Innlandet fylke

Innlandet fylke ble oppretta 1. januar 2020, da Oppland og Hedmark fylker ble slått sammen. Hovedsetet for politisk og administrativ ledelse er på Hamar, mens enkelte fylkeskommunale funksjoner er lagt til Lillehammer. Fylket grenser i sør mot Viken, i øst mot Dalarnas län og Värmlands län i Sverige, i nord mot Trøndelag og Møre og Romsdal, og i vest mot Vestland fylke.

Innlandet fylke
Innlandet våpen.png
Fylkesnummer 34
Basisdata
Adm.senter Hamar (fylkesadm.) og Lillehammer (fylkesmann)
Areal 52072.34  km²
Andel land 49643.99  km²
Andel vann 2428.35  km²
Folketall 370 994 (2018)

Området tilsvarer stort sett det tidligere Oplandenes amt, som eksisterte fra 1757 til 1781. Det er noe mindre enn det historiske landskapet Opplanda, som også inkluderte Raumafylke med Romerike. Navnet Opplanda ble vanskeligere å bruke etter at Kristians amt skifta navn til Oppland fylke, og Innlandet har gradvis blitt et vanligere navn på dette området. I 2016 ble det navnet på Innlandet politidistrikt, som skal dekke samme område, og i 2017 ble Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer slått sammen til Høgskolen i Innlandet.

Den formelle beslutninga om å slå sammen Hedmark og Oppland skjedde i fylkestingene den 15. januar 2018. Dette ble senere bekrefta av Stortinget. Valg til felles fylkesting, med 57 representanter, gjennomføres under kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.

På samme tid som Innlandet fylke ble oppretta, ble kommunene Lunner og Jevnaker overført fra Oppland til nye Viken fylke.

Knut Storberget er den første fylkesmannen og har kontor på Lillehammer. Embetet ble oppretta 1. januar 2019.

I 2018 har Innlandet et folketall på 370 994. Fylkets andel av Norges samla befolkning har vært nedadgående helt siden 1800-tallet, og i 2018 bor 7,3 % av landets innbyggere i Innlandet.

Litteratur og kilder

 
Grensa mellom Innlandet og Trøndelag, ved Riksveg 3/Kvikneveien. Dette er også grensa mellom kommunene Rennebu og Tynset.
Foto: Trond Nygård (2020).