Nedre Romerike prosti

Nedre Romerike prosti er et av Den norske kirkes prostier. Det ligger i Borg bispedømme, og omfatter fire kirkelige fellesråd: Lørenskog, Nittedal, Rælingen og Skedsmo.

Frederik Ingier (1805-1882), sokneprest i Skedsmo, var også prost i Nedre Romerike 1859-1882.Forografi fra Haavelmo, Halvor: Skedsmo herred 1837-1937. Oslo 1937.
Kart over prostier på Romerike. Nedre Romerike prosti omfattet før alle kommunene markert i rødt, samt Enebakk. Den grønne linja viser grensa for Østre Romerike prosti etter 1998.

Historisk har prostiet omfattet prestegjelda Enebakk, Skedsmo, Nittedal (fra 1775), Fet, Sørum, Aurskog og Høland. De østre delene av prostiet ble i 1998 overført til det nyopprettede Østre Romerike prosti.

Proster

 • Christopher Pedersen, i 1632, sokneprest til Sørum
 • Jens Andersen, sokneprest til Enebakk
 • Bastian Stabell, 1660-1679, sokneprest til Skedsmo
 • Mag. Jens Pedersen Holm, 1679-1699, sokneprest til Skedsmo
 • Mogens Theiste, 1699-1715, sokneprest til Fet
 • Jacob Mathias Hassing, 1715-1724, sokneprest til Aurskog
 • Jens Hammer, 1724-1730, sokneprest til Fet
 • Just Munch, 1730-1733, sokneprest til Fet
 • Peder Kinck, 1733-1750, sokneprest til Enebakk
 • Peder Blegrav, 1751-1760, sokneprest til Fet
 • Jacob Rosted, 1760-1767, sokneprest til Høland
 • Jens Christensen Mørch, 1767-1771, sokneprest til Skedsmo
 • Lars Rasch, 1771-1778, sokneprest til Aurskog
 • Peder Egede, 1778-1789, sokneprest til Fet
 • Peder Dybdahl, 1789-1792, sokneprest til Aurskog[1]
 • Otto Ottesen, 1792-1806, sokneprest til Fet
 • Jens Paludan, 1806-1820, sokneprest til Høland
 • Peter Willumsen Juell, 1820-1838, sokneprest til Sørum
 • Otto Christian Ottesen, 1839-1843, sokneprest til Fet
 • Lars Peter Petersen, 1844-1849, sokneprest til Skedsmo
 • Niels Rosing Bull, 1850-1857, sokneprest til Fet
 • Frederik Ingier, 1859-1882, sokneprest til Skedsmo
 • Albert Henrik Krohn Balchen, fra 1882, sokneprest til Høland
 • Jørgen Julius Schydtz, i 1900, sokneprest til Aurskog
 • Bendiks Kristian Blom, i 1910, sokneprest til Fet
 • Bernt Marius Berg, 1918-1925, sokneprest til Aurskog

Fotnoter

 1. Ifølge Heyerdahl 1914, side 93. Svendsen har ham ikke i si liste over proster.

Kilder