Holmen (gård i Asker)

Holmen (gnr. 27) er en tidligere gård i Asker, Fekjan 80, beliggende på en holme som ble landfast for 1500 år siden. Holmen kan ha vært selvstendig gård i middelalderen, men ble i så fall slått sammen med Jøssi (Ravnsborg) etter svartedauden. Stedet har gitt navn til strøket Holmen.

Holmen
Sokn: Holmen
Fylke: Viken
Kommune: Asker
Gnr.: 27

På Holmen var det både saltkokeri og kalkovn hvor også andre gårder deltok i driften. Stedet var en viktig havn for frakt av kalk, malm, jern og tømmer. Derfor var det gjestgiveri der senest fra 1663. Gjestgiveren Morten Nielsen Leuch (1630-åra–før 1688) var også eier av Jøssi. Gjestgiveriet ble hyppig brukt til bygdetingets møter. Det brant i 1678, men ble bygd opp igjen. Christian V gikk i land på Holmen i 1685 på vei til Bragernes. Ved en åbotstakst for Jøssi i 1715 hadde Holmen fem bygninger, et større og et mindre stuehus, drengestue, stall og fjøs, men ikke andre uthus som den gang hørte til en gård.

I 1687 ble Morten Nilssøns sønn Nils tollfullmektig med ansvar for toll på kalk utskipet fra Sleben distrikt til inn- og utland. I 1742 ble igjen en tolltjenestemann, Paul Rasmussen Thrane (1714–72), bosatt på Holmen, som han så kjøpte i 1748. Holmen ble da skilt ut fra Jøssi, og gjestgiveriet flyttet dit. På 1760-tallet bodde det også en toller, visitør Johan Eric Fyhn (1732–93), rett over bukta i Devik under Syverstad. Han hadde ansvar for importtollen, en oppgave staten hadde satt bort til et interessentskap av Christianiaborgere, mens statsansatte Thrane krevde inn toll for det som ble skipet ut.

Ellef Eriksen Engelsrud kjøpte Holmen i 1850 og åpnet landhandleri i 1867. Det ble flyttet til Holmengata 6 av sønnen Otto. Ellef bygde dagens hovedbygning. Driftsbygningen er fra 1890. Jordbruket er nedlagt, og gården er basis for Holmen Slipp med småbåthavn. Familien Zogbaum har eid Holmen siden 1898. Vardenærs gartneri drives på bruksnr. 27/10.

I 1826 hadde gården 136 dekar innmark, 2 hest, 6 storfe, 8 småfe. 1939: 66 dekar dyrket jord, 7 småfe.

Under Holmen lå plassene Bakken (første gang registrert 1767) og Holmenstua (1825).


Koordinater: 59.8567676° N 10.4926514° Ø

Asker og Bærums Budstikke avishode 1899.jpg Holmen (gård i Asker) er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.