Kunnskapsbyen Lillestrøm

Kunnskapsbyen Lillestrøm er en interesseorganisasjon som ble etablert av Skedsmo kommune 13. desember 2000. Målet var å bidra til videreutvikling av næringslivet og forsknings- og utdanningsmiljøet i kommunen og på Romerike. Paraplyorganisasjonen har per 2023 rundt 150 medlemsbedrifter med totalt 17 000 ansatte i teknologiske bedrifter og institusjoner. Bedriftene på Kjeller er inkludert.

Entrébygningen inn til Kunnskapsbyens hus og FFI.
Foto: Steinar Bunæs (2021).

Kunnskapsbyen er et partnerskap mellom næringsliv, kunnskapsvirksomheter og kommuner. Sammenslutningen har som mål å bygge bro og utvikle nettverk på tvers av disse for å skape innovasjoner i regionen som vil sikre etablering av et attraktivt og bærekraftig næringsliv.

Medlemmer av Kunnskapsbyen deltar i samarbeid mellom utdannings- og forskningsinstitusjoner, virksomheter og kommuner.

Historie

Opprettelsen av Kunnskapsbyen Lillestrøm kom på bakgrunn av en rapport fra Cambrigde som var bestilt av Oslo Teknopol. Denne konkluderte med at Kjellermiljøet hadde en faglig ekspertise som matchet den internasjonale elite.

Området hadde dessuten et stort potensiale for å skape nye arbeidsplasser. Utfordringen var at man ikke utnyttet de åpenbare muligheter. «Kjellermiljøet» hadde lite kontakt og samarbeid med industrien og også med samfunnet rundt seg. Skedsmo kommune tok dermed initiativet til å etablere Kunnskapsbyen Lillestrøm. Forskningsinstitutter, virksomheter, utdanningsinstitusjoner i Lillestrøm-området, Akershus fylkeskommune og Skedsmo kommune samlet seg dermed rundt bordet. Formålet var å bidra til næringsutvikling, økt verdiskaping, vekst og velstand.

Kunnskapsbyen finansieres i dag gjennom medlemsavgift fra sine 111 medlemsvirksomheter, samt grunnfinansiering fra daværende Skedsmo kommune. I tillegg mottar de også prosjektmidler fra kommuner, fylker og EU.

Forskningsparken Kjeller

Forskningsparken Kjeller er et av Norges største forskning-, innovasjons- og teknologimiljøer med en unik historie knyttet til verdiskaping i store deler av Norge og internasjonalt. Disse vil være bærebjelken i utviklingen av fremtidens Lillestrømregion.

Forskningsparken Kjeller omfatter nærmere 40 virksomheter innen forskning, konsulenttjenester og utdanning – bl.a. Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI), Institutt for Energiteknikk (IFE), NILU – Norsk institutt for luftforskning, Universitetssenteret på Kjeller (UNIK), NORSAR, Kongsberg Aerospace & Defence, Justervesenet og Akershus Energipark. I tillegg er Storbyuniversitetet OsloMet lokalisert i Forskningsparken.

Kilder

  • Om oss på Kunnskapsbyen Lillestrøms nettsted.


  Inngår i prosjektet Kjellerhistorien, der det legges ut artikler og bilder i Kjellers historie fra starten i 1912 til i dag. Lokalhistoriewikiens brukere kan fritt redigere og utvide artiklene. Flere artikler finnes på prosjektets forside og i denne alfabetiske oversikten.