Trondheim katolske stift

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
St. Olav domkirke
Foto: Kjersti Lie

Trondheim katolske stift er en av tre katolske jurisdiksjoner i Norge. Det har formelt status som et personalprelatur, et område som bestyres av en biskop men som ikke har den fulle selvstendighet som et bispedømme har. Fordi personalprelatur er et ukjent begrep for de fleste nordmenn valgte man å bruke den gamle betegnelsen stift. Sitftet dekker Midt-Norge, det vil si Møre og Romsdal og Trøndelag fylker. Bispesetet er i Trondheim, med St. Olav domkirke som hovedkirke. Fra 2009 og fram til 3. oktober 2020 hadde ikke stiftet en egen biskop-prelat. I stedet var Bernt Eidsvig, biskop av Oslo, apostolisk administrator for stiftet fram til Erik Varden O.C.S.O. ble vigslet som biskop-prelat.

Området ble utskilt som et eget område den 7. april 1931, da det ble opprettet et kirkedistrikt sui iuris med territorium fra Det apostoliske vikariat Norge. Den 11. april 1935 ble dette oppgradert til et apostolisk prefektur, og den 4. februar 1953 til Det apostoliske vikariat Mellom-Norge. Et prefektur kan ledes av en prest, mens et vikariat skal ha en biskop som overhyrde. Nåværende status som prelatur ble gitt den 28. mars 1979. Historisk sett kan man se stiftet som en fortsettelse av Nidaros erkebispedømme.

Siden opprettelsen som eget distrikt ble overhyrdene henta blant Picpuspatrene fram til 2009.

Menigheter

Opprettet Menighet Sted¹ Sognekirke Utskilt fra
1902 St. Olav Trondheim St. Olav domkirke
1923 St. Sunniva Molde St. Sunniva St. Olav
1934 St. Eystein Kristiansund St. Eystein St. Sunniva
1959 Vår Frue Ålesund Vår Frue St. Sunniva
1965 St. Torfinn Levanger St. Torfinn St. Olav

1: Med sted menes sognekirkens beliggenhet. Menighetene omfatter flere kommuner.

Overhyrder

For overhyrder i området før 1932, se Oslo katolske bispedømme.

År Overhyrde Merknader
19321945 Cyprian Witte SS.CC. Prefekt. Fra Tyskland
19451953 Antonius Deutsch SS.CC. Prefekt. Fra Tyskland
19531974 Johannes Rüth Biskop. Fra Tyskland
19741983 Gerhard Schwenzer Apostolisk administrator 1974–1975, biskop 1975–1979, biskop-prelat 1979–1983. Fra 1983 biskop av Oslo. Fra Tyskland.
19832009 Georg Müller Apostolisk administrator 1983–1988 og 1988–1997, biskop-prelat fra 1997. Fra Tyskland.
20092020 Bernt Eidsvig Apostolisk administrator, biskop av Oslo siden 2005.
2020 Erik Varden O.C.S.O. Utnevnt til biskop-prelat oktober 2019, vigslet 3. oktober 2020