Numedal

Numedal er et dalføre vest i Buskerud, fra 1. januar 2020 i Viken fylke. Det strekker seg langs Numedalslågen fra Kongsberg til Dagali.

Kommuner i Numedal
«Velkommen til Numedal», skilt ved grensen mellom Kongsberg kommune og Flesberg kommune.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)
Numedal er det vestligste av de store dalførene på Østlandet. Bildet viser Rollag og Veggli i den midtre delen av dalen, sett mot sørøst. I midten av bildet ses Numedalslågen.
Foto: Stig Rune Pedersen (2007)

Om Numedal

Hvis man regner med Kongsberg kommune, er det største tettstedet i Numedal byen Kongsberg. Hvis man derimot regner Numedal i en snevrere forstand, som kommunene Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal (noe som er vanlig lokalt), er det største tettstedet Rødberg i Nore og Uvdal kommune, et tettsted som ble bygget opp omkring det store kraftverket Nore I så sent som i mellomkrigstiden.

Blant øvrige tettsteder og bygder finner man Svene, Lampeland, Flesberg, Rollag, Veggli, Nore og Uvdal. Dagali regnes noen ganger med til Numedal, fordi det ligger ved Numedalslågen, selv om det ligger i Hol kommune i Hallingdal.

Dalføret langs Numedalslågen sør for tettstedet Kongsberg betegnes som Lågendalen, og regnes ikke med til Numedal i naturgeografisk forstand, men distriktet Numedal omfatter kommunene Kongsberg, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal.

Hvordan man definerer Numedal, er altså avhengig av om man har et naturgeografisk eller et mer administrativt utgangspunkt. Numedalslågen er uansett et naturlig midtpunkt, og Kongsberg et naturlig handelssentrum for de tre øvrige kommuner.

Kongsberg kommune har ca. 25.000 innbyggere, Flesberg ca. 2500, Rollag ca. 1500 og Nore og Uvdal ca. 2500.

Politimessig ligger Numedal i Sør-Øst politidistrikt (tidligere lå Nore og Uvdal kommune i daværende Nordre Buskerud politidistrikt, mens de øvrige kommunene hørte til daværende Søndre Buskerud politidistrikt).

Historiske bygninger

Numedal har fire bevarte stavkirker (regnet fra sør): Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal. Av andre kirker kan nevnes Svene kirke fra 1739, Veggli kirke fra 1859 (tegnet av Christian Heinrich Grosch), og Uvdal nye kirke fra 1891, som er blant arkitekt Henrik Bulls første arbeider.

Alfstadloftet i Rollag er et stabbur fra rundt 1190, og regnes som Norges nest eldste ikke-kirkelige bygning. På en stolpe inne i stabburet er det runeinnskripsjoner med teksten Gjermund gjorde meg.

Samferdsel

Hovedfartsåren gjennom Numedal er fylkesvei 40 (tidligere riksvei 40), som går fra Geilo til Larvik. Numedalsbanen gikk mellom Kongsberg og Rødberg fra 1927 til 1988.

Medier

Avisen Laagendalsposten på Kongsberg er lokalavis for både Kongsberg og de tre øvrige Numedalskommunene.

Næringsliv

Kraftverket Nore I på Rødberg i Nore og Uvdal kommune, en del av Noreverkene, åpnet i 1928, og var da Norges største. Kraftverket utnytter fallet fra Tunhovdfjorden, og er fortsatt i drift (Statkraft). Utløpsvannet fra Nore I samles opp i Rødbergdammen sammen med vann fra Uvdalselva, og benyttes i kraftverket Nore II noen kilometer lenger ned langs Numedalslågen. Strømmen fra Noreverkene sendes 110 kilometer til Smestad transformatorstasjon i Oslo for fordeling, samt, i en annen linje, til Tønsberg via Flesaker i Øvre Eiker.

I Uvdal ligger Uvdal Maskinfabrikk AS (etablert i 1987), som produserer deler og utstyr til oljebransjen, samt spesialmaskiner til landbasert industri.

Sagbruket Moelven Numedal AS ligger i Flesberg, med hovedfokus på kledning og limtreråvarer.

Kongsberg Automotives fabrikk i Rollag, som produserte bildeler, tidligere en del av Kongsberg Våpenfabrikks bildeldivisjon, var en hjørnesteinsbedrift som var i virksomhet fra 1975 til 2018.

Kjente numedøler

Numedalslaget i Oslo

Numedalslaget i Oslo ble stiftet i 1909 for å samle numedøler i hovedstadsområdet til forskjellige former for sosialt og kulturelt arbeid og samvær. Det har som mål å ta vare på tradisjoner og styrke sambandet med Numedal. Laget er partipolitisk nøytralt. Det arrangerer blant annet folkedanskurs og årlige rakfiskkvelder. I Aftenposten 6. februar 1954 ble Numedalslagets rakfiskfest det året omtalt av signaturen Kr. B.:

Numedalslaget i Oslo hadde sin årlige «Rakfiskfest» 30. januar. Festen samlet vel 200 deltakere, og ble åpnet av formannen, Ole Loftsgaard, som ønsket innbudte, tilreisende og medlemmer velkommen. Fisk og lefsekling fikk vi fra Numedal, og begge deler var av aller beste sort. Festens hovedtaler var lærer Torgeir Flaatrud fra Flesberg. Han skildret folkelynnet i dalen, og sa bl.a. at folk øverst i dalen var mer livligere enn folk lenger ute, som var innvandret fra flatbygdene. Talen for damene holdt Hans Evensen, og for herrene talte fru Brugård. Nils Kollandsrud takket for maten. Senere var det underholdning av Numedalsspillemannen Steingrim Haukjem, som bl.a. spilte «Tangeslåtten» og «Svevleguten».

Galleri

Kilder og videre lesning