Nordbygda (Gjerdrum)

Nordbygda i GjerdrumRomerike består av navnegardene Løvstad, Nitteberg, Rogstad, Berg, Sandum og Torshov. Området grenser i nord og øst, i Leira, mot nabokommunen Ullensaker. Nordbygda hadde i første halvdel av 1900-tallet et eget grendesenter rundt Sandumsmeieriet, der det også var landhandel og brevhus.

Kart fra 1806 som viser deler av Nordbygda.

Bygda var fram til i mellomkrigsåra delt i to grannelag, som fungerte som dugnads- og bearlagskretser. Det nørdste grannelaget besto av Løvstad, Nitteberg og Rogstad, mens de øvrige gardene utgjorde det andre grannelaget.

Kilder og litteratur

Galleri