Holmefoss

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Holmefoss på begynnelsen av 1900-tallet.

Holmefoss er en foss i Vestfosselva ved tettstedet VestfossenØvre Eiker. Navnet skyldes antagelig at det lå en stor holme i fossesløpet. Den er synlig på kart fra 1780-tallet, men har siden blitt fjernet ved utfylling og sprenging da den nyere industrien ble anlagt ved fossen.

Navnet Holmefoss er dokumentert fra en rekke kilder på 1300-og 1400-tallet, da det var flere store møllebruk ved fossen. Disse tilhørte blant annet eierne av gårdene Foss (Fossesholm), Fåsen og Berg. Fra 1500-tallet til 1800-tallet var det betydelige sagbruk ved fossen, med Semssagene, Fossesholmsagene og Skjelbred sag. Til sammen sto disse sagene for en vesentlig andel av trelastproduksjonen i Drammensvassdraget. Fra omkring 1870 og framover ga fossen drivkraft til treforedlingsbedrifter som Vestfossen Træmassefabrik, Jacob Borchs Træsliberi, Ekers Træsliberi og Vestfos Cellulosefabrik. I dag er det Øvre Eiker Energi som har fallrettighetene i fossen og bruker den til å drive Vestfossen Kraftstasjon.

De siste århundrene har navnet Holmefoss vært lite brukt. Det har blitt fortrengt av navnet Vestfossen, som imidlertid først og fremst brukes om tettstedet og ikke om selve fossen.

Kilder

  • Elster, Johan Fr.: «Kvernene ved Holmefoss og deres eier», i Eikerminne 1963.
  • Ek, Bent: Elektrisiteten på Øvre Eiker, 2005.


Eiker Leksikons logo.jpeg Holmefoss inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!