Andreas Lachmann

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Andreas Lachmann (født 22. november 1685Strømsø, død 21. oktober 1752Grefsen) var lagmannOpplandene fra 1712 til 1752.

Embetskarriere

Han var viselagmann fra februar 1712 før han tiltrådte embetet etter avdøde Peder Christensen Blichfeldt.

Lachmann var medlem av Overhoffretten 1713–1752 og assistensråd fra 1717. Han hadde tittel av kanselliråd fra 1719, justisråd fra 1733 og etatsråd fra 1744.

Lachmann ble student i 1791 og avla baccalaureateksamen i 1702. Han «lagde sig etter Lovkyndighed og siges at have opnaaet en vakker Erudition».

Familie

Lachmann ble født 22. november 1685 i Strømsø og døde 21. oktober 1752 på Grefsen. Han var sønn av toller i Drammen Henrich Lachmann (1646–1707) og Dorthe Andersdatter Simonsen (1668–1740), datter av assessor i Overhoffretten Anders Simonsen.

Andreas Lachmanns søster, Henrika Maria Lachmann var gift med Dominicus Vogt, bror av Peter Vogt som var lagmann i Christiania.

Lachmann ble gift 1. den 9. april 1715 med Christiane Munch, født 1692 i Christiania, død 1725 i Christiania, datter av biskop i Christiania Hans Munch (1654–1712) og Anna Aagaard, d. 1709. Hun var gift 1.m. Peder Christensen Blichfeldt.

Lachmann ble gift 2. den 30. januar 1731 med Else Huitfeldt, født 26. februar 1703 på Tronstad i Hurum, død 22. mars 1743 på Grefsen, datter av kommandør Iver Huitfeldt (1665–1710) og Kirsten Røyem (1671–1750). Elses bror, Claus Iversen Huitfeldt, var lagmann i Fredrikstad. Ei datter av Andreas Lachmann og Else Huitfeldt, Helle Margrethe Lachmann (1743–1763) ble gift med berghauptmann Michael Heltzen (1712–1770) i 1760.

Bosted

Lachmann eide Vestre Grefsen gård 1721–1753.

Litteratur

  • L. Daae: «Stiftsprovst dr. theol. Otto Holmboes dagbogs-optegnelser 1751-1753», i Historisk tidsskrift, 2. rekke, bind 2 (1880), s. 117.
  • Frederik Thaarup: Magazin for Danmarks og Norges topographiske, oekonomiske og statistiske Beskrivelse, bd. II, København 1803, s. 192.
  • E. A. Thomle: «Commerceraad Johan Adolph Løvenstierne», i Personalhistorisk Tidsskrift, 2. rekke, bd. 5 (1890), s. 175f.
  • Weidling, Tor: Eneveldets menn i Norge: Sivile sentralorganer og embetsmenn 1660–1814. Riksarkivaren. Oslo. 2000. Digital versjonNettbiblioteket, s. 226.


Fiat-justitia medium.jpg Andreas Lachmann er en del av prosjektet Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797. Den er basert på materiale som ble innsamla da Hans Eyvind Næss skrev boka Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797 (Riksarkivet 2014), og er lagt ut på Lokalhistoriewiki under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.