Ragnvald Væring

Ragnvald Fredrik Væring (født 1. juli 1884 i Sandsvær, død 4. mars 1960 i Oslo) var fotograf. Han var sønn av Alf Væring (1863–1912) og Jørgine Fredriksen, og sønnesønn av Olaf Martin Peder Væring.

Faksimile fra Aftenposten 5. mars 1960: utsnitt av nekrolog over Ragnvald Væring.
Ragnvald Væring tok blant annet bilder av en rekke kulturhistorisk interessante bygninger. Her Dyvekes hus i Konows gate i Oslo.
Foto: Ragnvald Væring (1910).

Ragnvald het Fredriksen til like etter farfarens død i 1906, da foreldrene ikke var gift. Selv ble han gift 3 ganger, 1) med Borghild Føllingstad, 2) med Elly Fjeld, 3) i 1926 med fotograf Sofie Betzonich, f. Johnsen, datter av Mariken og Stian Johnsen, enke etter fotograf Geo B. Betzonich.

Væring vokste opp hos farfaren fotograf Olaf Væring og hans datter Ragnhild Væring, gikk i lære i firmaet og hadde allerede før farfarens død en sterk posisjon i dette. Da Ragnhild Væring arvet firmaet i 1906, ble han medarbeider og tok samtidig navnet Væring. Etter at Ragnhild giftet seg med Karl Teigen i 1907, ble firmaet ledet av Væring og Teigen i fellesskap, og kunstfotograferingen fortsatte. I 1936 gikk Teigen ut av firmaet da samarbeidet ikke var så godt, og startet sitt eget firma. Væring fortsatte alene, og ved hans død i 1960 ble firmaet overtatt av Per Petersson, som hadde vært hans assistent i flere år.

Ragnvald Væring utga en bok på Gyldendal med Edvard Munchs selvportretter. Han var viseformann i Norske Fotografers Landsforbund og formann i Oslo Krets. Medlem av forskjellige juryer. Firmaets tidlige glassplater av norske maleres arbeider skal være lagret ukatalogisert i Nasjonalgalleriets kjeller. De platene som har bygningshistorisk og antikvarisk interesse beror hos Riksantikvaren, negativer av byhistorisk interesse i Oslo byarkiv. Per Petersson oppga i 1987 at samlingen oppbevares i kjellerlokale i Statens Kunstakademi, Oslo.

Virkesteder:

Ragnvald Væring er gravlagt på Gamle Aker kirkegård i Oslo.

Se også

Kilder

Eksterne lenker


  Ragnvald Væring er basert på data fra Preus Museums registre over norske fotografer og fotografiske samlinger, som er tilgjengelig på Nasjonalbibliotekets nettsider. Artikkelen er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.