Anders Simonsen (1628–1696)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Anders Simonsen, stikk av Schaten etter maleri av Andreas Qvants. Fra Det gamle Christiania, utg. 1924.

Anders Simonsen (født 7. februar 1628 på Jylland, død 13. november 1696 i Christiania) var blant annet fogdØvre Romerike og assessor ved Overhoffretten.

Familie

Han ble i 1659 gift med Inger Eriksdatter Grønvold (omkr. 1630–1700), som var datter av sokneprest til Rakkestad Erik Madsen og Anna Jørgensdatter. De fikk seks barn, hvorav to døtre vokste opp:

  1. Anna Andersdatter, født 1661, død 1738. Hun ble gift første gang med borgermester i Christiania Hans Hansen Must, andre gang 1709 med biskop i Christiania Hans Munch. Med Hans Must fikk hun iallfall tre barn: Maren Must, gift med magistratspresident i Christiania Hans Joachim Heins; Just Must, amtmann i Buskerud og assessor i Overhoffretten; og Erik Must, amtmann i Romsdals amt.
  2. Dorothea Andersdatter, født 1668, død 1740. Hun ble gift med toller Henrich Lachmann (1646–1707) i Bragernes og Strømsø. De fikk iallfall disse barna: Andreas Lachmann (1685–1752), lagmann på Opplandene; Henrika Maria Lachmann, gift med Dominicus Vogt, assessor i Overhoffretten.

Iallfall tre dattersønner ble altså framstående embetsmenn, mens iallfall to datterdøtre ble gift med framstående embetsmenn.

Virke

Gjerdrum kirke var Simonsens nærmeste nabo mens han bodde i Gjerdrum, og han bekostet reparasjon av kirka i 1680-åra. Han ble sjøl begravet der i 1696.
Foto: Trond Nygård (2009).

I 1656 ble han proviantskriver i Båhuslen. Han ble så fogd på Øvre Romerike i 1659, og etablerte seg også som trelasthandler. Da han ble fogd, bosatte han seg på Søgarn Gjerdrum i Gjerdrum, skjønt han kjøpte garden først i 1668. Også etter han sluttet som fogd fortsatte han å drive garden.[1] I 1675 fikk han majors grad, og i 1679 ble han proviantforvalter ved Opplandske festninger.

Den 16. august 1684 fikk stattholderen befaling å oppnevne Iver Hansen Hvid og amtmann Matthias de Tonsberg som kommissærer i en tvist om arv mellom Simonsen og Anne Opitz, enke etter Hans Weit Forsatz.[2] Den 9. januar 1686 ble Hvid og de Tonsberg bedt om å få i stand forlik eller avsi dom i denne saken, som da fortsatt ikke var løst.[3]

Simonsen var assessor ved Overhoffretten fra 1684 til sin død i 1696. Fra 1680 hadde han også rang som assessor ved Kommersekollegiet.

Gravsted

Simonsen fikk laget et gravkammer under koret i Gjerdrum kirke, som ble nyoppført etter brann i 1686. Hans kiste er bevart der, sammen med kista til dattera Anna Andersdatter Munch (1661–1738). De fem andre kistene som tilhørte familiemedlemmer var så ødelagt at de ble fjerna under restaurering, men ei kobberplate fra konas kiste er bevart i kirka.

Fotnoter

  1. Kirkeby 1961, side 186-187.
  2. Norske kongebrev, bd. III, sak 1684:184.
  3. Norske kongebrev, bd. IV, sak 1686:4.

Litteratur