Kristiansand

Kristiansand, tidligere Christianssand, er en by i Vest-Agder. Den er i dag administrasjonssenter for Kristiansand kommune. Byen ble grunnlagt 15. juli 1641 av Christian IV, og var lenge Agders eneste kjøpstad. Den ble anlagt med en kvadratur, det vil si en regelmessig bebyggelse med rette gater som deler inn byen i kvartaler. Det ble anlagt sju gater parallelt med elva, og ti gater som krysser vinkelrett på disse. De opprinnelige gatene er beholdt, og gir dagens Kristiansand et tydelig særpreg. Tettstedet har noe over 70 000 innbyggere (2012).

Prospekt over Kristiansand fra 1896. Kvadraturen er en del av det opprinnelige byanlegget fra 1641.

Handelssted

På 1400-tallet var det et handelssted øst for Otras utløp, den delen av elva som også kalles Torridalselva. Byen ble grunnlagt nær dette, på en flat sandmo. Christian IV la også store bymarker til byen, på jord som han kjøpte fra storgårder i området. Blant annet inngikk Baneheia og Ravneheia i bymarka. I seglskutetida fikk byen en viktig posisjon, med en travel havn og flere skipsverft. Overgangen til dampskip førte til omstillingsproblemer i Kristiansand, men da man begynte å bygge ut vannkraft i området på 1900-tallet fikk byen et nytt oppsving med industrialiseringa. Krisa i verfts- og prosessindustrien i 1980-åra ramma byen hardt. Blant annet ble Kristiansands Mekaniske Verksted, som var et av landets eldste verft, avvikla mot slutten av 1980-åra. I 2000-åra kom en ny giv med industri knytta til oljebransjen. Kristiansand har siden midten av 1990-åra hatt en sterkere befolkningsvekst enn resten av fylket.

Bispesete og fylkesadministrasjon

Kristiansand er katedralby for Agder og Telemark bispedømme, tidligere Christianssand stift. Fylkesadministrasjonen i Vest-Agder holder også til i byen. Universitetet i Agder, tidligere Høgskolen i Agder, har siden 2001 vært samla i Kristiansand.

Jernbane

Kristiansand stasjon ble etablert som endestasjon for den smalsporede Setesdalsbanen allerede i 1895. Byen fikk jernbaneforbindelse til hovedstaden da Sørlandsbanen ble åpnet på hele strekningen frem til Kristiansand 22. juni 1938. I 1944 ble den knyttet sammen med Jærbanen som ga forbindelse med Stavanger, og slik også knyttet Stavanger til hovedstaden.

Galleri

Kilder

Koordinater: 58.14617° N 7.99573° Ø