Vestfossen smeltehytte

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Vestfossen smeltehytte var en del av virksomheten i forbindelse med Det egerske bergverk som ble anlagt av kong Christian IV i 1602. Hytta ble bygd på nordsiden av Holmefoss, på grunnen til gården Fåsen som på denne tiden var underlagt krongodset Sem. I forbindelse med anleggelsen av smeltehytta brukes for første gang navnet «Westfossen» (Vestfossen), som etter hvert ble tatt i bruk som navn på det tettstedet som vokste fram ved Holmefoss.

Denne smeltehytta må ha vært en såkalt «rennherd» av den typen som var vanlig her i landet på begynnelsen av 1600-tallet. Det ser ut til at den bare periodevis var i drift og ble brukt til smelting av prøver fra den malmletingen som kronen drev på Eiker og i Sandsvær. Malmen fra det berømte sølvfunnet som ble gjort i 1623 og førte til anleggelsen av Kongsberg Sølvverk ble smeltet her.

På 1630-tallet ble smeltehytta ombygd til hammerhytte, og Vestfossen stangjernshammer var i drift helt fram til 1880, først i regi av Hassel Jernverk, deretter av Krogstad spigerfabrik.

Kilder og litteratur


Eiker Leksikons logo.jpeg Vestfossen smeltehytte inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!