Marka (Oslo)

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra Oslomarka)
Hopp til navigering Hopp til søk
Katnosa i Oslomarka
Kobberhaughytta er en av turhyttene i Marka.
Foto: Stig Rune Pedersen (1993).

Marka eller Oslomarka er betegnelsen på skogområdene som omgir Oslo. Man regner vanligvis med ti marker: Nordmarka, Østmarka og Lillomarka i tillegg til Vestmarka, Krokskogen, Kjekstadmarka, Bærumsmarka, Sørmarka, Romeriksåsen og Gjelleråsen. En del av disse områdene ligger utenfor Oslos grenser, fordelt på hele fem fylker og atten kommuner. Områdene som ligger innenfor Oslos grenser faller utenfor de vanlige bydelene, og administreres som en egen enhet, Marka. Totalt er Marka på omkring 1700 km², hvorav 300 er innafor Oslo kommunes grenser.

Delområder

Marka deles inn i flere områder, som hver har sitt særpreg. De vanlige inndelingene er:

Historie

Marka har vært bebodd lenge, og er i dag i likhet med Sentrum et administrativt område uten bydelsstatus. Litt over 1500 mennesker bor her, de fleste i Maridalen og Sørkedalen.

Opprinnelig var Marka først og fremst en økonomisk ressurs for Osloboere. Her ble det hentet kull, malm og trevirke. Først med forhold som skiforeningenes inntog og innføringen av 8-timers arbeidsdag, ble Oslomarka et rekreasjonsområde. I dag brukes skogene til ski og skøyter om vinteren, og blant annet telting, fisking, padling og sykling om sommeren. Her finnes gode soppterreng og mye bær. Omkring en fjerdedel av landets befolkning bor nær Marka, et område som utgjør 0,4 % av Norges areal. Det sier seg selv at det kan bli folksomt i Marka, og siden 1970-åra har man verna flere mindre områder etter naturvernloven. Markaloven fra 2009 sørger for at området forblir åpent for rekreasjon.

Kommunen eier omkring 10 % av Markaområdene i dag, særlig konsentrert rundt spesielt populære turområder, og rundt byens drikkevannskilder. Grensen for hvor det kan tillates byggeprosjekter ("Markagrensa") har vært sterkt debattert, men har vært håndhevet relativ strengt av byens myndigheter.

Vann

I Oslomarka finnes flere populære badevann, der de mest brukte nærmest byen er Sognsvann, Stensrudtjern, Skraperudtjern, Lutvann, Steinbruvann, Badedammen på Grorud, Nøklevann, Vesletjern på Rødtvet, Årvolldammen, Kapteinsputten, Strømsdammen og Svarttjern på Romsås.

Maridalsvannet er Oslos drikkevannskilde. Dette betyr at selve Maridalsvannet og vann som har utløp, som Skjersjøen og Dausjøen, til det er underlagt restriksjoner på telting, fiske og bading.

Sportsstuer

Oslo kommune eier 11 sportsstuer i Oslomarka: Lilloseter, Linderudkollen og Sinober i Lillomarka Finnerud, Tryvannstua og Ullevålseter i Nordmarka Rustadsaga, Sandbakken, Mariholtet og Skullerudstua i Østmarka

Kilder