Syverstad (gård i Asker)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Syverstad
No-nb digibok 2013091708024 0257 1.jpg
Syverstad etter akvarell av Otto Valstad. Fra boka Asker, utgitt 1917.
Fylke: Viken
Kommune: Asker kommune
Gnr.: 42
Adresse: Syverstadveien 21

Syverstad er en gård i Asker (gnr. 42), Syverstadveien 21, sør for Holmen.

Opprinnelig navn Sigurdarstaðir, dialektuttale /sjułsta/. Gravhauger finnes nord for gården i Syverstadskogen. På gården er det funnet et tveegget sverd fra yngre jernalder. Fra Syverstadstranda førte oldtidsvei gjennom tunet og vestover forbi Hofstad, Høn og Asker. I 1647 var lagmann Nils Hanssøn i Christiania eneeier av Syverstad, og enken Dorte drev gården.

I 1716 kjøpte Gulbrand Engebretsøn fra Torstad gården. Sønnene Engebret og Hans måtte selge den i 1770-årene. Hans og søsteren Eli slo seg ned på plasser under gården. I 1805 kom på ny en bonde som eier, Erik Larsen Gjellum. Hans slekt hadde gården i hundre år.

På Syverstadstranda var et saltkokeri i drift til ca. 1700. Det var et andelslag hvor bl.a. Søndre Borgen og Hvalstad hadde eierskap foruten Syverstad. På 1600-tallet sto Ottar Olssøn og hans sønn Abraham for driften. Kalkovn ble også bygd på stranden.

Omkring 1890 anla gårdens eier Erik Syverstad to isdammer på Nordjordet. En isrenne førte ned til Presteskjæret i Holmenbukta, der isblokkene kunne lastes om bord i isskuter. Anlegget ble bortforpaktet til iseksportør Thomas Møller Wiborg. Dammene med skogen omkring ble solgt fra gården i 1915.

I 1826 hadde gården 230 dekar innmark, 4 hester, 14 storfe, 16 sauer. 1939: 160 dekar dyrket jord, 2 hester, 28 storfe. Gården er fortsatt i drift. Ifølge NIBIO er det (pr. 2022) igjen ca. 50 mål dyrket jord og 15 mål skog.

Hovedbygningen er fra ca. 1800, ombygd i 1916, driftsbygningen fra 1924. Pr. 2022 driver nåværende eier Simen Fossum selskapslokale i fjøset på Syverstad, i tillegg til å ha villsau, bier, høner og frilandsgris. Syverstad er en Inn på tunet-gård, med aktivitetstilbud for barn og ungdommer.

Devik

Gnr. 42/7, Devikveien 12, ble formelt skilt ut fra gnr. 42/1 i 1875, men etterkommere av Gulbrand Engebretsøn Syverstad har bodd i Devik siden 1768, de fleste som fiskere og sjøfolk med eget fartøy og vekselvis med navnet Iver og Lars. I 1875 hadde bruket en ku og dyrket poteter.

Hestehagen

Gnr. 42/26. Etter Erik Larsen Gjellum ble Syverstad delt i to, og sønnen Andreas Eriksen fikk Hestehagen ca. 1825, men den ble først formelt skilt fra bruksnr. 42/1 i 1916. Eiendommen var på 45 dekar og ble drevet som hagebruk og hønseri av Ovida Bing. Hun delte fra bruksnr. 42/45 i 1934 og solgte denne delen til gartner Tov Dahl (Reistadjordet 67). Begge småbrukene ble utparsellert til boligtomter i 1970-årene, og den gamle stua i Hestehagen som lå i Hestehagen 18, er revet.

Husmanns- og strandsitterplasser

Motiv fra Syverstad gård.
Foto: Stig Rune Pedersen (2022)
  • Syverstadstranda (også kalt Syverstaddammen)
  • Solheim (1642, Slemmestadveien 72)
  • Nyborg (1684)
  • Fuglekroken (1759)
  • Bisallet (1762)
  • Løkka (1781)
  • Nyborgodden (1825)
  • Syverstadbråten (1825)
  • Grønnlia (1865)

Eksterne lenker

Koordinater: 59.8482613° N 10.4822978° ØAsker og Bærums Budstikke avishode 1899.jpg Syverstad (gård i Asker) er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.