Aslak Bolt

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Aslak Hartviktsson Bolt»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Side 8 og 9 i Aslak Bolts jordebok.
Foto: Riksarkivet

Aslak Harniktsson Bolt (født ca. 1380, død 1450) var erkebiskop av Nidaros fra 1428 til sin død. I 1407 ble han valgt til biskop av Oslo av domkapittelet. Allerede samme år ble han flyttet til Bjørgvin, hvor han var biskop inntil han ble valgt som erkebiskop. Flyttingen skjedde etter påtrykk fra dronning Margrete. Paven hadde reservert utnevnelsen av Oslo-biskop for seg selv, og slik sett var det enkelt å overprøve domkapittelet. Hans virke som erkebiskop og politiker er godt kjent gjennom en rekke diplomer.

Bolt ble valgt av domkapitlet i Nidaros i 1428 og formelt innsatt i 1430. I mellomtiden ble Bergen angrepet og plyndret av de tyske Vitaljebrødrene, ledet av Bartolomeus Voet, i 1429. Bolt måtte da flykte fra byen ombord på et engelsk skip.

Erkebiskop Aslak så på det som en viktig oppgave å få kontroll over kirkens økonomi, som fortsatt var i uorden etter Svartedauden. I 1432 fikk han framstilt Aslak Bolts jordebok. Den nevner mer enn 3000 gårder og steder, og er således en svært viktig kilde til kunnskap om økonomi, eiendomsforhold og gårds- og stedsnavn på 1400-tallet. For å styrke økonomien gjeninnførte han flere gamle avgifter som hadde falt bort. I 1432 brant Nidarosdomen, for andre gang og Aslak måtte organisere gjenreisningen. Han holdt provinskonsiler i 1435 i Bergen og i 1436 i Oslo. Også her sto økonomiske spørsmål på dagsorden, men man tok også opp andre spørsmål. Særlig viktig var fastlegging av straffereaksjoner for ulike brudd på moralske normer, som det å holde seg med en frille.

Etter 1436 markerte han seg som leder av riksrådet. Han var en sterk motstander av at utlendinger, og i særdeleshet dansker, skulle kunne inneha norske embeter. I forholdet mellom kongen og kirken sørget han for å styrke kirkens posisjon ved å få kongen til å stadfeste sættargjerden av 1277. Dette skjedde da erkebiskopen kronet Karl Knutsson Bonde som Norges konge den 20. november 1449, som første konge som ble kronet i Nidaros.

Ved siden av jordeboken finnes også en annen kjent levning etter erkebiskop Aslak, Aslak Bolts bibel. Bibelen, som er fra 1200-tallet, byttet han til seg fra domkapitlets bibliotek. Den oppbevares på Deichmanske bibliotek i Oslo. Han var opptatt av bøker, og eide nitten teologiske skrifter. Med tanke på kostnadene ved å anskaffe manuskripter var dette en anseelig boksamling for en nordmann på 1400-tallet.

Aslak Bolt har i moderne tid fått gater oppkalt etter seg både i Trondheim og på Hamar.

Litteratur


Forgjenger:
 Eystein Aslaksson 
Biskop av Oslo
(1407–)
Etterfølger:
 Jakob Knutson 
Forgjenger:
 Jakob Knutson 
Biskop av Bjørgvin
Etterfølger:
 Arend Klementsson 
Forgjenger:
 Eskill 
Erkebiskop av Nidaros
Etterfølger:
 Henrik Kalteisen