Skåtøy

Skåtøy er en øy som ligger mellom Kragerø og Jomfruland i Kragerø kommune. Den har et areal på 8,8 km² og er den største øya i Kragerøskjærgården og har også flest fastboende med sine rundt 250. I tillegg har den en betydelig sommerturisme med besøkende og en rekke hytter og fritidseiendommer.

Kysten av Kragerø kommune med Skåtøy beliggende midt skjærgården. Fergerutene markert med rødbrun strek.

Navnet kommer fra norrønt skot, 'land som skyter i været'.

Den har med sin utforming en meget lang kystlinje Det er en grønn og frodig øy med variert landskap, fra lune badeviker og svaberg til skog og fjelltopper med fine utsiktspunkt.

Forbindelser

Øya har forbindelse med bilferge fra Kragerø fjordbåtselskap som går fra Kragerø til fergeleiet Skåtøyroa. Det er også et helårs taxibåttilbud fra Kragerø og Valle i Bamble, sistnevnte med tilhørende parkeringsmuligheter. Båtfolk kan også legge til på dagsbesøk ved bryggene i Åsvikbukta og i Kirkebukta.

Over øya går Skåtøyveien i øst/vest-retning, og helt i øst dreier den sørover til det sørlige tettstedet Korset. Krikkenveien tar av fra Skåtøyveien og går sørover til gården Krikkenveien til den sørvestre halvøya Ærøy til gården Vestre Ødegården.

Krikkenveien er en privat vei og ble anlagt av Wehrmacht under andre verdenskrig ut til Krikken kystfort.

Eidkilkanalen

 
Eidkilkanalen sett sørover med motorbåt som nettopp har passert brua.

Eidkilkanalen er en kanal som deler Skåtøy i to ved at den skiller Ærøy fra resten av øya. Forbindelsen er opprettholdt da Krikkenveien går i bru over kanalen.

Arbeidet med denne ble påbegynt i 1924, og kanalen åpnet seg selv i 1926 da demningen i sørøst brast under presset fra isen og fylte kanalen med van.

Stavseng fyrstasjon

Stavseng fyrstasjon ligger på halvøya Ærøy, sørvest på Skåtøy. Dette er et inneilingsfyr til Kragerø fra 1874. Tårnet ble forhøyet i 1907 med rundt tre meter. Tårnet er sammenbygget med fyrvokterboligen på samme måte som et kirketårn til skipet.

Stavseng ble avfolket i 1968 og er automatisert. 16. oktober 1997 ble det vedtaksfredet av Riksantikvaren.

Skåtøy skole

Øya fikk egen skole i 1864 og har vært en egen skolekrets på barneskolenivå fram til i dag med Skåtøy skole med 40-50 elever.

Skåtøy kirke

 
Skåtøy kirke
Foto: Helge Høifødt (2014).

Skåtøy kirke er en trekirke fra 1862 ark. Heinrich Ernst Schirmer og Wilhelm von Hanno med 800 sitteplasser, er en av landets største trekirker. Den ble oppført etter at sognet ble opprettet i 1857, og dette omfattet blant annet øyene i Kragerøskjærgården. Ved siden av kirken er det en kirkegård.

Menigheten overtok i 1992 også driften av den private kirkegården på Langøy fra 1805.

Skåtøy kommune

Som kirkested ble Skåtøy utgangpunkt for Skåtøy kommune da Skåtøy sokn i 1882 ble utskilt fra Sannidal kommune.

På fastlandet omfattet kommunen områdene rundt Kragerø og i tillegg øyene i Kragerøskjærgården, som foruten Skåtøy også omfattet blant andre Gumøy, Langøy, Jomfruland og Stråholmen.

I 1960 ble kommunen sammen med Sannidal innlemmet i Kragerø kommune.

Kilder


Koordinater: 58.8601° N 9.4775° Ø