Norsk Maritimt Museum

Norsk Maritimt Museum, tidligere (1914–2009) Norsk Sjøfartsmuseum, er et landsdekkende museum for sjøfart og andre historiske og nåtidige aktiviteter tilknyttet saltvann og ferskvann i Norge. Adressen er Bygdøynesveien 37, Oslo. I tillegg er museet involvert i marinarkeologisk virksomhet og har forvaltningsansvar for undersjøiske kulturminner i alle fylkene på Østlandet og Sørlandet.

Norsk Maritimt Museum sett fra Akershus festning.
Foto: Chris Nyborg (2013)
Bygdøynes i april 2011, med NMM (hovedbygningen og båthallen) til venstre, Frammuseet i midten og litt av Kon-Tiki Museet lengst til høyre.
Foto: Olve Utne

Norsk Sjøfartsmuseum ble stiftet i 1914 og overtok mange av gjenstandene fra Norges Jubileumsutstilling 1914, som ble holdt i Frognerparken fra 15. mai til 11. oktober det året. Statens representant i styret ved etableringen var skipsreder Anton Fredrik Klaveness (1874–1958), som også hadde vært leder for skipsfartsavdelingen under jubileumsutstillingen.

Den første tiden ble gjenstandene lagret, men fra 1929 til 1960 fikk museet disponere lokaler ved Norsk FolkemuseumBygdøy i Oslo. De nåværende lokalene rett sør for Frammuseet (1936) og Kon-Tiki Museet (1950) på Bygdøynes ble påbegynt etter andre verdenskrig og tatt i bruk i 1960. Siste byggefase var ferdig i 1974.

Blant skipene som museet eier er skoleskipet SS «Svanen», som fortsatt er i drift. Tidligere eide museet også Roald Amundsens polarskip «Gjøa», men i mai 2009 inngikk man en avtale hvor Frammuseet overtok Gjøa. Ny museumsbygning/vernebygg for "Gjøa" ble reist i 2012 i tilknytning til Fram-bygget, og åpnet for publikum sommeren 2013.

Museet skiftet navn til Norsk Maritimt Museum den 1. januar 2010. I 2015 ble det en del av stiftelsen Norsk Folkemuseum.

Om åpningen i 1929

Kong Haakon VII sto for den offisielle åpningen av Norsk Sjøfartsmuseum 7. mai 1929. Da hadde museet fått disponere et bygg hos Norsk Folkemuseum, en gjenreist bygning fra 1714 opprinnelig bygget for Christiania-kjøpmannen Thøger Eriksen Grøn. Selve åpningshøytideligheten fant sted inne i den gamle stortingssalen på Folkemuseet. Aftenposten refererte fra åpningstalen til museumsstyrets formann, skipsreder Ditlev-Simonsen:

Huset er nu reist og mange hindringer for Sjøfartsmuseets vekst ryddet av veien. Der har gått lang tid og været forbundet med meget arbeide før vi kunde realisere bygging av eget hus til våre samlinger, som dessverre - og til ubotelig skade - har været spredt og lagret utover hele byen. Krigen og dyrtiden gjorde det umulig for vår økonomiske evne å reise bygningen tidligere.

Om åpningen i 1974

Kong Olav V foretok den offisielle åpningen av det ferdig utbygde Sjøfartsmuseet på Bygdøynes 15. mai 1974, i nærvær av kronprinsparet og 400 innbudte gjester. Aftenposten refererte fra høytideligheten i sin aftenutgave samme dag:

Kl. 11.30 kom de kongelige til klingende parademasj fra Gardens signalkorps. Museumsrådets ordfører, skipsreder Erik Lorentzen, hilste de kongelige velkommen, hvoretter styrets formann, skipsreder Sverre Ditlev-Simonsen, talte om museet. Det videre program omfattet hilsningstaler av statssekretær i Kirke- og Undervisningsdepartementet, Ingrid Eide, ordfører Brynjulf Bull, av Olaf Karling på vegne av Norsk Sjømannsforbund, og sang av Det Norske Sjømannskoret. Deretter foretok Kongen den høytidelige åpning ved å erklære Norsk Sjøfartsmuseum for fullført. De kongelige og de øvrige gjester ble så vist omkring på museet av direktørene Svein Molaug og Gunnar B. Dahl, assistert av det øvrige personale

Galleri

Kilder


Koordinater: 59°54′11.051″ N 10°41′55.527″ Ø