Eidsberg prestegjeld

Eidsberg prestegjeld var et av Den norske kirkes prestegjeld i Østfold, med Eidsberg kirke som hovedkirke.

Eidsberg kirke, også kjent som Østfolddomen, var prestegjeldets hovedkirke.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012).

Ved avviklinga av prestegjeldene i 2000-åra tilsvarte det Eidsberg kommune i utstrekning, og besto av de fire sokna Eidsberg, Mysen, Hærland og Trømborg. Det lå under Østre Borgesyssel prosti i Borg bispedømme De fire sokna ble lagt under Eidsberg kirkelige fellesråd.

Galleri

Kilder