Vendom

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Vendom løkke ligger i forgrunnen midt på dette bildet, som er tatt fra Slottet i 1860.
Foto: Ukjent
Tegning av løkkebygningen på Vendom fra Gamle Christiania-billeder, utg. 1893.
Peter Michael Vosgraff

Vendom var ei løkke i Oslo, langs sørsida av Pilestredet mellom St. Olavs gate og Hegdehaugsveien.

Bygningene på løkka lå omtrent der man i dag finner Holbergs plass. Navnet kommer av at byborgerne spaserte hit og ikke lenger under sine promenader, altså «vend om».

Christian Stabel samlet løkken i 1786 av ti mindre løkker. Så ble den solgt videre flere ganger før oberst Peter Michael Vosgraff (1787–1862) kjøpte løkken av kjøpmann Erik Thurmanns enke i 1821. Den ble utskilt fra bymarka i 1804. Bisletbekken rant før den gikk i rør over eiendommen, og dannet en foss her. Rørlegginga fant sted etter at Vosgraff døde i 1862, og løkka ble fra denne tid av gradvis bebygd.

Vosgraff hadde hatt for vane å spasere med en venn oppover Rakkerstredet til Thurmanns løkke for å nyte utsikten derfra. Han snudde ved broen over Rakkerbekken (Bislettbekken) og kalte derfor løkken for «Vendom» før han selv ble eier av den. Han betalte 6000 spesidaler for vel 43 mål «engmark» med hus, hage og redskaper, blant annet en «brøstfældig» arbeidskjerre, en høyslede uten drag, en ljå, to «møkkegreb», to jernspader, en hakke og elleve gjerdestolper. Vosgraff oppførte drengestue, fjøs og stall; her hadde han to hester og 8–10 kuer. Han betalte kornskatt for om lag halvannen tønne bygg hvert år.

Innkjørselen til løkken var over en liten bro over Bislettbekken, som her dannet en foss. På stille aftener kunne man høre bruset fra fossen helt ned til konsul Grünings løkke (ved Stortinget i dag). I 1834 bodde Vosgraff på løkken med frue, en husjomfru, to tjenestepiker, en tjenestedreng og en dreng til oppfostring.

Vannet fra Bislettbekken var ubrukelig til drikkevann, men obersten var en av de få løkkeeiere som hadde innlagt vann. Naboer kunne få vann fra hans springvann mot å betale en avgift. Om natten kunne andre ulovlig tappe vann uten nøkkel, noe han mislikte sterkt. Heller ikke likte han at noen la gjødsel på eiendommen.

Et par uker etter kjøpet fikk oberst Vosgraff brev fra Slottskommisjonen som ønsket å kjøpe 6–10 mål av løkken til Slottsparken. Vosgraff krevde kontant betaling på 300 spesidaler per mål og at jordstykket ikke skulle bebygges, selges eller bortleies uten hans samtykke.

Vosgraff solgte unna parseller av løkken; blant annet skaffet Henrik Wergeland seg i 1845 tomt til sin bolig «Hjerterum» i Pilestredet. Han flyttet inn noen måneder før han døde, og skrev til en venn: «Nu faaer jeg huus med alle nødvendige bekvemmeligheder, have, udhuus osv.» Etter Wergelands død flyttet Ole Vig inn i huset. Det ble 1887 flyttet til Ski. I 1870-årene var det ikke mye igjen av Vosgraffs løkke. I dag står Rica Holberg Hotel fra 1990, tidligere Triangel Hotel Holbergs plass 1, der hans hus stod.

Vilhelmine Ullmann skriver i 1903 at på en spasertur i 1820-årene fra byen til Bakkehuset i Pilestredet kunne en:

«gaa paa en sti over grønne enge helt op til nuværende Holbergs plads, det var altsammen Vosgraffs løkke. Og nede mellem bakkerne randt en bæk, den kunde være saa strid, saa man maatte træ paa stene for at komme tørskodd over. For et Christianiabarn var det vild natur, som gav en henrykkelsesstemning, naar man turde vove sig saa langt. Der var mange haver i Kristiania i den tid, men ikke noe eventyrligt lokkende ved dem, alting var firkantet og nyttigt.»

Kilder


Koordinater: 59.91957° N 10.73441° Ø