisninger for publikum på Norske Løve, men dette ble avsluttet da terrorberedskapen ble hevet i 2012.

Hangarene for motortorpedobåtene har vært i drift siden oppførelsen etter krigen, og i 2012 ble de bygget om og modernisert.

Fortet og området ble 31. mai 2006 fredet i henhold til Kulturminneloven i sammenheng med fredningen av Karljohansvern.

Kilder


Koordinater: 59.4427° N 10.4912° Ø