Krokskogen

Krokskogen er en skogstrekning i Oslomarka. Den grenser i sør til Bærumsmarka og tettbebyggelsen i Bærum, i vest til Tyrifjorden, i nordvest til tettbebyggelsen på Ringerike og i nord og øst til Nordmarka. Det er vanlig å regne Langlivannet som grensen mot sistnevnte.

Løvlia skistue på Krokskogen er en av hyttene til Skiforeningen, åpnet 1937.
Foto: Norske skiløpere (1956)
Kurs– og konferansesenteret Kleivstua ligger på toppen av den bratte Krokkleiva sørøst for Sundvollen.
Foto: Leif-Harald Ruud (2015).

Mesteparten av området ligger i Ringerike og Hole kommuner, litt i Oslo og noe i Bærum. Totalt ca. 300 km2. Høyeste topp er Oppkuven i Ringerike (704 moh.). I vest er det mange private sportshytter. Midt på Krokskogen ligger Løvlia, som eies av Foreningen til Ski-Idrettens Fremme.

Den gamle Ringeriksveien, Krokskogsveien, eller den bergenske kongevei, som nå mest brukes til tømmertransport på vinterføre og som turistvei, går over Krokskogen fra Øvre Jonsrud i Lommedalen og ned Krokkleiva til Sundvollen ved Tyrifjorden.

Særlig i området rundt Langebru var det tidligere en del seterdrift, både fra Ringerike og Lommedalen, mens det nå er både fastboende og fritidsboliger i dette området.

Første ledd er krok, enten etter Kroksund mellom Steinsfjorden og Tyrifjorden, eller krok brukt om avsides beliggenhet.

Galleri

Kilder


  Krokskogen er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.