Gjerstad kommune

Gjerstad er en kommune i Agder fylke (før 1. januar 2020 i Aust-Agder). Kommunen ble opprettet i 1837, og har hatt uforandrede grenser fram til våre dager. Gjerstad grenser mot Risør i sør, Kragerø i øst, Drangedal og Nissedal i nord og Vegårshei i vest.

Gjerstad
0911 Gjerstad komm.png
Basisdata
Kommunenummer 4211
Fylke Agder
Kommunesenter Gjerstad
Areal 322.14  km²
Areal land 308.36  km²
Areal vann 13.78  km²
Folketall 2 467 (2018)
Målform Nøytral
Nettside Nettside

Navnet Gjerstad kommer fra mannsnavnet Geirrekr, og av staðir som er norrønt for stad. Opphavlig var dette navnet på prestegarden, og ga først senere navn til bygda.[1] Et annet, tidligere navn på Gjerstad og deler av Risør kommune var Vissedal, som kan komme av de norrøne orda viðr (skog), ser (sjø) og dalr fra opprinnelig form *Viðsædalr.[2] Dette navnet var i bruk fram til begynnelsen av 1600-tallet. Oluf Rygh gir en annen forklaring, i form av et ellers ukjent elvenavn.[3]

Historie

 
Forvalterboligen på Egelands jernverk i Gjerstad.

Egelands jernverk (Eikeland jernverk) var i drift fra 1707 fram til det gikk konkurs i 1884, og ble fra 1853 av drevet sammen med Nes Jernverk av Nicolai B. Aall. De viktigste eierne av verket før Aall var Thommesen-familien. Ellef Thommesen drev fra 1723 til 1739, og sønnene hans, Hans, Peder og Nils Thommesen drev verket fram til 1790. En god del av bebyggelsen står fremdeles, og er viktige kulturminner.[4]

Befolkningsutviklinga i Gjerstad var, som ellers i landet, preget av økning store deler av 1800-tallet. Ved folketellinga i 1801 hadde Gjerstad kirkesogn 1306 innbyggere. I 1865 hadde innbyggertallet mer enn doblet seg og lå på 2639 innbyggere.[5] Etter dette ser det imidlertid ut til at folketallet har ligget temmelig stabilt: I 1900 hadde Gjerstad 2523 innbyggere, i 1951 2704 og i 2011 2497.[6] Det er rimelig å forklare denne utviklinga med utflytting, både innenlands og til Amerika: bare over Kristiansand utvandret 111 gjersdøler mellom 1885 og 1913.[7]

Kommunen har hatt stasjon på Sørlandsbana sia 1935.

Historielag og bygdebøker

Gjerstad historielag er medlem av Agder historielag og Landslaget for lokalhistorie. Laget gir ut årboka Før i tida; første utgave kom i 1962.

Gjerstad var trolig den første kommunen i Agder som fikk ei bygdeboknemnd. Dette skjedde allerede i 1909, fem år før Agder historielag kom i gang og ble pådriver for slike nemnder. Allikevel skulle det ta mer enn femti år før det kom noen bygdebok. Det første av ni hefter med gårdshistorie kom i 1962.

Tettsteder

Kommunen har to tettsteder: Det ene er det gamle kommunesenteret Øvre Gjerstad med Gjerstad kirke i sentrum. Det andre er tettstedet Fiane hvis eldste del er knytta til Egeland jernverk. I tillegg har Brokelandsheia utviklet seg til et nytt sentrum i kommunen med boliger og næringsvirksomhet.[8]

Personer fra Gjerstad

Næringsliv

Gjerstad sparebank ble etablert i 1884, og har hovedkvarter på Brokelandsheia siden 2000.[9]

Galleri

Referanser

  1. «Gjerstad» i Aschehougs og Gyldendals store norske leksikon.. Kunnskapsforlaget. Oslo 1989.
  2. Torp 2005: 17.
  3. Rygh 1968: 18.
  4. «Egelands jernverk» på Kulturminneløypa.
  5. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/sok/1801/58323 Digitalarkivet: 1801-telling for 0911 Gierrestad] og Digitalarkivet: 1865-telling for 0911 Gjerrestad.
  6. Digitalarkivet: 1900-telling for 0911 Gjerestad og befolkningsstatistikk for Gjerstad i perioden 1951-2012 hos Statistisk Sentralbyrå.
  7. Digitalarkivet:Emigranter fra Kristiansand 1873-1930. Databasen går egentlig fra 1873 til 1930, men det er ingen oppføringer angående gjersdøler før 1885 og etter 1913.
  8. Artikkelen «Gjerstad» i Wikipedia på bokmål og riksmål.
  9. Gjerstad sparebanks hjemmesider, «Gjerstad Sparebank» på bokmåls-Wikipedia.

Kilder

Eksterne lenker