Erik Varden

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Biskop Erik Varden, mens han var ordensbror i England.
Foto: Mats Tande/Den katolske kirke (2013).
Erik Varden i forbindelse med bispeinnsettelsen.
Foto: Oliver Neale/Den katolske kirke (2020).

Erik Varden OCSO (født 13. mai 1974 i Sarpsborg, oppvokst i Degernes) ble i 2015 abbed i cistercienserordenen, og er trolig første nordmann siden reformasjonen som har oppnådd et slikt embete i ordenen. Den 1. oktober 2019 ble det annonsert på Vatikanradioen at han ble utnevnt til biskop-prelat av Trondheim katolske stift, og han ble innsatt 3. oktober 2020.

Varden konverterte til Den katolske kirke i juni 1993, og ble tatt opp i kirken av Dom Markus Bernt Eidsvig, senere biskop av Oslo katolske bispedømme i Klosterneuburg i Østerrike. Han studerte så kirkehistorie, og tok en doktorgrad i faget ved St. John's College i Cambridge. I 2009 begynte han på videre studier i Roma, og tok en lisensiatgrad der i 2001.

I 2002 trådte Erik Varden inn i cistercienserordenen i Mount Saint Bernard Abbey i England. Han avla timelige (midlertidige) løfter i 2004, og evige løfter i 2007. I 2010 ble han så diakonviet av biskop Malcolm McMahon OP av Nottingham; samme biskop presteviet ham året etter.

Den 16. april 2015 ble Varden valgt til abbed for Mount Saint Bernard Abbey. Det er ikke kjent noen annen norsk abbed i ordenen etter reformasjonen.

Da Varden ble utnevnt til biskop-prelat av Trondheim, hadde stiftet ikke hatt egen biskop på omkring ti år. Siden 2009 hadde det i stedet vært underlagt biskop Bernt Eidsvig av Oslo. Med utnevnelsen av Varden ble det dermed klart at Trondheim katolske stift fortsetter som en egen jurisdiksjon; det har vært spekulasjoner på om det ville bli innlemma i Oslo katolske bispedømme. Bispevigsel og den formelle innsettelsen i embetet skjer normalt innen tre måneder fra utnevnelsen. Den skulle opprinnelig ha vært i januar 2020, men ble utsatt som følge av at Varden var syk.

3. oktober 2020 ble Varden vigslet og innsatt som biskop-prelat i Trondheim katolske stift i Nidarosdomen.

Kilder